onsdag 30 april 2014

Ashton: Allt lugnt i Mellanöstern eftersom JAG har sagt att Israel inte får försvara sig!

Ashton, Moon
 Ashton, Moon

Varken hon eller Ban ki-Moon bryr sig om vad du ser på bilden. FN har minst ett tjugotal gånger fått brev om krigsbrotten som varenda raketer utgör. Alla ligger fortfarande i lådan "får ej röras".
Gazarockets

De två enormt högavlönade personerna ser alltså inte något av vad som händer, minns du tiden för Dag Hammarskjöld då FN respekterades?  Minns när den lömske Jan Eliasson  ombads av Kofi Annan, att omarbeta människorättsgänget eftersom den inte fungerade. Han lyckades göra så att den blev än sämre och i huvudsak körde med regelbundna antisemitiska attacker mot Israel.  Inga krav om människorätt hos deltagande länder.

Om man frågade Ashton vad hon uppriktigt sagt tycker att Israel ska göra åt raketfloden har hon inget svar alls.

En reporter frågade Ban ki-Moon en gång under en frågestund med flera frågor och när de kom till raketerna mot Israel - vad sa han? Nåt totalt absurt i stil med "frågan var inte i listan" eller "för många frågor från samma journalist, nästa". Minns inte var jag läste det.

Googlar man hittar man ju många fall där FN talat om att båda sidor ska lugna sej, men inget allmänt fördömande av gazaterroriternas vilda skjutande, enligt figuren ovan.

Du kan se fler detaljer på http://en.wikipedia.org/wiki/Palestinian_rocket_attacks_on_Israel Jag försökte en gång att översätta motsvarande för 2013, de svenska editorerna blev rasande för att jag var "ensidig" så det försöket upphörde.

De sa rakt ut att amerikanska Wiki var proisraelisk och den svenska fick inte bli sammalunda.

Synd att IDF är för blödig tatt inte kopiera Libanesiska arméns attack på terrorister 2007, http://en.wikipedia.org/wiki/Nahr_al-Bared#2007_conflict
 

tisdag 29 april 2014

Israel Judisk Stat? Och Abbas favoritsagostat?

Assad, Kerry i Syrien
Assad och Kerry äter i Syrien.

 Den "neutrala" medlaren i Mellanösternkonflikten har påtagligt svårt att använda munnen, speciellt att prata med. (Äta går bra, se hans fina middagar med hans bästa vän Assad på Internet.)

Israel:

"Palestina"

Article (5) Arabic and Islam are the official Palestinian language and religion.
Kerry har glömt att skälla ut Abbas för motsvarande sak. Samma dag som några från Israels vänster var och umgicks med Abbas i Ramallah, mördades den Israeliska Police Chief Superintendent Baruch Mizrahi, 47 i Hebron när han skulle köra för att fira Pesach. Abbas har inte bett om ursäkt för mordet, förutom några privata ord på engelska. Absolut inte på arabiska. Att stoppa terror var ett av de definitiva löftena i Oslo som den arabiska sidan aldrig uppräthållit. En av detaljerna Netanyahu konstant skulle nämna som krav för förhandlingar förstås, annars blir det ju ingen fred.

Obama ber i Malaysias National Mosque.

Se http://cnsnews.com/news/article/patrick-goodenough/imam-obama-end-oppression-muslims-obama-imam-pray-me

Obama ber imamen "Bed för mig" och det lär inte vara någon kristen bön han ville ha.

Läs artikeln! Som också visar videon [länk]

Lite egenartat att imamen sa att Obama inte kunde prata mycket malajiska när det är nästan samma som den indonesiska han växte upp med. Enligt sägnerna. Allt fler berättar om hans barndom i Kenya i stället, men USAs president är ett mysterium på många sätt.

Han säger sig officiellt vara "kristen", han talar aldrig väl om kristna men om muslimer gör han det konstant. Han har inte rört ett finger för att hjälpa kristna i Egypten och Syrien och Irak.

Hans medvetna sätt att förringa USAs roll även om det räddade världen genom två världskrig, är knappast något som karakteriserar en normal amerikansk president. Nu försöker han mana fram det tredje med hjälp av Iran.

måndag 28 april 2014

EU skyfflar pengar över de palestinska terroristerna utan några som helst krav.

Europas redovisningslösa palestinska bistånd

 Av Michael Theurer * April 9, 2014

 ( " British Israel Groups" Editor kommenterar - Regeringen överväger att från de månatliga skatteintäkter de överför till den palestinska myndigheten dra beloppet PA betalar för terrorister och deras familjer, sade en regeringstjänsteman på onsdagen.

Abbas donationer

Abbas donationer
 Att hålla tillbaka de månatliga skatteintäkterna - eller en del av dem - är ett alternativ Israel överväger, sade tjänstemannen, som svar på PA:s ensidiga ansökan förra veckan att gå med 15 internationella konventioner och fördrag, ett drag som skickade de diplomatiska samtalen i panik.

  Enligt ett dokument som frigörs från statsrådets kansli har PA överfört $153.5m  under 2012 till terrorister i israeliska fängelser och deras familjer, samt anhöriga till avlidna terrorister, inklusive självmordsbombare. Detta uppgår till nästan 16% av allt bistånd till den palestinska myndigheten.

Det bör också noteras att palestiniernas skuld är över $300 milj. till Israel  Electric Co ) Regeringen på Västbanken är det enda organ som tar emot EU-medel, oberoende av dess mänskliga rättigheter eller ekonomiska resultat.

 I en tid av åtstramning och åtstramningar, EU den största biståndsgivaren till länder i tredje världen. EU: s bistånd till tredje världen tjänar europeiska värderingar och mål - men bara om EU-institutionerna följer de högsta normerna för ansvarstagande i hanteringen av de europeiska skattebetalarnas pengar. Enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten  har det inte alltid varit fallet i fråga om EU-stöd till den Västbanken - baserade palestinska myndigheten. Sedan 1994 års Osloavtal som skapade den palestinska myndigheten, har EU erbjudit generösa ekonomiska stöd till Ramallah för att hjälpa med en rättvis och varaktig fred mellan palestinier och israeler.

EU är i dag den största bidragsgivaren till den palestinska myndigheten, som förlitar sig främst på utländska donationer. Men europeiska lagstiftare har en skyldighet att se till att EU-medel inte avleds från det ädla ändamål för vilket de är avsedda. I sin rapport, som publicerades i december visade Europeiska revisionsrätten stora brister i hanteringen av EU-stöd till den palestinska myndigheten, och uppmanade till en seriös översyn av finansieringsmekanismen.

 Bland annat kritiserade revisionsrätten att det inte finns några krav för EU:s bistånd till den palestinska myndigheten, en metod som minskar det potentiella inflytandet från EU att verka för fler reformer från den palestinska myndigheten. Detta är ett överraskande undantag från principen om EU: s berömda "mer för mer", enligt vilket EU erbjuder förstärkt partnerskap och fler incitament för länder som gör mer framsteg mot demokratiska reformer.

Denna princip gäller för alla andra mottagare av EU-stöd i världen. Med andra ord är den palestinska myndigheten det enda organ som tar emot EU-medel, oberoende av dess mänskliga rättigheterna eller ekonomiska resultat.

 Domstolen visade också att, sedan 2007, har " ett betydande antal " av palestinska myndighetens tjänstemän i Gaza fått sin lön delvis finansierad genom EU-stöd - trots att de "inte kommer att fungera på grund av den politiska situationen i Gaza ." Hur exakt bidrar detta till fredsbyggande?

Och hur kan EU bevara sin trovärdighet tillbaka hem när det betalar lön till människor som inte arbetar, samtidigt som miljontals europeiska medborgare är arbetslösa? Domstolen fann också att EU inte givit tillräcklig uppmärksamhet på hur de medel som ges till den palestinska myndigheten, används. Det finns anledning att tro att EU:s ekonomiska stöd har gjort så att den palestinska myndigheten använder sin egen allmänna budget för att stödja terrorism eller brottslig verksamhet.

 Den palestinska myndigheten, avsätter till exempel  en betydande del av sin budget till att betala löner till palestinska fångar som dömts för terrorbrott. Dessa löner är upp till fem gånger högre än den genomsnittliga lönen på Västbanken. Fångar får också stora anslag från den palestinska myndigheten. Enligt det israeliska utrikesministeriet , år 2012 betalade den palestinska myndighetens till dömda terrorister i israeliska fängelser och till de anhöriga till avlidna terrorister (inklusive självmordsbombare) tillsammans mer än 16% av de årliga utländska donationer och bidrag till budgeten av den palestinska myndigheten.

I februari i år meddelade den palestinska ministern för fångarnas angelägenheter att 30.000.000€ kommer att tilldelas nuvarande eller före detta fångar under 2014.

 En av den palestinska myndighetens största utmaningar är det utbredda ryktet om graft [politiker använder sin makt för personlig vinning - minns Arafats kassakista som fortfarande ingen vågar röra]. Detta rykte har bidragit till framgång för Hamas, en EU-utsedd terroristorganisation. Mycket enkelt, det är än mer PA som uppfattas som korrupt av det palestinska folket, desto större deras stöd till Hamas. Således, för att främja fred och stabilitet måste Bryssel hjälpa den palestinska myndigheten att bygga starka och transparenta institutioner .

Detta kan inte uppnås så länge EU inte lyckas ställa tydliga villkor för stöd. Hur kan vi se till att EU:s ekonomiska stöd till den palestinska myndigheten hjälper att bana väg mot fred och stabilitet i regionen, samtidigt som man främjar frihet, demokrati och rättssäkerhet? Hur kan vi garantera att inga EU- medel används för att belöna terrorism?

Hur kan vi vara säkra på att EU- pengar avsedda för offentliga investeringar inte hamnar i privata palestinska bankkonton? Rapporten från Europeiska revisionsrätten är en tankeställare om att det behövs strängare övervakning av hur EU-medel till den palestinska myndigheten används.

I plenum av Europaparlamentet i förra veckan antogs en resolution med krav på större öppenhet i EU:s bistånd till den palestinska myndigheten. Som ordförande för Europaparlamentets budgetkontrollutskott och en bidragsgivare till denna resolution, är jag stolt över mina kollegor.

Men mycket mer behöver göras: Ett användbart nästa steg skulle vara att införa tydliga riktmärken och villkor som den palestinska myndigheten skulle behöva uppfylla för att få ytterligare EU-medel. Dessa bör omfatta att förbättra situationen för de mänskliga rättigheterna på Västbanken, slå ner på korruption och skära av subventioner till dömda palestinska terrorister.

 I dessa svåra tider bör Bryssel inte tolerera flagrant missbruk av EU- skattebetalarnas pengar.


"Sekretariatet" (låter som maffia) ger $17.6 miljoner till Israelhat - Sverige en huvudgivare.

Undrar varför dina skattepengar försvinner spårlöst?

$ 17.600.000 från ett europeiskt konsortium förvärrar Mellanösternkonflikten, stöder lagmässig krigföring

Ashton flinar
Ashton flinar

Danmark, Sverige, Schweiz och Nederländerna är partners med "lawfare"-institutet vid Birzeit University (nära Ramallah).


Jerusalem - I en utförlig rapport som släpps idag, visar Jerusalem - baserade forskningsinstitutet NGO Monitor att den nya finansieringsplattformen, kallad "sekretariatet" kommer att stödja politisk och rättslig krigföring mot Israel, i direkt motsats till de uttalade mål att främja "program för mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt." sekretariatet är ett gemensamt NGO finansieringsinitiativ av Danmark, Sverige, Schweiz och Nederländerna, med en beräknad fyra års budget på $ 17.600.000.

 I mars 2014 meddelade sekretariatet bidrag för 24 israeliska och palestinska icke-statliga organisationer. "I motsats till sina anspråk på att ha genomfört  'en noggrann, transparent översyn ,'  har sekretariatet återigen valt att stödja politiska lobbyorganisationer tydligt saknar förmågan att genomföra regeringens mål", säger professor Gerald Steinberg , vd för NGO Monitor." Istället bedriver stipendiaterna juridisk krigföring mot israeliska tjänstemän och företag som gör affärer med Israel, främjar BDS (bojkott avyttring och sanktioner) kampanjer och utnyttjar falska "apartheid"-analogier att demonisera Israel."

 En bidragsmottagare, Badil, är ledande i internationella BDS -kampanjer och har engagerat sig i grova antisemitiska aktiviteter. En annan stipendiat, Addameer, verkar ha nära kopplingar till Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP), en terroristorganisation, erkänd som sådan av EU.

Sekretariatets lokala managing partner är Institutet för lag vid Birzeit University. En rapport från institutet , "Att förespråka palestinska rättigheter i överensstämmelse med folkrätten: Riktlinjer," som var framträdande publicerad på sekretariatets Facebook-sida, är en strategisk handbok för att utnyttja juridiska termer och retorik för att demonisera Israel internationellt och för att uppmuntra internationella rättsliga attacker mot tjänstemän och företag.

"Institutet för lag vid Birzeit University är helt olämpligt som partner i ett projekt som ägnas åt internationell rätt", fortsatte professor Steinberg . "Det har inte kapacitet att genomföra målen för regionen. I sin nuvarande utformning kommer sekretariatet att misslyckas med att främja mänskliga rättigheter och främja fred." Detta gemensamma finansieringssystem har länge plågats av liknande problem. NGO Monitors forskning har visat att en tidigare iteration (2008-2013) , som förvaltas av den Ramallah - baserade NGO Development Center (NDC), stödde också icke-statliga organisationer som är aktiva i politisk krigföring och inte uppfyller projektets uppsatta mål.

NGO Monitor uppmanar sekretariatets stöd från regeringarna i Danmark, Sverige, Schweiz och Nederländerna att omvärdera sitt partnerskap med Institutet för lag vid Birzeit University, liksom de utvalda NGO stipendiaterna, för att säkerställa deras anpassning till regeringens politik. För att läsa den fullständiga rapporten : mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt 

Se i slutet ett svar från Sveriges  Konsulat i Jerusalem, lika vagt som alltid, med några vidarelänkar jag inte har läst.

Hemlig Shin Bet-avdelning vid frontlinjen i Israels cyber-krig

Hemlig Shin Bet-avdelning vid frontlinjen i Israels cyber-krig

Tjänstemän talar om ISA :s engagemang länk1 länk2 för att skydda Israels cyberrymd för första gången.   

Av Tova Dvorin Först Publicerat : 2014/04/25 , 03:17

  Israel cyberkrig
Israel Cyberkrig

söndag 27 april 2014

"Abbas: Förintelsen mest avskyvärda"

Du hittar vansinnesartikeln i t.ex. SvD med kopior överallt som Aftonbladet, HD,  Metro, Piteåtidningen, Norra Skåne, SMP, Barometern och andra. Alla bryter rått mot Pressens Etiska Regler som talar om att varje publikation ska verifiera sanningshalten och TT är inget alibi.

 Vad idioti som Arafat och Abbas yttrat tas som om att de menade vad de sa - den dagen. Har det sagts på arabiska var där någon mening men inte på engelska.

Minns Arafat, som fick Nobelpris för att skriva under på Osloavtalet - som är långt och omfattande, speciellt gav de Israel kontrollen över area C medan han fick kontroll över A, B, där 95% av alla araberna  i Judeen/Samarien bor.

Minns du också att samma kväll när eventen hade utspelat sig i Vita Huset inför kändisarna som Bill Clinton och EU (ja, de har faktiskt bevittnat avtalet men Ashton har definitivt inte läst det) - på kvällen: http://www.meforum.org/460/does-likud-need-the-peace-process-an-exchange gå ner till Palestinian Authority compliance så har jag översatt en bit där:
( 1 ) De palestinska arabernas mest grundläggande skyldighet, som betonas i Osloavtalet  September 1993, är uppriktigt och permanent att erkänna Israels rätt att existera. Men på själva kvällen avtalet slöts på Vita husets gräsmatta, gick Arafat på jordansk tv att försäkra palestinska araber att fördraget var bara en fas i PLO : s "fasstrategi" 1 (Enligt denna strategi, först uttryckt 1974, vinner PLO initialt kontroll över begränsade delar av israeliskt territorium, använder sedan det som en språngbräda från vilken så småningom erövra resten av Israel) under nästan sex år har Arafat och många av hans höga tjänstemän upprepade gånger förklarat att de ansluter sig till denna "fasstrategi" [Och Peres gick på det, hull och hår.] 2 i en annan twist jämför de ofta Osloavtalet med det tioårs fördrag profeten Muhammed tecknade 628 CE med en fiende, Quraysh. 3 osagt men välkänt för hans muslimska publik var det bara två år in i tioårsperioden som Muhammed hade förbättrat sin militära ställning avsevärt, han utnyttjade en mindre förseelse för att vända sig mot Quraysh och ockupera dess stad.
Och nu kör alltså Abbas en annan fas av det totala bedrägeriet och de flesta svenska blaskor skriver tanklöst om det. De frågar knappast en expert i ett sånt invecklat ämne eftersom det "låter så bra". Att Abbas plötsligt utstöter detta efter att vara välkänd att han doktorerade i Moskva på den direkta motsatsen, får svenska tidningsläsare inte heller veta. Hans doktorsavhandling är populär:  

Rapport: Abbas ' Holocaust - förnekande avhandling används allmänt i den palestinska undervisningen.

Mellanösternforskare säger att utbildningsministern måste kräva att PA tar bort dokumentet från sin läroplan .  

Av Hillel Fendel Först Publicerad : 4/28/2011 , 12:55 / Senast uppdaterad : 4/28/2011 , 13:08

 Forskning vid Center for Near East Policy Research Center har funnit att  doktorsavhandlingen som skrevs av PA:s ordförande Mahmoud Abbas är "stjärna" i hela den palestinska myndighetens läroplan, och "är grunden för Förintelsestudier i PA." Centrets direktör, David Bedein har bett utbildningsminister Gideon Saar och Israels regering att kräva att PA avlägsnar publikationen från sina skolor och från sina läroplaner.

  Bedein skrev att Center är engagerat i att förbereda en film om PA:s utbildningssystem, under vilken den följer det som lärs ut i PA:s klassrum. "Under hela utbildningssystemet i PA", skrev han till Saar, "har vi har funnit att doktorsexamen av Mahmoud Abbas briljerar, och ligger till grund för PA:s Förintelsestudier." Nedgraderingar av antalet offer, Anklagar sionister för samarbete med Nazis. Doktorsexamen publicerades som bok 1984, med titeln "den andra sidan:  Det hemliga Förhållandet mellan nazismen och sionismen " Den stod färdig 1982 vid ett universitet i kommunistiska Ryssland, och försvarades vid Institutet för orientaliska studier i ryska Vetenskapsakademien. Det nedgraderar antalet förintelsens offer till "[eventuellt] under en miljon," och anklagar sionistiska ledare att uppmuntra förföljelse av judar. Det förnekar också att gaskamrarna användes för att mörda judar, citerar en "vetenskaplig studie" om detta av den franska Förintelseförnekaren Robert Faurisson.  

utdrag :
 " ... Är det möjligt att antalet judiska offer nådde sex miljoner, men samtidigt är det möjligt att siffran är mycket mindre - . Under en miljon"    

"Historikern och författaren Raoul Hilberg menar att siffran inte överstiger 890.000." [ Förintelseexperten Dr Rafael Medoff säger  "Det här är naturligtvis helt felaktigt. Professor Hilberg, en framstående historiker och författare till den klassiska studien " Förstörelsen av de europeiska judarna" har aldrig sagt eller skrivit något sådant ."     

"Det verkar som om intresset för den sionistiska rörelsen är dock att blåsa upp denna siffra så att deras vinster kommer att bli större ... Detta ledde dem till att understryka denna siffra,  sex miljoner, för att få solidaritet hos den internationella opinionen med sionismen."  

"Ett samarbete etablerades mellan Hitlers nazister och ledningen för den sionistiska rörelsen ... [ sionisterna gav ] tillstånd att varje rasist i hela världen, ledd av Hitler och nazisterna, fick behandla judarna som de ville, så länge det garanterade invandring till Palestina."    

Medoff skriver att Abbas skriver i sin avhandling att de sionistiska ledarna ville faktiskt att judar skulle bli mördade, eftersom "att ha fler offer innebar större rättigheter och större privilegium att ansluta sig till förhandlingsbordet för att dela krigsbytet när det var över. 

Men eftersom sionismen  inte var en kämpande partner - med offer i en kamp - . hade de inget sätt utan att offra människor, under vilka namn som helst, för att öka antalet offer, som de sedan kunde skryta med vid tidpunkten för redovisning "

 Denna mannen är alltså Sveriges medias gunstling, vad han än häver ur sej.

fredag 25 april 2014

Behöver EU ingen energi?

Som jag flikar in var 37 artikel - om du inte läser alla länkar missar du hela vitsen, jag berättar bara lite om vad som står i de artiklarna!

  Har du bra minne? I slutet av mars kom EU plötsligen på att deras energitillgång var minst sagt prekär om Putin vred åt gaskranen. En amerikansk expert från kalla krigets dagar, som sysslade med såna frågor, sa att EU klarar sig ca 2 månader om Ryssland stänger.


http://m.gp.se/nyheter/debatt/1.2321582-unikt-tillfalle-att-minska-beroendet-av-rysk-olja-och-gas
http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3820061.ece
http://m.gp.se/nyheter/debatt/1.2325430-gron-energi-minskar-rysk-makt
http://www.europaportalen.se/2013/04/mer-av-fornybar-energi-i-eu

EU utnyttjar i huvudsak osäkra källor för sin energi, som Arabvärlden, Nordafrika full av terroristband som kontrollerar mer och mer. EU har en plan för 2020, men om Putin klipper på torsdag? Ashton har gjort bort sej totalt för Israel, som om ett fåtal år börjar
Israel gas fields
Israel gas fields
 exportera från sitt stora gasfält Leviathan - lokalt får de redan gas från havet. Israel har skifferolja nästan lika mycket som Saudiarabien när de kan ta upp det ekologiskt - de värmer upp långt nere och pumpar sen upp. Hackar inte sönder en massa uppe vid ytan som USA och deras frackingmetoder.

EU:s kärnkraftverk har allvarliga fel, de flesta, http://www.bbc.com/news/world-europe-19804817

Putin har försökt köpa tillgång till Israelisk gas, Australien var nära men nåt krånglade till sej i slutet. EU? Ha. Kan du tänka dej Ashlet komma krypande på knäna? Årets bild.

 Där finns många artiklar online om Israels tillgångar på fossilt bränsle, som http://thegolanispy.wordpress.com/2013/04/09/annu-mera-olja-och-gas-i-israel/

Mer om oljefrackingen på link link

Men de glömmer inte heller förnyelsebar energi, de har sol nästan lika mycket som hela arabvärlden och utnyttjar den mycket bättre. Se t.ex. http://www.aravapower.com/?langid=2

 Solkraft i Negev Solkraft i NegevSolspeglar, Negev


Solspeglar Negev
 solar3 Solenergi, Negev Solenergi, Negev 60% av Israels yta, används för att bygga upp stora solfarmer, stora ytor med solfångare.  Beduinbyar drivs redan med solkraft.

 Abbas har lika mycket sol, nån som hjälper honom med elräkningarna genom att skörda lite sol?

 Israel har i flera år haft en årlig tävling om nya idéer för drivmedel för trafiken. Se http://most.gov.il/English/pm%20prize/Pages/default.aspx  

Alger någon? Kan producera energi, se http://nocamels.com/2012/08/fueling-the-future-with-algae/

 Blåsigt på Golan
Blåsigt på Golan  

Vindkraft har Israel bl.a. på Golan. Kostar pengar att sätta upp etc., så en del osämja, se http://www.jpost.com/Enviro-Tech/Ministers-approve-renewable-energy-quota-shifts-to-photovoltaic-sector-340231  
Vågkraft kan du läsa om på http://www.greenprophet.com/2009/10/sde-ocean-waves/ En nyare artikel på http://www.ecowavepower.com/
 

"Israel avbryter fredssamtal."

Har du sett TT:s praktsamtal i förvrängning för att smutsa ner Israel?

Titeln är sann att Israel är inblandat, ren och praktfull lögn att Abbas någonsin sökte FRED, vilket var Israels uppgift. Abbas/Kerry/Obongon arbetade alla på att Abbas skulle få ut så mycket som möjligt utan att ge ett smack. Obongon ringde Abbas på sin första arbetsdag och lovade honom dyrt och heligt att ge honom Jerusalem, att han skulle hålla fast vid saker som "bosättningar" som Arafat aldrig gjorde eftersom det inte stöds av hans Osloavtal. Sådana praktiska detaljer skulle tas upp i slutet av förhandlingarna, inte vara några förutsättning som Obongon sa att Abbas skulle köra med. Titeln bryter alltså helt och genuint mot Pressens Etiska Regler om att titeln skulle ha med ämnet att göra, men när brydde TT sig om det.

 Hamas senaste hatvideo mot Israel talar om i vilken anda de går samman.
[Videolänk]
 [youtube https://www.youtube.com/watch?v=U7JHLWsv-2c&w=853&h=480]
Hamas sa:
 Hamas leader Haniyeh announced 9 days ago: Hamas policy is to kidnap Israeli soldiers Haniyeh announced 9 days ago that the unity agreement with Fatah was imminent
A video broadcast on Hamas’ Al-Aqsa TV yesterday shows actors playing Israeli soldiers entering the Gaza Strip, as a text on screen warns, “You will end up in Hell.” One by one the actor-soldiers are shot in the head, after which a Hamas sniper collects all the dog tags of the killed soldiers. A text appears on the screen: “Our harvest is your heads.”
Specialister förutsäger förstås att det snart blir Hamas som blir det ledande i area A, B, Abbas-kontrollerat, i Judeen/Samarien. Hamas vann valet sist och folks anda ligger åt det hållet efter alla års hatpropaganda mot Israel. I både palestinska områden och Sverige.

torsdag 24 april 2014

Hamas och Fatah enas. Som vanligt. Sverige är förtjust som vanligt.

Hamas och Fatah brukar försonas,

Wikin har en hel artikel om traditionen.

 SvD filosoferar liksom DN (Nathan Shachar).

Överens i Gaza Överens i Gaza

 Hamas ledare Haniyeh bor i flyktinglägret Al-Shati, även kallat Strandlägret på grund av sin tjusiga belägenhet längs Medelhavets strand, där gazanerna hade kunnat tjäna miljontals dollars på turism.

Hans villa där berättar inte mycket om hur de andra bor där. Googla på Gaza beach och kolla bilderna.

 När Israel hade kontrollen byggde de normala kvarter för flyktingar och ett antal flyttade in från detta läger, vars eländiga kvarter raserades. Propagandan lyckas vända allt till Israels nackdel. Se länk under Modern Era.

Vad som verkligen hände utan anti-israelisk propaganda ser du här.

Vad du ser på båda ställena var att PLO och FN blev fullständigt rasande över att Israel förbättrade livet för en del flyktingar, de som odlades och odlas av UNRWA för att bli mänskliga hatbomber mot Israel.

 Israel har förklarat "freds"diskussioner totalt brutna, och kan inte heller försvara överföring av pengar till terroristerna, något som helt berodde på Osloavtalet. Abbas har tidigare berättat hur mycket av donerade pengar som går till Hamas, utan att EU eller USA har reagerat det minsta, och överföringen lär nu öka.

 Abbas har blivit rasande över att han inte får alla leksaker han är van vid. Som Hamas som är så förvånade att både Israel och Egypten hatar dom.

USA har som vanligt börjat "fundera på" vad de ska göra med de berg av donationer de ger till Abbas, om Hamas får än mer av det.

 Sverige börjar väl fundera hur de kan öka summorna. Det är ju bara att som vanligt sno från våra skatter utan att vi tillfrågas.

SD ville få ett slut på detta, men blev förstås nedröstade av en flod av israelhatare.

Så nu börjar EU:s vanliga försök att med tricks hitta irrgångar att ge terroristerna pengar till varje pris. De lyckades så bra förra gången att MER pengar gick efter det att Hamas anslöts, än innan!

 Torsdag berättar Abbas att Hamas accepterar Israel på Fatahs sätt, inte en molekyl i detta universum tror honom. Kerry berättar glädjestrålande att nu är allfing fixat och vi kan köra igång igen. Att Israel måste kompromissa än mer innan Abbas har kompromissat om en enda sak sen Osloavtalet. Brilliant man, man förstår varför Obama valde honom.

Baronessan och sociologen Ashton (som enda akademiska merit har hon en fil.kand. i sociologi) berättar med all sin tyngd hur bra det är att Hamas och Fatah enas i sina attacker mot Israel. EU tror på verkliga demokratiska förhållanden mellan terroristorganisationerna Fatah och Hamas. Jag antar han är påläst och bl.a. har läst Fatahs Konstitution som bl.a. innehåller
Artikel (12) Fullständig befrielse av Palestina, och utrotande av den sionistiska ekonomiska, politiska, militära och kulturella existensen.
Artikel (19) Väpnad kamp är en strategi och inte en taktik, och det palestinska arabiska folkets väpnade revolution är en avgörande faktor i befrielsekampen att utrota den sionistiska existensen, och denna kamp kommer inte att upphöra innan den sionistiska staten rivs och Palestina är helt befriat.
Och Hamas Charter med bl.a.
Peaceful Solutions, Initiatives and International Conferences:

Article Thirteen:

Initiatives, and so-called peaceful solutions and international conferences, are in contradiction to the principles of the Islamic Resistance Movement. Abusing any part of Palestine is abuse directed against part of religion. Nationalism of the Islamic Resistance Movement is part of its religion.
Its members have been fed on that. For the sake of hoisting the banner of Allah over their homeland they fight. "Allah will be prominent, but most people do not know."
Now and then the call goes out for the convening of an international conference to look for ways of solving the (Palestinian) question. Some accept, others reject the idea, for this or other reason, with one stipulation or more for consent to convening the conference and participating in it.
Knowing the parties constituting the conference, their past and present attitudes towards Moslem problems, the Islamic Resistance Movement does not consider these conferences capable of realising the demands, restoring the rights or doing justice to the oppressed.
These conferences are only ways of setting the infidels in the land of the Moslems as arbitraters. When did the infidels do justice to the believers? There is no solution for the Palestinian question except through Jihad. Initiatives, proposals and international conferences are all a waste of time and vain endeavors.
The Palestinian people know better than to consent to having their future, rights and fate toyed with. As in said in the honourable Hadith:
Så ska man bedöma får man gå ut efter deras "grundlagar", så länge de står. Konstigt att Ashton inte har en aaaaaaning om det. Både Hamas "politiska" och militära del, Hamas-Izz al-Din al-Qassem är terroristförklarade men älskade av Ashlet.

Plötsligt slog det mig - du har inte sett en enda färsk bild av Abbas i Gaza, han vågar helt enkelt inte åka in dit! Han skickar bara medhjälpare. Vad säger det om deras sätt att lita på varann?

 Som jag tjatar om - tänk vad som hade hänt om EU och USA hade tänkt efter vad som hade varit bra för palestinaaraberna, en möjlighet att tjäna pengar - genom exportindustri i stället för att föröda skattemedlen, http://tinyurl.com/chgcxc2 som det beslutades i Oslo. Som Aschlet alls inte har läst.

Hon har inte heller studerat [videolänk] [youtube https://www.youtube.com/watch?v=vbxpBXtNfV8&w=640&h=480]

tisdag 22 april 2014

Israel till månen - fått mer pengar.

Se http://www.israelhayom.com/site/newsletter_article.php?id=16793 spaceIL_people

Israels forsk­­nings­pro­jekt SpaceIL har fått yt­ter­li­ga­re $16.4 miljoner, 108 miljarder kronor från Dr. Miriam & Sheldon G. Adelson Family Foundation. Det deltar i Googles tävling Google Lunar X Prize..

Donationer har också erhållits från affärsman Morris Kahn och Schusterman Family Foundation. Andra donatorer se artikeln.

55.000 studenter deltar också i projektet och får information. Projektet ger mycket för den unga tekniskt sinnade generationen i Israel.


Palestinaarabernas totala missbruk av vattenrättigheter.

Sanningen om det palestinska vattenförtalet.

Publicerad : tisdag 25 februari, 2014 11:20

Vattenbrist i den palestinska myndigheten är resultatet av palestinsk politik som medvetet låter avloppsvatten förstöra den regionala vattenekologi. Läs grundläggande, obestridliga fakta i denna artikel.

Prof. Chaim Gvirtzman

Författaren är professor i hydrologi vid Institutionen för geovetenskaper vid Hebrew University och medlem av Israels vattenmyndighetsråd. Han är också en erfaren rådgivare i Israels - PA gemensamma vattenkommitté. Han var upphovsman till BESA (Begin Sadat) Centers banbrytande 2012 studie om Israel - palestinska vattenfrågor .
Palestinierna vägrar att utveckla sina egna betydande resurser av grundvatten, bygga en avsaltningsanläggning, fixa massivt läckage från sina kommunala vattenledningar, bygga reningsverk, vattna jorden med behandlat avloppsvatten, eller till och med fakturera sina egna medborgare för konsumenternas vattenanvändning, vilket leder till enormt slöseri. Samtidigt borrar de illegalt in i Israels vattenresurser, och skicka sina flöden av avloppsvatten in i dalar och vattendrag i centrala Israel. Kort sagt, den palestinska myndigheten använder vatten som ett vapen mot staten Israel. Den är inte intresserad av praktiska lösningar för att lösa det palestinska folkets vattenbrist, utan bevarandet av bristerna och gnällande på Israel.

En betydande offentlig debatt har utlösts av påståendet av Europaparlamentets talman Martin Schulz att mängden vatten som finns tillgänglig för den genomsnittliga israelen överväldigar orättvist mängden vatten som finns tillgänglig för den genomsnittliga palestinska. Den viktigaste frågan som bör diskuteras - och inte har tillräckligt analyserat - är : Vilka är orsakerna till palestinska problem med vattenförsörjning?

Diskussionen måste informeras av följande grundläggande fakta :
1 . Osloavtalen ger palestinierna rätten att dra 70 miljoner kubikmeter från Eastern Mountain akvifer (grundvattenreservoar). Men denna vattenresurs kapitaliseras för närvarande inte på av palestinierna; vattnet rinner outnyttjat under jord i Döda havet. Per den israelisk - palestinska överenskommelse har omkring 40 platser identifierats för borrning i denna akvifär i östra Hebrons kulliga region, och tillstånd beviljades till palestinierna i Israel - PA :s gemensamma vattenkommitté.

Men under de senaste 20 åren har palestinierna borrat på bara en tredjedel av dessa platser, trots det faktum att det internationella samfundet har erbjudit sig att finansiera borrningen av alla platser. Om palestinierna skulle borra och utveckla alla dessa brunnar kunde de ha helt löst den befintliga vattenbristen i Hevrons kullar. Men palestinierna har föredragit att borra brunnar på Västra Mountain akvifer, bassängen som ger grundvattnet till staten Israel. I stället för att lösa problemet de har valt att stjäla Israels vatten.

2 . Palestinierna inte bryr sig om att ta reda på vattenläckor i stadens ledningar. Upp till 33 procent av vatten i palestinska städer går till spillo genom läckage. Underhåll på palestiniernas urbana vatteninfrastruktur har helt försummats. Som jämförelse, läckage från israeliska kommunala vattenledningar uppgår till endast 10 procent av vattenanvändningen.

3 . Palestinierna vägrar att bygga reningsverk , trots sin skyldighet att göra detta enligt Osloavtalet . Avloppsvatten rinner ut i palestinska städer och byar direkt i lokala vattendrag och därmed förorenar de miljöer och grundvatten och orsakar spridningen av sjukdomen . Trots att givarländerna är beredda att fullt ut finansiera byggandet av reningsverk , har palestinierna lyckats undvika sina skyldigheter att bygga sådana anläggningar. (Endast under de senaste två åren har  israeliska påtryckningar pressat PA framåt lite i denna fråga.)
4 . Palestinierna vägrar absolut att bevattna sina åkrar med behandlat avloppsvatten. Som jämförelse är mer än hälften av åkrarna i Israel bevattnade med renat avloppsvatten. Bevattning av palestinska åkrar med återvunnet vatten istället för färskvatten skulle frigöra stora mängder vatten för hemmabruk. Detta skulle kraftigt minska vattenbristen på många ställen.

5 . Vissa palestinska bönder bevattnar sina fält med översvämningar i stället för med droppbevattning. Droppbevattning , som praktiseras i Israel, då kommer vatten direkt till roten av varje anläggning, vilket minskar vattenförbrukningen med mer än 50 procent. Översvämningar av fält orsakar enorm vattenavdunstning och leder till stort slöseri.
6 . Det internationella samfundet har erbjudit sig att bygga en avsaltningsanläggning för palestinierna i Gazaremsan. Palestinierna har vägrat denna gåva. En avsaltningsanläggning skulle helt lösa Gazaremsans vattenbrist. Palestinierna vägrar att bygga denna anläggning, eftersom de hävdar att de har rätt att få tillgång till färskt grundvattenmagasin i Judéen och Samarien, och de är beredda att lida tills de förverkligar denna dröm. Under tiden lider Gazas invånare allvarlig brist på vatten .

Dessa grundläggande, obestridliga fakta är oerhört viktiga eftersom de har långtgående konsekvenser.

Idag konsumerar  palestinierna cirka 200 miljoner kubikmeter vatten per år i Judéen och Samarien. Palestinierna kunde lätt höja det beloppet med minst 50 procent, utan någon extra hjälp eller anslag från staten Israel. Detta skulle kräva flera enkla åtgärder:

Om palestinierna skulle börja borra i östra Mountain akvifer, på de platser som redan godkänts för borrning, skulle de snabbt skulle få ytterligare 50 miljoner kubikmeter vatten per år.

Om palestinierna skulle minska urbana vatten avfallet från 33 procent till 20 procent genom att fastställa de viktigaste läckorna i sina urbana vattenledningar (något som kan göras utan större ansträngning), skulle de omedelbart dra nytta av ytterligare 10 miljoner kubikmeter vatten per år.

Om palestinierna skulle samla in och behandla sitt avloppsvatten från tätbebyggelse, skulle de få minst 30 miljoner kubikmeter vatten per år. Detta skulle frigöra 30 miljoner kubikmeter (per år) av färskvatten, som för närvarande används för jordbruk, för hemmabruk. Detta skulle ge dem både för att förbättra sin stads vattenförsörjning och för att expandera jordbruksmark.

Om palestinierna skulle anta droppbevattningsteknik, skulle de spara 10 miljoner kubikmeter per år. Detta skulle göra det möjligt för dem att utöka sina bevattnade marker .

I Gazaremsan kan även palestinierna lätt dubbla mängden vatten tillgängligt, utan ytterligare stöd från staten Israel. Om palestinierna kommit överens om att bygga en avsaltningsanläggning vid kusten Gaza (finansierad helt av det internationella samfundet), skulle de öka mängden vatten som finns tillgänglig med 60 till 100.000.000 kubikmeter per år. Om de fixar läckage, behandla och återvinna avloppsvatten , och anta droppbevattning skulle de fördubbla sin vattentilldelning.

Tyvärr är den palestinska myndighetens skadliga politik - vilket framgår i de sex fakta som anges ovan - är en funktion av det palestinska vattenkriget mot Israel. Det finns ingen verklig palestinsk vilja att lösa vattenproblemen; de föredrar att föreviga vattenproblemen i syfte att smutskasta Israel. De ser vatten som ett verktyg för att attackera Israel.

Den krigiska strategi som antogs av den palestinska myndigheten när det gäller vatten förklarar flera ytterligare verkligheter.

Olaglig borrning av brunnar: Från 2010 hade palestinierna borrat ca 250 obehöriga brunnar i västra och norra Akviferer, i strid med Osloavtalet. Sedan 2010 har antalet obehöriga brunnar som grävts fortsatt att öka i en alarmerande takt. Detta har orsakat en minskning av det naturliga utsläppet av vatten i Beit Shean och Harods dalar, tvingat israeliska bönder att minska sina jordbruksplanteringar. I slutändan har staten Israel tvingats minska sitt pumpande av Mountain akvifären från 500 miljoner kubikmeter per år 1967 till cirka 400 miljoner kubikmeter per år i dag.

Palestinierna stjäl också vatten från piratledningar som tillhör Mekorot, Israels nationella vattenföretag. Som ett resultat har Mekorots förmåga att leverera vatten till både israeler och palestinier äventyrats. Den stulna vattnet används främst för jordbruket, inte för hemmabruk.
Hållbar utveckling: PA prunkar målmedvetet med principen om "hållbar utveckling" - en central standard för effektiv och modern ekonomisk förvaltning - på alla sätt. Myndigheter som inte fixar vattenläckor, inte samlar in och renar avloppsvatten, vägrar att spara vatten som används för jordbruk, och inte tar betalt för vattenanvändningen är i flagrant brott mot denna princip.

Vilket leder oss till en annan smutsig liten hemlighet om palestinierna: de flesta invånare i Västbanken och Gaza, invånare och företag betalar inte till PA för det vatten de använder, varken i sina hem eller fält. Det finns helt enkelt inga vattenmätare på pumpbrunnaroch inga vattenmätare vid ingången till de flesta hem, så det är omöjligt för PA att mäta mängden pengar som betalas av enskilda konsumenter . Detta leder naturligtvis till utbrett vattenslöseri. Folk som inte betalar för sin vattenanvändning har ingen motivation att spara.
Beroendet av Israel : Palestinierna köper cirka 50 miljoner kubikmeter vatten från Israels Mekorot vattenföretag varje år, men den palestinska myndigheten betalar inte för detta vatten direkt. Snarare betalar staten Israel Mekorot, och sedan drar av kostnaderna för vattnet från tull- och skattepengar som Israel samlar på uppdrag av den palestinska myndigheten i israeliska hamnar. Dock måste det påpekas att den palestinska myndigheten betalar Mekorot för bara 80 procent av den faktiska kostnaden för vatten den förbrukar. Förhandlingar för att höja vattenpriserna har dragit ut på tiden i mer än 10 år, och Israel har gett upp många gånger.

Eftersom vattenmarknaden administreras på ett ogenomskinligt sätt subventionerar den israeliska konsumenten effektivt den palestinska konsumenten. Medel-israelen betalar cirka 10 siklar per kubikmeter vatten. Ca 0,2 siklar av denna avgift går till att subventionera vattnet som ges till palestinierna under självkostnadspris.

Summan av den situation som beskrivs ovan är att den palestinska myndigheten använder vatten som ett vapen mot staten Israel. Det är mer intresserade av att minska mängden vattentillgängligheten för Israel, förorenande av naturliga reservoarer, att skada israeliska bönder, och smutsa ner Israels rykte i världen än verkligen lösa vattenproblemen för det palestinska folket.

Palestinierna är inte intresserade av praktiska lösningar på att lösa problemet; snarare , de försöker att föreviga bristerna, och att skylla på staten Israel.

Tyvärr tyder President Schulz Knesset-adress, med dess till synes enkla men grundlösa anklagelser mot Israel , på att PA lyckats i detta försök att befuddle internationella observatörer och smutskasta Israel.

Bortom slutsatsen ovan är det värt att överväga ett bredare perspektiv på vattensituationen i Mellanöstern. Palestinierna lever i skuggan av staten Israel , en världens supermakt när det gäller vattenteknik. Följaktligen njuter palestinierna av vad som liknar Edens lustgård. Endast i Israel, på Västbanken, och i Gulfstaterna existerar tillräckligt säkert, drickbart kranvatten i 96 procent av hushållen. Invånarna i nästan alla andra länder i regionen lider av fruktansvärd vattenbrist.
I Amman, Jordaniens huvudstad, levereras vatten till privata hem bara en gång varannan vecka. I Syrien finns åkrar i Eufrat-dalen som torkar upp på grund av den uppströms avledningen av vatten av turkarna. Under de senaste åren (innan 'arabiska våren' började), flyttade omkring tre miljoner bönder från Eufrat -dalen till utkanten av Damaskus eftersom deras länder hade torkat upp. I Damaskus, också, vattnet som rinner i flodbäddar, som används som dricksvatten, blandas med avloppsvatten. I Irak finns torra åkrar eftersom vatten uppströms vid Eufrat och Tigris floder avleds av turkarna. Även där miljontals bönder förlorat sin mark . I Egypten är enorma mängder vatten förlorade på grund av översvämningsbevattning . Nilen ger 30 gånger mer vatten än Israels årliga användning och Egyptens befolkning är bara 10 gånger större än Israel. Därför skulle vi förvänta oss att se en vattenöverskott. Ändå lider Egypten av svår hunger och törst på grund av allvarligt slöseri med vatten. I Nordafrika också, finns finns olidlig vattenbrist.

Däremot skapar staten Israel konstgjort vatten (avsaltat havsvatten och återvunnet avloppsvatten) och beter sig sparsamt och effektivt, och som ett resultat finns det ingen brist på vatten, trots att vi har upplevt flera år av torka. Dessutom är staten Israel en nettoexportör av vatten! Israel levererar 55 miljoner kubikmeter vatten per år till Jordanien, och säljer 50 miljoner kubikmeter till palestinierna.
I framtiden , om och när freden har uppnåtts , och samarbete är verkligen önskas av palestinierna - som de för närvarande inte söker - kommer staten Israel att vara redo och kunna hjälpa sina grannar att övervinna sin vattenbrist.

Prof. Haim Gvirtzman är professor i hydrologi vid Institutionen för geovetenskaper vid Hebrew University och medlem av Israels vattenmyndighetråd. Han är också en erfaren rådgivare i Israel - PAs gemensamma vattenkommitté. Han är upphovsman till BESA Center banbrytande 2012 studie om Israel - palestinska vattenfrågor.

BESA Center Perspektiv Papers publiceras genom generositet av Greg Rosshandlers Familj

Och vad tycker de fredliga palestinaaraberna från "fredens religion" om att döda judar?

av Khaled Abu Toameh April 22, 2014 kl 05:00

  http://www.gatestoneinstitute.org/4280/palestinians-jewish-blood

Vi avvisar alla former av våld ... palestinskt blod är som israeliskt blod. Det är blod och dyrbart och ingen vill att någon dödas." - Mahmoud al-Habbash, palestinsk minister för religiösa frågor

"Om ditt blod är som blodet av sionister, är vårt blod inte det." - utbrast Zakariya Zubeidi, tidigare ledare för al- Aqsa- martyrernas brigad.

"Vi uppmanar till att lyfta hans immunitet och att åtala honom genast för hans administrativa, ekonomiska och politisks korruption. Vi uppmanar också president Abbas att avskeda honom omedelbart från den palestinska kabinettet. " - Mansour al - Sa'di, Fatahs ledare.

De ilskna reaktionerna visar att det finns många palestinier som inte ser några problem med en terrorattack mot en judisk familj. Palestinska ledare kan skylla bara sig själva.

 Ministern hos den palestinska myndigheten som jämställer judiskt blod med palestinskt blod har kraftigt fördömts av många palestinier, däribland hans egen familj.

 Attacker och hot mot PA:s minister för religiösa frågor Mahmoud al - Habbash tjänar som en påminnelse om den utsträckning i vilken palestinierna har radikaliserats under de senaste decennierna.

 Kalabaliken började när al - Habbash, i ett möte med israeliska journalister i Ramallah, tillfrågades om den senaste tidens terroristattack nära Hebron som dödade polismannen Baruch Mizrahi på påskafton.

 Israeliska polisen Baruch Mizrahi blev skjuten och dödad av en palestinsk terrorist nära Hebron den 14 april, då han körde till en familjefest med sin fru och fyra av deras barn. Hans fru Hadas Mizrahi blev skjuten och sårad.

Som svar sade al-Habbash, "Vi förkastar alla former av våld, oavsett om de är riktade mot israeler eller palestinier. Palestinskt blod är som israeliskt blod. Det är blod och dyrbart och ingen vill ha någon dödad."

 Även om al-Habbash inte uttryckligen fördömer terroristattacken nära Hebron , rapporterade de israeliska journalisterna att han verkligen hade fördömt dödandet av Mizrahi.

Den palestinska myndighetens ledarskap har avstått från att offentligt fördöma terroristattacken av rädsla för att en sådan åtgärd skulle dra arga reaktioner från många palestinier.

Rapporten i israeliska media om ministerns förmenta fördömande har utlöst en aldrig tidigare skådad smutskastningskampanj mot al-Habbash.

 Inom några minuter dök ett fotografi av ministern, utklädd som en judisk rabbin, upp på många palestinska webbplatser, vilket gör honom till allmänhetens fiende nummer ett.

 Al - Habbash försök att förneka att han hade fördömt terrorattacken har fallit för döva öron. Många palestinier vädjade till PA:s president Mahmoud Abbas att avskeda honom och föra honom till rättegång för att ha orsakat skador på den palestinska saken.

 I ett fåfängt försök att innehålla folkstormen, berättade den belägrade al-Habbash för en Ramallah-baserad tv-station" Jag använde inte ordet fördöma. Jag har bara sagt att det palestinska ledarskapet avvisar alla våldshandlingar."

Ministerns familj i Gaza skyndade sig att göra ett uttalande "förneka" honom över hans påstådda fördömande av terroristattacken.

 I uttalandet sade al-Habbashklanen "Vi är stolta över den heroiska insatsen i Hebron och i varje man och barn kämpar mot ockupationen. Vi förnekar honom och alla som omfamnar den avskyvärda israeliska fienden."

 Familjen utfärdade senare ett annat uttalande som förnekar förnekandet.

Attackerna mot al-Habbash har kommit från palestinier som representerar alla samhällsskikt, inklusive det styrande Fatah fraktionen i Västbanken.

Zakariya Zubeidi, en välkänd före detta ledare för Fatahs terroristgrupp, Al - Aqsa- martyrernas brigader, uppmanade al - Habbash att be om ursäkt till palestinierna. "Om ditt blod är som blodet av sionisterna, är inte vårt blod det," förklarade Zubeidi.

 Fatah-aktivister i Jenin fördömde starkt al-Habbash s kontroversiella uttalanden. "Yttranden av Mahmoud al - Habbash om Hebronoperationen speglar hans egna åsikter och inte de av Fatah och den palestinska myndigheten", säger Fatahs ledare Mansour al-Sa'di. "Vi uppmanar till att lyfta hans diplomatiska immunitet och för att åtala honom för administrativ , ekonomisk och politisk korruption. Vi uppmanar också president Abbas att avskeda honom omedelbart från den palestinska kabinettet."

 Hassan Khraisheh, vice talman i det palestinska lagstiftande rådet, anslöt sig också till kören av kritiker genom att uppmana Abbas att bli av med al - Habbash "eftersom hans uttalanden har orsakat skador till palestinierna."

 I ännu en ytterligare upptrappning , var minister tvingad ställa in ett besök på Västbanksstaden Tulkarem, där han skulle inviga en ny moské, efter att Fatah -aktivister förklarat honom persona non grata.

Aktivisterna bar plakat som fördömde ministern under förevändning att han hade fördömt terrorattacken i Hebron. De attackerade också al - Habbash för likställa palestinskt blod med judiskt blod. "Den som likställer Yasser Arafats blod och [ Hamas grundare ] Ahmed Yassins och [ islamiska Jihad ledare ] Fathi Shikaki med judiskt blod är främmande och ovälkommen," säger en banderoll.

 Palestinska aktivister sade i veckan att de planerar att intensifiera sin kampanj mot ministern tills Abbas ger sig för deras begäran att ta bort honom från kontoret och föra honom inför rätta.

 Palestinska myndighetens ledare som al - Habbash kan bara skylla sig själva för sådana kampanjer. Den kalabalik över ministerns påstådda fördömande av en terroristattack bör inte komma som en överraskning för någon. Genom att glorifiera och omfamna dem som lanserar terroristattacker mot Israel, förlorar den palestinska myndighetens ledare rätten att klaga när deras människor vänder sig mot dem även när de gör tvetydiga uttalanden som "Vi avvisar alla former av våld mot någon."

 Ministern är under attack därför att palestinierna är övertygade om att han begått ett brott genom att fördöma en terroristattack( något som ministern själv har förnekat ) . Han är också under attack för att våga säga att han inte ser någon skillnad mellan palestinskt och judiskt blod. Med andra ord säger ministerns kritiker att palestinskt blod är mer värdefullt än judiskt blod.

 De ilskna reaktionerna visar att det finns många palestinier som inte ser några problem med en terrorattack mot en judisk familj på väg att fira påsken. De visar också att många palestinier är i stånd att ägna enorma mängder energi till idissla deras hat och förakt för alla som vågar protestera mot våld eller uttrycka ånger över spill av judiskt blod. Med sådana känslor är det svårt att se hur USA: s ansträngningar för att uppnå fred och samexistens någonsin kan bära frukt.

lördag 19 april 2014

Palestinaarabernas totala missbruk av vattenrättigheter.

Sanningen om det palestinska vattenförtalet.

Publicerad : tisdag 25 februari, 2014 11:20

Vattenbrist i den palestinska myndigheten är resultatet av palestinsk politik som medvetet låter avloppsvatten förstöra den regionala vattenekologi. Läs grundläggande, obestridliga fakta i denna artikel.

Prof. Chaim Gvirtzman

Författaren är professor i hydrologi vid Institutionen för geovetenskaper vid Hebrew University och medlem av Israels vattenmyndighetsråd. Han är också en erfaren rådgivare i Israels - PA gemensamma vattenkommitté. Han var upphovsman till BESA (Begin Sadat) Centers banbrytande 2012 studie om Israel - palestinska vattenfrågor .
Palestinierna vägrar att utveckla sina egna betydande resurser av grundvatten, bygga en avsaltningsanläggning, fixa massivt läckage från sina kommunala vattenledningar, bygga reningsverk, vattna jorden med behandlat avloppsvatten, eller till och med fakturera sina egna medborgare för konsumenternas vattenanvändning, vilket leder till enormt slöseri. Samtidigt borrar de illegalt in i Israels vattenresurser, och skicka sina flöden av avloppsvatten in i dalar och vattendrag i centrala Israel. Kort sagt, den palestinska myndigheten använder vatten som ett vapen mot staten Israel. Den är inte intresserad av praktiska lösningar för att lösa det palestinska folkets vattenbrist, utan bevarandet av bristerna och gnällande på Israel.

En betydande offentlig debatt har utlösts av påståendet av Europaparlamentets talman Martin Schulz att mängden vatten som finns tillgänglig för den genomsnittliga israelen överväldigar orättvist mängden vatten som finns tillgänglig för den genomsnittliga palestinska. Den viktigaste frågan som bör diskuteras - och inte har tillräckligt analyserat - är : Vilka är orsakerna till palestinska problem med vattenförsörjning?

Diskussionen måste informeras av följande grundläggande fakta :
1 . Osloavtalen ger palestinierna rätten att dra 70 miljoner kubikmeter från Eastern Mountain akvifer (grundvattenreservoar). Men denna vattenresurs kapitaliseras för närvarande inte på av palestinierna; vattnet rinner outnyttjat under jord i Döda havet. Per den israelisk - palestinska överenskommelse har omkring 40 platser identifierats för borrning i denna akvifär i östra Hebrons kulliga region, och tillstånd beviljades till palestinierna i Israel - PA :s gemensamma vattenkommitté.

Men under de senaste 20 åren har palestinierna borrat på bara en tredjedel av dessa platser, trots det faktum att det internationella samfundet har erbjudit sig att finansiera borrningen av alla platser. Om palestinierna skulle borra och utveckla alla dessa brunnar kunde de ha helt löst den befintliga vattenbristen i Hevrons kullar. Men palestinierna har föredragit att borra brunnar på Västra Mountain akvifer, bassängen som ger grundvattnet till staten Israel. I stället för att lösa problemet de har valt att stjäla Israels vatten.

2 . Palestinierna inte bryr sig om att ta reda på vattenläckor i stadens ledningar. Upp till 33 procent av vatten i palestinska städer går till spillo genom läckage. Underhåll på palestiniernas urbana vatteninfrastruktur har helt försummats. Som jämförelse, läckage från israeliska kommunala vattenledningar uppgår till endast 10 procent av vattenanvändningen.

3 . Palestinierna vägrar att bygga reningsverk , trots sin skyldighet att göra detta enligt Osloavtalet . Avloppsvatten rinner ut i palestinska städer och byar direkt i lokala vattendrag och därmed förorenar de miljöer och grundvatten och orsakar spridningen av sjukdomen . Trots att givarländerna är beredda att fullt ut finansiera byggandet av reningsverk , har palestinierna lyckats undvika sina skyldigheter att bygga sådana anläggningar. (Endast under de senaste två åren har  israeliska påtryckningar pressat PA framåt lite i denna fråga.)
4 . Palestinierna vägrar absolut att bevattna sina åkrar med behandlat avloppsvatten. Som jämförelse är mer än hälften av åkrarna i Israel bevattnade med renat avloppsvatten. Bevattning av palestinska åkrar med återvunnet vatten istället för färskvatten skulle frigöra stora mängder vatten för hemmabruk. Detta skulle kraftigt minska vattenbristen på många ställen.

5 . Vissa palestinska bönder bevattnar sina fält med översvämningar i stället för med droppbevattning. Droppbevattning , som praktiseras i Israel, då kommer vatten direkt till roten av varje anläggning, vilket minskar vattenförbrukningen med mer än 50 procent. Översvämningar av fält orsakar enorm vattenavdunstning och leder till stort slöseri.
6 . Det internationella samfundet har erbjudit sig att bygga en avsaltningsanläggning för palestinierna i Gazaremsan. Palestinierna har vägrat denna gåva. En avsaltningsanläggning skulle helt lösa Gazaremsans vattenbrist. Palestinierna vägrar att bygga denna anläggning, eftersom de hävdar att de har rätt att få tillgång till färskt grundvattenmagasin i Judéen och Samarien, och de är beredda att lida tills de förverkligar denna dröm. Under tiden lider Gazas invånare allvarlig brist på vatten .

Dessa grundläggande, obestridliga fakta är oerhört viktiga eftersom de har långtgående konsekvenser.

Idag konsumerar  palestinierna cirka 200 miljoner kubikmeter vatten per år i Judéen och Samarien. Palestinierna kunde lätt höja det beloppet med minst 50 procent, utan någon extra hjälp eller anslag från staten Israel. Detta skulle kräva flera enkla åtgärder:

Om palestinierna skulle börja borra i östra Mountain akvifer, på de platser som redan godkänts för borrning, skulle de snabbt skulle få ytterligare 50 miljoner kubikmeter vatten per år.

Om palestinierna skulle minska urbana vatten avfallet från 33 procent till 20 procent genom att fastställa de viktigaste läckorna i sina urbana vattenledningar (något som kan göras utan större ansträngning), skulle de omedelbart dra nytta av ytterligare 10 miljoner kubikmeter vatten per år.

Om palestinierna skulle samla in och behandla sitt avloppsvatten från tätbebyggelse, skulle de få minst 30 miljoner kubikmeter vatten per år. Detta skulle frigöra 30 miljoner kubikmeter (per år) av färskvatten, som för närvarande används för jordbruk, för hemmabruk. Detta skulle ge dem både för att förbättra sin stads vattenförsörjning och för att expandera jordbruksmark.

Om palestinierna skulle anta droppbevattningsteknik, skulle de spara 10 miljoner kubikmeter per år. Detta skulle göra det möjligt för dem att utöka sina bevattnade marker .

I Gazaremsan kan även palestinierna lätt dubbla mängden vatten tillgängligt, utan ytterligare stöd från staten Israel. Om palestinierna kommit överens om att bygga en avsaltningsanläggning vid kusten Gaza (finansierad helt av det internationella samfundet), skulle de öka mängden vatten som finns tillgänglig med 60 till 100.000.000 kubikmeter per år. Om de fixar läckage, behandla och återvinna avloppsvatten , och anta droppbevattning skulle de fördubbla sin vattentilldelning.

Tyvärr är den palestinska myndighetens skadliga politik - vilket framgår i de sex fakta som anges ovan - är en funktion av det palestinska vattenkriget mot Israel. Det finns ingen verklig palestinsk vilja att lösa vattenproblemen; de föredrar att föreviga vattenproblemen i syfte att smutskasta Israel. De ser vatten som ett verktyg för att attackera Israel.

Den krigiska strategi som antogs av den palestinska myndigheten när det gäller vatten förklarar flera ytterligare verkligheter.

Olaglig borrning av brunnar: Från 2010 hade palestinierna borrat ca 250 obehöriga brunnar i västra och norra Akviferer, i strid med Osloavtalet. Sedan 2010 har antalet obehöriga brunnar som grävts fortsatt att öka i en alarmerande takt. Detta har orsakat en minskning av det naturliga utsläppet av vatten i Beit Shean och Harods dalar, tvingat israeliska bönder att minska sina jordbruksplanteringar. I slutändan har staten Israel tvingats minska sitt pumpande av Mountain akvifären från 500 miljoner kubikmeter per år 1967 till cirka 400 miljoner kubikmeter per år i dag.

Palestinierna stjäl också vatten från piratledningar som tillhör Mekorot, Israels nationella vattenföretag. Som ett resultat har Mekorots förmåga att leverera vatten till både israeler och palestinier äventyrats. Den stulna vattnet används främst för jordbruket, inte för hemmabruk.
Hållbar utveckling: PA prunkar målmedvetet med principen om "hållbar utveckling" - en central standard för effektiv och modern ekonomisk förvaltning - på alla sätt. Myndigheter som inte fixar vattenläckor, inte samlar in och renar avloppsvatten, vägrar att spara vatten som används för jordbruk, och inte tar betalt för vattenanvändningen är i flagrant brott mot denna princip.

Vilket leder oss till en annan smutsig liten hemlighet om palestinierna: de flesta invånare i Västbanken och Gaza, invånare och företag betalar inte till PA för det vatten de använder, varken i sina hem eller fält. Det finns helt enkelt inga vattenmätare på pumpbrunnaroch inga vattenmätare vid ingången till de flesta hem, så det är omöjligt för PA att mäta mängden pengar som betalas av enskilda konsumenter . Detta leder naturligtvis till utbrett vattenslöseri. Folk som inte betalar för sin vattenanvändning har ingen motivation att spara.
Beroendet av Israel : Palestinierna köper cirka 50 miljoner kubikmeter vatten från Israels Mekorot vattenföretag varje år, men den palestinska myndigheten betalar inte för detta vatten direkt. Snarare betalar staten Israel Mekorot, och sedan drar av kostnaderna för vattnet från tull- och skattepengar som Israel samlar på uppdrag av den palestinska myndigheten i israeliska hamnar. Dock måste det påpekas att den palestinska myndigheten betalar Mekorot för bara 80 procent av den faktiska kostnaden för vatten den förbrukar. Förhandlingar för att höja vattenpriserna har dragit ut på tiden i mer än 10 år, och Israel har gett upp många gånger.

Eftersom vattenmarknaden administreras på ett ogenomskinligt sätt subventionerar den israeliska konsumenten effektivt den palestinska konsumenten. Medel-israelen betalar cirka 10 siklar per kubikmeter vatten. Ca 0,2 siklar av denna avgift går till att subventionera vattnet som ges till palestinierna under självkostnadspris.

Summan av den situation som beskrivs ovan är att den palestinska myndigheten använder vatten som ett vapen mot staten Israel. Det är mer intresserade av att minska mängden vattentillgängligheten för Israel, förorenande av naturliga reservoarer, att skada israeliska bönder, och smutsa ner Israels rykte i världen än verkligen lösa vattenproblemen för det palestinska folket.

Palestinierna är inte intresserade av praktiska lösningar på att lösa problemet; snarare , de försöker att föreviga bristerna, och att skylla på staten Israel.

Tyvärr tyder President Schulz Knesset-adress, med dess till synes enkla men grundlösa anklagelser mot Israel , på att PA lyckats i detta försök att befuddle internationella observatörer och smutskasta Israel.

Bortom slutsatsen ovan är det värt att överväga ett bredare perspektiv på vattensituationen i Mellanöstern. Palestinierna lever i skuggan av staten Israel , en världens supermakt när det gäller vattenteknik. Följaktligen njuter palestinierna av vad som liknar Edens lustgård. Endast i Israel, på Västbanken, och i Gulfstaterna existerar tillräckligt säkert, drickbart kranvatten i 96 procent av hushållen. Invånarna i nästan alla andra länder i regionen lider av fruktansvärd vattenbrist.
I Amman, Jordaniens huvudstad, levereras vatten till privata hem bara en gång varannan vecka. I Syrien finns åkrar i Eufrat-dalen som torkar upp på grund av den uppströms avledningen av vatten av turkarna. Under de senaste åren (innan 'arabiska våren' började), flyttade omkring tre miljoner bönder från Eufrat -dalen till utkanten av Damaskus eftersom deras länder hade torkat upp. I Damaskus, också, vattnet som rinner i flodbäddar, som används som dricksvatten, blandas med avloppsvatten. I Irak finns torra åkrar eftersom vatten uppströms vid Eufrat och Tigris floder avleds av turkarna. Även där miljontals bönder förlorat sin mark . I Egypten är enorma mängder vatten förlorade på grund av översvämningsbevattning . Nilen ger 30 gånger mer vatten än Israels årliga användning och Egyptens befolkning är bara 10 gånger större än Israel. Därför skulle vi förvänta oss att se en vattenöverskott. Ändå lider Egypten av svår hunger och törst på grund av allvarligt slöseri med vatten. I Nordafrika också, finns finns olidlig vattenbrist.

Däremot skapar staten Israel konstgjort vatten (avsaltat havsvatten och återvunnet avloppsvatten) och beter sig sparsamt och effektivt, och som ett resultat finns det ingen brist på vatten, trots att vi har upplevt flera år av torka. Dessutom är staten Israel en nettoexportör av vatten! Israel levererar 55 miljoner kubikmeter vatten per år till Jordanien, och säljer 50 miljoner kubikmeter till palestinierna.
I framtiden , om och när freden har uppnåtts , och samarbete är verkligen önskas av palestinierna - som de för närvarande inte söker - kommer staten Israel att vara redo och kunna hjälpa sina grannar att övervinna sin vattenbrist.

Prof. Haim Gvirtzman är professor i hydrologi vid Institutionen för geovetenskaper vid Hebrew University och medlem av Israels vattenmyndighetråd. Han är också en erfaren rådgivare i Israel - PAs gemensamma vattenkommitté. Han är upphovsman till BESA Center banbrytande 2012 studie om Israel - palestinska vattenfrågor.

BESA Center Perspektiv Papers publiceras genom generositet av Greg Rosshandlers Familj