lördag 26 februari 2011

TT:s fantasilösa antisemitism igen. Förvridning av kausalitetsprincipen.

TT återgick illa snabbt till sin omvända kausalitetsprincip, beskriv resultatet och antyd orsaken. Det var missfall att de - nätt och jämnt - rapporterade de två GRAD-raketerna mot Be'er Sheva. Nu är de tillbaka och sätter stora rubriker om hur hemska Israel har attackerat "Gazaläger", inte terroristläger.
Om du jämför vad vår ökända Telegrambyrå har fantiserat ihop, med originalet från AP är det kristallklart hur TT förvrider verkligheten - vilket är rutin hos dom - jag behöver knappast påvisa alla snirklingar TT har fantiserat ihop för att förmildra terroristernas terrorism, nästan lika mästerligt som när Gardell försöker förvandla det Muslimska Bröderskapet till någon som matar kvinnor och barn i stället för att lemlästa dem:

Israel anföll Gazaläger

Israeliskt stridsflyg angrep två av den militanta palestinska rörelsen Islamiska Jihads träningsläger i Gazaremsan natten till lördagen, enligt palestinska källor. Det fanns inga rapporter om skadade eller döda.


Israeli jets hit Islamic Jihad camps in Gaza

GAZA CITY (AFP) – Israeli warplanes bombed two training camps of the hardline Islamic Jihad group in the Gaza Strip early on Saturday, Palestinian sources and the Israeli army said. No casualties were reported.

The jets hit two sites, one in the southern town of Khan Yunis and another near Nusseirat in the centre of the Hamas-ruled territory, security officials said.

The Israeli military said its aircraft "targeted a number of terror hubs... in response to recent rocket fire into Israel."

Islamic Jihad has always refused to observe a calm in attacks against Israel agreed by Gaza's Hamas rulers and other militant groups.

The air raids came after tensions rose along the Israel-Gaza border this week following clashes and a rocket attack on the Israeli city of Beersheba that hit a house but caused no casualties.

It was the first rocket to strike the city since the devastating offensive Israel waged against Gaza in December 2008-January 2009 and prompted Prime Minister Benjamin Netanyahu to warn the territory's militants not to "test" the Jewish state.
Som du ser, för att nämna några punkter, har TT helt egenpåhittad rubrik: "Gazaläger" medan förlagan skriver Terroristläger i Gazs. Det förstnämnda kan få en att tänka på vem som helt i Gaza, flyktingläger t.ex., och det är helt avsiktligt för att demonisera Israel. AP talar om "hårdföra", något TT reserverar till Netanyahu och Lieberman. TT nämner inte ens att det var ett svar på ett antal missiler från terroristerna i Gaza, efter GRAD-missilerna som TT av misstag hade nämnt dagen innan.

Här från en artikel för 5 månader sedan:


2010 Jan Feb Mar Apr May
Qassam 16 6 24 5 11
Mortars 11 0 5 7 3
Grads 0 0 0 0 0
Total 27 6 29 12 14

Jun Jul Aug Sep Total
Qassam 15 9 6 14 106
Mortars 1 1 7 15 50
Grads 0 6 0 1 7
Total 16 16 13 30 163
Today, there are over 950,000 Israelis living within range of rocket, mortar and grad attacks, with the highest population in Be’er Sheva, where approximately 531,000 civilians have 60 seconds to find shelter in case of an attack.

.

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/israel-anfoll-gazalager_5970761.svd

fredag 25 februari 2011

Obamas förödande blandade signaler

http://www.jpost.com/Opinion/Columnists/Article.aspx?id=209264

Av Caroline B. Glick, 02/21/2011 23:19

Genom att anta en policy de öppet hatade och sedan kritisera sitt eget beteende, berättade den amerikanska regeringen för  Israel att Amerika inte är en trovärdig partner.

På gott och ont, varje dag som går i Mellanöstern blir allt mer instabil. Regimer som har hållit fast vid makten i decennier störtas och hotas nu. Andra slåt ner på sina motståndare eller försöker blidka dem.

Även om ingen med säkerhet kan säga vad framtiden kommer att innebära för ett radikalt förändrat Mellanösternlandskap, blir det alltmer uppenbart att USA:s inflytande över händelserna här dramatiskt kommer att minska.

Denna bedömning bygger på en utbredd uppfattning att Obama-administrationen har underlåtit att formulera en sammanhängande politik för att kämpa med det stigande populistiska tidvattnet.

Röstandet i förra fredagens FN:s säkerhetsråd var ett typexempel. Å ena sidan, med sitt veto mot den libanesisk-sponsrade resolutionen som kriminaliserade Israels politik att tillåta judar att utöva sina rättigheter i Jerusalem, Judéen och Samarien. Å andra sidan efter vetot mot resolutionen fördömde USA:s FN-ambassadör Susan Rice och utrikesminister Hillary Clinton sitt eget agerande och förklarade varför det de gjorde var fel.

Som Rice uttryckte det i sin röstförklaring: "Vi avvisar i de starkaste ordalag legitimiteten i de fortsatta israeliska bosättningarna [och skiter helt i San Remobeslutet som är giltig internationell lag, skiter i Säkerhetsrådets §242, skiter i Osloavtalen]. I mer än fyra decennier har de israeliska bosättningarna på områden som ockuperades 1967 undergrävt Israels säkerhet och korroderat förhoppningar om fred och stabilitet i regionen. Fortsatt bosättningsverksamhet strider mot Israels internationella åtaganden, förstör förtroendet mellan parterna, och hotar utsikterna till fred ....

"Även om vi håller med våra kolleger rådets medlemmar - och faktiskt, med världen - om dårskapheten och olagligheten i fortsatta israeliska bosättningar, anser vi att det oklokt för rådet att försöka lösa de grundläggande frågor som skiljer israeler och palestinier. Vi har därför tyvärr motsatt oss detta förslag till resolution."

Det är viktigt att inledningsvis påpeka att Rice påståenden är antingen fel eller diskutabla. Israel har inte förbundit sig att förbjuda judar från att utöva rättigheter i Jerusalem, Judéen och Samarien. Att tillåta judisk byggnation i dessa områden strider inte mot Israels internationella åtaganden.

Dessutom finns det ingen fast internationell rättslig grund för att förklara judiska stadsdelar och byar i dessa områden olagliga.

Det är långt ifrån klart att judiska stadsdelar, städer och byar i dessa områden skadar utsikterna till fred eller undergräver förtroendet mellan israeler och araber. Judarna byggde mycket fler hem tidigare medan Israel  tecknade avtal med palestinierna.

Slutligen är det mycket lättare att skapa ett sammanhängande argument som förklarar hur dessa samhällen stärker Israels säkerhet än argument att de äventyrar den.

Men bortom den grundläggande falskheten i Rices uttalande, hennes fördömande av sin egen röst att lägga veto mot resolutionen, och Clintons liknande uttalanden, tjänar dessa till att sända en serie meddelanden till stater i regionen som är förödande för USAs regionala ställning.

Röstningen i fredagens säkerhetsråd markerade en ny topp i den Fatah-kontrollerade, USA-stödda palestinska myndighetens politiska krig mot Israel. Kriget mål är att avlegalisera den judiska staten i syfte att underblåsa dess kollaps på modellen av apartheid i Sydafrika.

För att främja detta mål försöker palestinierna isolera Israel internationellt genom att kriminalisera landet i internationella sammanhang. Palestinierna har använt alla FN-organ intensivt för att uppnå sina mål. Med automatisk majoritet i nästan alla FN-organ är det mest uppenbara hindret för palestiniernas försök att kriminalisera Israel och därmed medföra dess internationella isolering, USA: s veto i  Säkerhetsrådet.

Efter det att palestinierna först började använda FN för att kriminalisera Israel på 1970-talet, har det varit en konsekvent politik av alla amerikanska myndigheter att använda Säkerhetsrådets veto för att antingen rösta ner anti-israeliska initiativ eller ta bort dem från dagordningen genom att hota att lägga in veto mot dem.

Men så kom USA:s president Barack Obama med sitt uttryckliga intresse för att förena USA med antiamerikanska och anti-Israelmajoriteter i alla FN-organ. För detta ändamål har Obama vägrat att förbinda sig att använda vetorätten för att förhindra kriminalisering av Israel.

Genom att utnyttja Obamas position försökte palestinierna att göra det så hårt och politiskt kostsamt som möjligt för Obama att stödja Israel.

Fredagens omröstning kom efter flera månaders process och det var tydligt inspirerat av Obama-administrationens egna politik.

Sedan han började jobbet har presidenten varit frispråkig i sin åsikt att judarna måste förnekas sina rättigheter i Jerusalems bostadsområden utanför 1949 års eldupphörlinjer, och i Judéen och Samarien. Obama har upprepade gånger försatt amerikansk-israeliska relationer i kris med hans vansinniga påtryckningar att regeringen Netanyahu skulle anta hans diskriminerande politik och förneka judar deras rätt till sin egendom i dessa områden.

Obamas besatthet att spärra judiska rättigheter till egendom gav palestinierna öppningen att underminera USA: s stöd för Israel i Säkerhetsrådet. Genom att lägga fram en resolution som fördömer Israel för att hålla fast vid judisk egendom, tvingade palestinierna Obama att välja mellan sina principer och USAs allians med Israel.

Som palestinierna med rätta såg saker, sätter upplösningen dem i en win-win situation. Hade han låtit resolutionen godkännas, skulle Obama ha gett palestinierna en strategisk seger. Om han inlade sitt veto mot resolutionen, skulle han omtalas som en hycklare och därmed ge palestinierna nya skäl för att vägra delta i USA-medierade förhandlingar med Israel. Eftersom deras mål är att avlegalisera Israel, har palestinierna inget intresse av att förhandla fram ett fredsavtal med dess regering.

Under veckorna fram till fredagens omröstning hade båda kamrarna i den amerikanska kongressen gjort det fullständigt klart att det hade varit oacceptabelt för Obama att överge Israel. Obama och Clinton fick brev på brev som undertecknats av hundratals kongressledamöter och skrivelser från senatorer som krävde att han står med Israel. När han insåg att lagstiftarna helt enkelt återspeglade det överväldigande stöd Israel har från den amerikanska allmänheten, var Obama tvungen att lägga in veto mot resolutionen.

Hade han varit intresserad av att förebygga fredagens omröstning, hade han haft gott om möjligheter att göra det. Han kunde ha sagt till den palestinska myndighetens president Mahmoud Abbas för månader sedan att förvaltningen skulle lägga in veto mot alla anti-israeliska resolutioner inför Säkerhetsrådet. Även om Abbas hade insisterat på att driva igenom resolutionen skulle en stark och entydig signal från förvaltningen har minimerat betydelsen av händelsen.

Obama kunde också ha använt Säkerhetsrådets överläggningar om resolutionen som ett medel att främja amerikanskt regionalt inflytande. Resolutionen sponsrades av Libanon som i dag kontrolleras av Hizbollah - en olaglig terroristorganisation.

Obama kunde ha byggt på detta faktum inte bara för att motivera sitt veto, utan att tvinga Hizbollahs kontroll över Libanon på FN:s dagordning. En sådan åtgärd skulle ha avancerat amerikanska intressen  på två sätt. Det skulle ha isolerat Obama från palestinsk tillrättavisning och det skulle ha visat att USA inte har godkänt den iranska koloniseringen av Libanon genom sin Hizbollah-proxy.

Men i stället antog administrationen en politik den öppet hatade och sedan fördömde sitt eget beteende. På så sätt skickade den fyra djupt problematiska meddelanden till regionen.

Först signalerade den att den är djupt oseriös.

För det andra signalerade den till palestinierna att även om den blockeras av det populära amerikanska stödet för Israel från att stå helt på deras sida, stöder förvaltningen PA:s politiska krig mot Israel. Det är bara, sade Obama till palestinierna, att fortsätta deras krig mot Israel.

För det tredje berättade administrationen för Israel - och alla dess allierade - att i en tid präglad av Obama är USA inte en trovärdig allierad. Detta meddelande inte bara försvagar USA:s allierade, utan det uppmuntrar Iran och Syrien och Muslimska Brödraskapet som är alltmer övertygade om att USA inte kommer att stå fast vid sina allierade i en knipa.

Slutligen, genom att stå vid sidan medan Abbas gått vidare med resolutionen trots att Obama upprepade gånger förklarat at han är emot den, visade presidenten alla aktörer i regionen att det inte finns något pris att betala för att ha trotsat USA. Obama har inte tillkännagett att han tänker  avsluta USA:s finansiella stöd till Fatah. Han ville inte säga att USA ska sluta med sin utbildning av Fatah styrkor. I stället skickade han Rice inför kamerorna att berätta för världen att han instämmer med palestinierna, som bara slog honom i ansiktet.

Frågan är varför administrationen beter sig på det här sättet? Det självklara svaret är att det verkligen står på arabernas sida mot Israel. Vad som bringar fram denna uppfattning är det faktum att sedan han tillträdde, har Obama genomgående varit fientligt inställd till Israel och dess strategiska intressen.

Det finns en annan möjlig förklaring dock: att administrationen helt enkelt är för inkompetent för att förstå betydelsen av sina åtgärder. Denna förklaring ter sig alltmer trovärdig i ljuset av USA:s valhänta hantering av revolutionerna som rasar över hela arabvärlden.

I Egypten har administrationen inte bara visat USA:s närmaste allierade i arabvärlden dörren. Genom att legitimera Muslimska Brödraskapet, har Obama banat väg för nästa egyptiska kris.

Senast kommer denna kris att inträffa i september med det planerade valet. Vid den tidpunkten kommer tre scenarier att kunna uppstå.

1. Den styrande militärjuntan kan upphäva valet och underblåser då ett annat uppror.

2. Om militären tillåter fria och rättvisa val, kommer det Muslimska Brödraskapet att bli den mest potenta kraften i Egypten på grund av dess oöverträffade organisatoriska kapacitet.

Efter valet kanske det Muslimska Brödraskapet antar samma modell som det Turkiska islamistiska AKP-partiet och flyttar Egypten in i det iranska lägret medan de låtsas att det fortfarande är en amerikansk allierad.

3. Efter valet kan det Muslimska Brödraskapet anta Khomeinis modell och underblåsa en islamisk revolution i Egypten.

I alla dessa fall kommer USA:s strategiska intressen att placeras i fara. Men nu är det långt ifrån klart att Obama-administrationen inser att dessa är konsekvenserna av den politik som antagits.

Sedan har vi Saudiarabien. Genom att stödja anti-Mubarak-krafter i Egypten och de iransk-stödda demonstranterna i Bahrain och Jemen har administrationen förstört USAs allians med saudierna.

Detta kan knappast vara en positiv utveckling.

Saudiarabien har varit en av de mest radikaliserande krafterna i Mellanöstern samtidigt som det har varit en stadig motor bakom världens oljebaserade ekonomi.

Ändå är det troligt att den nuvarande amerikanska regeringen varken fattar att det har ägt rum, eller att det i stor utsträckning har skett till följd av dess beteende.

Ur ett israeliskt perspektiv, antingen det motiveras av rent hat gentemot Israel eller extraordinär inkompetens erbjuder Mellanösternpolitiken hos Obamas administration  ett klart budskap: Vi kan bara lita på oss själva och vi måste stärka oss så mycket som möjligt så snabbt som möjligt på varje möjligt sätt.

caroline@carolineglick.com

.
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/gaddafi-tappar-stod-hos-klaner_5970485.svd
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/gaddafis-son-lovar-att-forhandla_5967811.svd
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/lp-usa-stangde-ambassaden-i-tripoli_5970441.svd
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/libyens-utlandska-investeringar-hotas-av-sanktioner_5968991.svd
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/familjeliv-i-sapastil_5967521.svd
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/varlden-soker-vag-ur-libyenkrisen_5967809.svd

tisdag 22 februari 2011

Libyen - och FN är dödstyst. Libyen sitter ju i UNHRC.....

Bara en enkel observation - där har i stort sett inte varit ett knyst från FN eller FNs Råd för Mänskliga Rättigheter (där Libyen sitter med, vald av sina kompisar) angående vad som händer i Libyen!
Släpper en gatusopare i Israel en fis som råkar träffa en arab, är där uppror i FN och det kommer gärna specialsessioner och vilda skrin i Säkerhetsrådet, som Bildt instämmer i
Men Libyen är ju en helt annan sak.........   Att skjuta ner sin egen befolkning har väl inte med mänskliga rättigheter att göra?
Konstigt att ingen än har kommit på att upproret i Libanon helt är Israels fel. Så FN kan vakna till liv.


måndag 21 februari 2011

Så här lätt ordnar vi ett självständigt "Palestina"

Finns där en "palestinsk nation" ?

Palestinierna delar religion, språk med hela Arabvärlden. De har inget separat där.

Var kommer de ifrån? Tja.....    De flesta kom in till det blivande Israel under tiden då England var mandatmakt och lät araber invandra hur mycket de vill, samtidigt som de stoppade judar. Ett mycket åskådligt sätt att se det är - via gamla foton. Gå till denna länk. Sök efter Jewish settlement. Sök därefter på Arab settlement.

Palestinsk nationalism diskuteras bl.a. i Ynetnews och WMD.

En nation kan självklart inte existera om den inte är självförsörjande. Enkelt att testa - inga som helst socialbidrag eller donationer till palestinaaraberna under 5 år, tvinga dem att kunna leva på vad de producerar, vill de bjuda in organisationer eller länder som sätter upp industribyar och låter dem betala av med eget arbete och egna produkter - fine. Men att fortsätta sitta ner och bara låta några ledare rusa jorden runt med tiggarkepsen - nah. Det bygger ingen nation.

De måste självklart följa beslutade regler och förhandlingsresultat. Det sägs ju att Hamas inte vill följa gamla förhandlingsresultat men Fatah lyser i sin välvilja genom att följa dessa. De existerar ju uteslutande som resultat av OSLOförhandlingarna, som gav Arafat kontroll över area A, B mot villkor att de totalt upphörde med terror och hatpropaganda - vilket pågår fortfarande.

Alla förhandlingar har alltid talat om att det enda sättet att slutgiltigt få fred är förhandlingar, Vad är alternativet? Att Obama ger order att så ska det vara, som han försökt ge order till Israel i 2 år nu?

Det är svårt att se vilka enorma summor som palestinaaraberna får helt villkorslöst. Sverige? Kräver ingenting av dem för att få. Ger ca 700 miljoner per år. Kräver ingalunda att de ska sluta med terror och hatpropaganda som de lovade i Oslo. Insisterar på att det strider mot "internationell humanitär rätt" att det bor judar i Judéen/Samarien, men säger inget om en miljon araber i Israel. Bildt har aldrig läst vad som avtalades i Oslo, aldrig vad som beslöts i San Remo, är helt ute och reser angående §242 som han tycker ska plockas ner och slängas i soporna genom ett vrål från Säkerhetsrådet nu, utan någon som helst anledning, bara för att Abbas "tycker så". Men att ge bort nästan en miljard av mina skattepengar - där jag inte får säga vad JAG tänker om den saken ens med en kryssmarkering på min skattedeklaration....

Nå, Obama är värre. Han lånar av medborgarna i USA för att ge till palestinaaraberna. Han har nu lånat $125,475.18 PER AMERIKAN!

USA har en lag som förbjuder donationer till terroristinstitutioner som Fatah och Hamas, men det skiter Obama högaktningsfullt uti och säger på ett fint sätt att "det är för USA:s säkerhet".....

Presidential Memorandum--Providing Funds to the Palestinian Authority

October 07, 2010
Presidential Determination
No.        2011-1

MEMORANDUM FOR THE SECRETARY OF STATE

SUBJECT: Waiver of Restriction on Providing Funds to the Palestinian Authority

By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America, including section 7040(b) of the Department of State, Foreign Operations, and Related Programs Appropriations Act, 2010 (Division F, Public Law 111-117), as carried forward by the Continuing Appropriations Act, 2011, as enacted September 30, 2010 (together, the "Act"), I hereby certify that it is important to the national security interests of the United States to waive the provisions of section 7040(a) of the Act, in order to provide funds appropriated to carry out Chapter 4 of Part II of the Foreign Assistance Act, as amended, to the Palestinian Authority.
Du kan få en allmän översyn av penningfloderna till palestinaaraberna från Wikipedian. Dedt verkar snarast vara hämtat från Tusen och en Natt.

Wiki ger också en översikt över USA:s donation, ca en miljard dollars på ett år. Inte konstigt att USA behöver stjäla från sina egna medborgare sådana enorma summor för att ge till terrorister. Och USA kräver, liksom Sverige, inte att palestinaaraberna uppfyller villkoren som de fick kontroll över area A och B för - absolut stopp för terrorism och hatpropaganda mot Israel/judar.

Och sen slänger Obama till dom några hundra miljoner dollars då och då för terror, se t.ex. "Obama announces new terrorist stimulus package."

Israel får inte hjälpa dem genom att sätta upp industrier där - då kommer hatfulla Diakonia flygande och skriker och vrålar som djinner. Att araberna ska GÖRA något för att få något är absolut uteslutet. Det kan ju bli en ful ovana och göra dem mer lika Israel.

EU ger dem hur mycket pengar som helst, alltid utan krav.

Abbas berättade för inte så länge sedan att mycket av guldet han får går direkt för terror hos Hamas. Eftersom Hamas har Folkmord av alla judar i sina stadgar innebär det att Bildt tvingar mej att betala för Folkmord.

Minns när de hade en stor konferens i Paris, inte för att kräva att Abbas skulle börja uppfylla de 17 år gamla löftena, utan för att samla ihop än mer pengar att ösa i hans byxfickor!
MAJOR DONATIONS TO PALESTINE

PARIS CONFERENCE, 17 DECEMBER, 2007

Saudi Arabia   $750m over three years  Past donations and aid
European Union  $650mover three years   have suffered from Israeli
United States  $555m for 2008 (subject  restrictions in the
          to approval by the US  West Bank and Gaza. The
          Congress)        European Commission says
United Kingdom  $490m over three years  that it loses 40% of all
Spain      $360m over three years  its aid to transportation
Kuwait      $300m over three years  costs, while the World
United Arab   $300m over three years  Bank and United Nations
 Emirates                 say that they have been
France      $300m over three years  forced to freeze $200m
Germany     $300m over three years  worth of projects in the
Sweden      $300m over three years  territories because of
Canada      $300m over five years   Israeli checkpoints and
Australia    $45m in 2008       the Israeli blockade. The
Russia      $10m (period not     World Food Programme has
          specified)       had to spend nearly $1m
                      extra to transport vital
                      food aid since last June.

Source: Palestinian officials
Som du ser skylls omedelbart alla problem på Israel, inga alls på palestinaaraberna.

Vi har sedan UNRWA, ett av de mest absurda fenomen som har tillåtits existera i 60 år - också en ren guldflod till palestinaaraber utan krav. De riskerar till och med att förlora sin ärvda flyktingstatus om de jobbar! De ska sitta och vänta på att få förstöra Israel genom att utgöra en mänsklig bomb. Självklart är deras aktiviteter direkt emot de mänskliga rättigheterna. UNRWA gör inte ett dugg för att ge dessa människor frihet från flyktingstatusen. Försöker Israel hjälpa dem så blir FN fly f-rbannade.

I alla fina deklarationer talas om en "viable", livskraftig nation, d.v.s. en som kan bekosta sig själv utan att vara världens socialfall. Ge dom chansen att visa det! Tyskland fick starthjälp efter andra världskriget och kom snart på fötter. Israel har fått starthjälp eftersom de har hela arabvärlden emot sig, men behöver det inte längre.  Det är nu ett försvarssamarbete med USA som är ömsesidigt. Ge palestinaaraberna en chans att skapa en nation, inte ett område som tvångsmatas som en gås.

Googla på  palestinian aid och börja addera.

.

DN_palestinier_ger_sej_inte HD_träta D068 Dbl291 SvT

.

....

lördag 19 februari 2011

Obama fick ont i tummen.

Men han tryckte rätt i Säkerhetsrådet - och har väl någon känsla för att han läst nånstans att de judiska bosättningarna i deras gamla områden Judéen och Samarien INTE är illegala. JPost Ynet AP -

Varför skulle de vara illegala?

Vi minns historien. Området var turkiskt, Ottomanska Riket, fram till första världskriget, då de förlorade, England blev mandatmakt och styrde över vissa områden som det Palestinska Mandatet, medan araberna fick återstoden - 200 gånger större, inte för att de var nöjda.

På den tiden VANN man krig, det var inte 100 års förhandlande utan vinnarna styrde och bestämde. Fullständigt lagligt på den tiden. Se mandatreglerna här. Mycket klarare kan det inte bli.

Nästa steg när FN själva gick emot de lagar de accepterat och delade den delen som England hade lämnat åt judarna efter att helt olagligt ha givit bort 80% till det blivande Jordanien och förbjudit judar att bo där. Praktull rasism.

Vinnarna bestämde - det är fortfarande gällande internationell lag - att det palestinska mandatet skulle bli det judiska hemlandet, fritt för alla judar att invandra utan att slänga ut några andra som redan bodde där. Men inte heller att göra, som England - som lät araber invandra dit från omgivningen helt ohämmat eftersom judarna byggde upp landet så dess ekonomi blev bättre dag för dag, jobb, sjukvård, skolor - allting. Samtidigt som England försökte förhindra dem. Också helt emot mandatreglerna.

Nästa steg i FN 1947, när de försökte hacka upp det judiska området väster om Jordanfloden i två bitar. Här var alla de uråldriga områden där judarna utvecklade sin särart, vilket alla kristna också väl kände till eftersom man läste Bibeln på den tiden. Alla araber i FN sa nej så inte blev det något. För araberna. Med benägna röster fick Israel existera, i en omröstning som enbart var rådgivande, de etablerade på inget sätt Israel, det gjorde judarna själva på basis av historia, kultur och San Remoavtalet 1922.

Araberna anföll en masse, förlorade pladask som vilka paddor som helst som trodde att erövra var samma sak som att hoppa fram i ett kärr. Dessutom bröt kriget mot San Remobeslutet och de hade inga som helst rättigheter till något där - de hade redan fått 200 gånger mer. Judarna fann och alla araber blev knall röda av skam i ansiktet. De VET ju att de är bäst, synd bara att de aldrig någonsin har lyckats visa det.

Arabledarna skrek i radio att araberna som bodde i det nya Israel skulle springa sin väg i några veckor tills de hade dödat alla judarna.

Som i Indien/Pakistan flydde folk från båda sidor, trakasserier och hot i arabländer mot judarna inkl. massmord ledde till att FLER judiska än arabiska flyktingar flydde - de flesta av judarna flydde till Israel och deras ättlingar utgör nu mer än hälften av Israel. Arabernas ättlingar har andra araber satt bak taggtråd och vi betalar via UNRWA. Dessa judar glöms alltsomoftast bort i diskussioner om flyktingsituationen. Hur länge ska UNRWA tillåtas BEHÅLLA flyktingproblemet på alla oss skattebetalares bekostnad? Sverige betalar omåttligt mycket till denna fars.

Sen - araberna och deras vapen stod uppradade längs Israels gränser igen 1967, och fick på käften - fixades på 6 dagar. Israel FÅR ju egentligen inte försvara sej - de är ju judar. Men formellt beslutades det i Säkerhetsråded, §242, att när väl Israel fått säkra och försvarbara gärnser vilket INTE är tidigare vapenstilleståndslinjer - ska de ge en del ockuperat land som tack för säkerheten. Israel har fortfarande inte denna säkerhet.

Sen . lurade Peres in Arafat bak ryggen på Rabin, vi fick Oslo - som kom fram till att Arafat skulle få kontroll över area A och B fram till riktiga fredsförhandlingar OCH för att få detta var han tvungen att upphöra med all terror, all hatpropaganda och mer till - vilket fortfarande inte upphört och alltså har araberna inte alls kontroll över dessa områden. OCH i Osloavtalet står också att Israel har full kontroll över area C där alla bosättningar finns och områden nörvändiga för Israels säkerhet. Något både Obama och Bildt låtsas att de inte har en aaaaaaaning om.

Israel har alltså minst lika stor laglig rättighet till bosättnignar där som araber har till alla arabiska städer och byar där.

Självklart har araberna inte den minsta rättighet till gamla Jerusalem. Engelsmannen Glubb Pascha sprang i spetsen för de jordanska styrkorna och tog det området med våld, emot allt vad FN hade sagt, emot alla andra regler, och ETT land i hela världen godkände det försök att annektera judarnas huvudstad - Pakistan. Numera verkar hela världen ha hamnat på Pakestans nivå. Lyssna på Bildts hatfulla skrin om allt som rör Israel.

.

SvD329 SvD117 SvD991  

torsdag 17 februari 2011

Iran försöker provocera Israel, försvarssamarbetet Israel-USA fortfarande gott trots Obongo.

Ahmadinejad skriker, och vrålar ut sitt hat mot Israel, med hans bandhund Erdogan som försöker kopiera. Går lite dåligt.

Hur var det nu? I somras skulle två iranska båtar försöka flyta hela vägen till Gaza med "mat och mediciner" men med den uttalade uppgiften att provocera Israel och bryta den legala blockaden. Inget hindrar Iran från att leverera varor det legala sättet, men får Gaza mer så sjunker det snart. Nå, Israel sa NÄ och Ahmed backade.

I oktober turistade Ahmed i Libanon trots president Suleimans avrådande, men sen när lyssnade Ahmed på någon. Han lyssnar ju inte ens på sina väljares åsikter. Avsikten med turistandet var dels att hetsa upp Hizbollah till nya mordorgier, dels irritera Israel.

Nu vill lille Ahmed visa stjärtfenorna och sända några båtar via Suez igen, till sina terrorkompisar i Syrien, NÅGOT som till och med TT har upptäckt. Men Lieberman sa BU igen och de ångrade sej [också JPost]. Iran hade sagt att de planerade för krigsfartyg i Medelhavet, Röda Havet och Gulf of Aden. Iran var uppenbart ute för att provocera Israel genom att placera sina båtar så nära som möjligt, i en kopia av Erdogans lekar.

Iranska skepp i Röda Havet kunde leverera vapen till muslimska rebeller i Jemen.

Israel skriker och gestikulerar inte, men vi minns att de sände en ubåt och andra krigsfartyg genom Suezkanalen för snart två år sedan. Israel har tre ubåtar och ska snart ta emot ytterligare två från Tyskland. Se vidare World Politics Review. De föredrar att jobba i det tysta.

Sverige må ha övergivit den enda demokratin i Mellanöstern men USA:s försvar står fortfarande fast vid Israels sida, trots Obongo. Admiral Mullen var nyligen i Israel för att diskutera deras nära samarbete, och sa: "USA är beroende av militära band med Israel". Det kan vara av intresse att se Al Ahrams kommentar.

Israel och USA samarbetar på många punkter, ofta är det USA som levererar dollars och Israel som utvecklar. Arrow 3 anti-missilförsvar är ett exempel. Israel testar också ett nytt effektivt radarsystem, Raz, som spårar inkommande projektiler förvånansvärt effektivt. Länk1 Ynet IDF.


.
SvD325 SvD713 DN_iranska

onsdag 16 februari 2011

Vad händer nu efter Mubarak

Rimligtvis bör Egypten få lite lugn att utveckla demokratiska partier, med konstant övervakning så att inte Obamas favorit det Muslimska Brödraskapet tar över - på samma sätt som nazianhängaren Khomeini tog över i Iran. Det är välkänt att Khomeini i sin ungdom dagligen lyssnade på Radio Berlin, som hade starka sändningar på farsi, med nazistpropaganda, som han slök med hull och hår.

Men frågan är om journalistkåren tänker sitta där med huvudet mellan benen som alltid.

Jo, vi har fått veta att folk börjat att samla sej i Iran, Algeriet, Libyen, Jordanien, Syrien, så smått i Saudiarabien - sen beror det om där finns någon organisation med någon antydan till demokrati som är redo att ta ansvar någonstans, annars blir det en annan diktatur eller ren anarki.

Har du tänkt på en sak?

Abbas kallar sej glatt den första terroristen i kriget mot Israel. Han har också doktorerat på att förneka Förintelsen - Mubarak var ingen terrorist och förnekade inte Förintelsen.

Både Hamas och Fatah är terroristorganisationer, både formellt i sina stadgar och i verkligheten, se t.ex. http://tinyurl.com/29478 där du kan söka efter Fatah resp. Hamas. Egypten är ingen terrorstat. Vid palestinska gallupundersökningar ser man i stort sett att en tredjedel håller på den ena eller den andra medan en tredjedel inte gillar någon. Hade där varit ett krav på de som tar emot pengar, att de inte är associerade med terror - vilket gäller för alla pengarna från USA, även om Obama skiter i det - så hade det kanske tvingat fram ett nytt politiskt parti som enbart har välfärd för människorna på agendan, inte eliminering av Israel som en väsentlig del - som båda terroristorganisationerna har i sina stadgar. Framkomsten av ett sånt parti har förhindrats av de palestinaarabiska terrororganisationerna likväl som det blockerades i Egypten - och dessutom har den statliga hatpropagandan fullständigt hjärntvättat palestinaaraberna under flera generationer, så de inte ens har självbevarelsedriften kvar. Läs runt lite på länk.

De palestinska ledarna är sannerligen inte bättre mot befolkningen än den egyptiska - att de har det bättre beror uteslutande på de fullständigt enorma summor de tagit emot i socialbidrag, per person, utan några som helst villkor, inte minst från Sverige.

Existensen av PA, Palestinian Authority, bygger helt på Osloavtalen. Du minns vad Rabin sa till Knesset. I Oslo sades det att Arafat fick kontroll över area A och B OM HAN STOPPADE TERROR OCH HATPROPAGANDA MOT ISRAEL/JUDAR, inte annars! Det har än inte upphört, tvärtom. Det är enbart i TT-kontrollerade media det har upphört. Det sades också att Israel hade full kontroll över area C, där alla bosättningar finns och områden nödvändiga för Israels säkerhet - för att undvika en andra Förintelse. Varför ser du i denna artikeln.

Allt tjafs om olagligheten när det gäller judiska bosättningar i område C är ren idioti. Mycket av detta kommer från den ökända Sassoon-rapporten 2005, en donna som använde sin egen fantasi - hon gick strax därefter in i Meretz-partiet, det vänstraste i Israel näst rena kommunister. Denna rapport blev aldrig lag och skulle ha tagits bort för länge sedan - men förhållandena som nämns där har utnyttjats av Barak för att förstöra livet på nationalistiska judar som vill bo i de gamla judiska områdena Judéen och Samarien, eftersom det enligt reglerna beror på hans godtycke. Helt vansinnigt att en helt vänsterorienterad försvarsminister ägnar sig åt denna bisyssla!

Olagligheten var också en fantasi som dök upp hos Röda Korset under ett hemligt sammanträde, redan på sjuttiotalet! Utan någon som helst laglig bas.

I Jordanien - uppror? Blandat, där är tyvärr en hel del islamister och en del professionella anti-israeliska organisationer. Minns när det blev fred mellan Jordanien och Israel, folk körde från Amman till Tel Aviv för att shoppa, inte särskilt långt. Bägge länderna har alla fördelar om de värmde upp de rätt kyliga förhållandena.

Jordaniens justitieminister har nu totalt skämt ut Jordanien genom att kalla den fängslade Ahmad Dakamseh för "hjälte" som borde friges. Hur var han hjälte? Genom att med berått mod skjuta ihjäl 7 israeliska skolflickor!

England ställde till det på den tiden de var mandatherrar. Som du minns sades det att mandatet skulle utgöra det judiska hemlandet (utan att köra iväg andra som bodde i området - men inte heller aktivt importera mängder av araber, som England gjorde), men likförbannat så skar England bort 80% och gav bort till araber - som blev Jordanien. Från en artikel:
Judisk historia i det som nu är Jordanien går tillbaka till biblisk tid, när Moses gav tillstånd till två och en halv stam att bo där efter att ha deltagit i kriget för landet Israel. Under århundradena krympte den judiska befolkningen till ingenting. På 1930-talet begärde invånarna i dåvarande Transjordanien att judar flyttar in för att hjälpa till att återuppliva ekonomin - men britterna, som styrde området, ville inte ha flera judisk-arabiska problem, och passerade lagstiftning som förbjuder judar att leva där.

Efter konungariket Jordanien skapades, ratificerades denna lag 1954 och förklarade att en person kan bli medborgare om han inte är en jude (eller om ett särskilt råd godkänner hans ansökan och han har uppfyllt andra villkor). Jordanien har inga judar för närvarande.
Ren och skär rasism alltså. Och det var liksom inte det enda otyg England ställde till för Israel. Det var en engelsman, Glubb Pascha, som sprang i spetsen för den jordanska armén när den illegalt anföll det nya landet Israel 1948. Och nu ger England Israel bannor om de inte gör exakt som de vill, som nu senast i Israels försiktiga attityd till händelserna i Egypten.

.

SvD531 SvD893 SvD775  

Israel har atombomber yippeeeee... Och Syrien? Och Iran?

Åtminstone tror många det, so what? Israel har inte skrivit under något ickespridningsavtal, de behöver försvara sig mot ett par hundra miljoner muslimer i närområdet, de har ingen som helst skyldighet att i detalj beskriva sitt försvar för någon. De har aldrig provsprängt något kärnvapen eftersom judar stod för många väsentliga upptäckter inom atom- och kärnfysik, och hade de inte haft kärnvapen hade de konstruerat sådana om de ansåg att de behövdes.

Iran och Syrien däremot har skrivit under avtalet där de MÅSTE tillåta inspektion, annars är det ju ingen vits med papperet de signerade. Att de sen skiter i det om de inte känner för det, tja, Obama pressar dom inte så klart. Syrien har länge vägrat inspektion efter det att Israel bombade sönder en nordkoreansk kärnanläggning i den syriska öknen. De tillät ett kort besök av IAEA, men därefter har de vägrat dem att utföra sina skyldigheter. En artikel:

Källor säger att Syrien sätter upp en mur mot IAEA

FN: s nukleära vakthundar begär tillgång till Dair Alzour men Damaskus tjänstemän vägrar besök. USA föreslår att IAEA åberopar sin "särskilda besiktning"

Syrien har inte beviljat FN:s atomenergiorgans begäran om snabb tillgång till en plats i öknen, effektivt vägrat en vädjan om akut samarbete med en undersökning av misstänkt hemlig atomverksamhet, sade diplomatiska källor.

I mer än två år har Syrien vägrat att låta FN-inspektörerna att återkomma till Dair Alzour, platsen som USA: s underrättelsetjänst rapporterar att den var en begynnande nordkoreansk-utformad kärnreaktor avsedd att ge bomb-bränsle.

"Tydligen har syrierna inte erbjudit något nytt när det gäller tillgång till Dair Alzour," sade en västerländsk källa, med hänvisning till Syriens svar på en skrivelse från YUKIYA Amano, chef för Internationella atomenergiorganet IAEA, förra året.

IAEA fick inte svaren som GD (generaldirektör Amano) hade sökt, tillade han. En annan diplomatisk källa målade en liknande bild, utan att ge detaljer.

Det var inte klart om Damaskus hade gjort några andra medgivanden i tvisten, som väntas stå högt på dagordningen för ett 07-11 mars möte med IAEA:s 35-nationer som sitter i styrelsen, i sitt svar på Amano.

IAEA hade ingen kommentar i frågan och tjänstemän på Syriens delegation vid det Wien-baserade IAEA var inte omedelbart nåbara.

Syrien, allierat med Iran, förnekar att de någonsin har hyst ett atombombsprogram och säger att IAEA bör fokusera på Israel istället på grund av dess odeklarerade kärnvapenarsenal och det faktum att de aldrig har gått med det nukleära icke-spridningsavtalet.

Amano brev till Syriens utrikesminister Walid Al-Moualem den 18 november var den första gången han vädjade till syriska myndigheterna direkt, snarare än bara genom sina regelbundna rapporter.

Han bad den syriska regeringen att snabbt ge IAEA tillgång till relevant information och platser kopplade till Dair Alzour.

'Högst osannolikt "

USA har föreslagit att IAEA kan behöva överväga att åberopa sin "särskilda inspektion"-mekanism för att ge den befogenhet att leta överallt som krävs i Syrien med kort varsel.

Amano sa till Reuters tidigare denna månad att han inte uteslöt denna möjlighet, men att inget beslut hade fattats.

Vissa Wien-baserade diplomater har varnat mot att använda särskilda inspektionsverktyget, eftersom det skulle eskalera frågan i en tid med stigande spänning med Iran, som väst anklagar för att försöka utveckla kärnvapen. Teheran förnekar anklagelsen.

Byrån utnyttjade dessa Inspektionsbefogenheter 1993 i Nordkorea, som fortfarande vägrar redovisa sina tillgångar och senare har utvecklat en atombombskapacitet i hemlighet.

Förra året gav IAEA viss antydan om misstanke om olaglig kärnaktivitet vid Dair Alzour genom att peka på uranspår funna vid ett besök 2008 av inspektörer som sade att dessa spår inte kom från Syriens erkända lager av kärnmaterial.

Byrån vill ompröva stället och ta prover från spillrorna som bortfördes omedelbart efter flygangrepp till en obestämd plats.

Damaskus har föreslagit att uranspåren följde med israeliska vapen som användes i attacken, men IAEA säger att detta är osannolikt, en position som understrukits av Amano i Washington Posts intervju på måndagen.

"En anmärkning är att det utarmade uran som används av Israel i bomber kan vara ursprunget, men vi tror inte det är sannolikt. Det är inte helt omöjligt, men det är högst osannolikt", har Amano sagt.OCH samtidigt vänslas Obama varmt med Syrien och har för första gången sedan 2005 sänt en ambassadör där för att visa hur mycket han uppskattar deras enorma leveranser av vapen till hizbollah. Obama gjorde detta genom ett diktatoriskt dekret.

IRAN

fortsätter som alltid att anrika uran och lägga på hög. Läs Washington Post EU:s handel med Iran går fram och tillbaka, ibland bestämmer de sej att försöka sälja lite mindre av sådant som kan användas för urananrikning och militära ändamål, Men de flesta av länderna har upptäckt att de faktiskt kan förlora några € på det, som Tyskland. Hela världen tittar nu på Obama och hur han tänker hjälpa folket i Iran mot de islamistiska ledarna - sist de bad honom om hjälp sket han helt och hållet i dem. Obama har långt om länge denna gången hållit med demonstranterna i Iran med lite prat. Jämför med Obamas direkta stöd till det Muslimska Brödraskapet som jag har skrivit om innan - med direktkontakter. Han har såvitt jag vet inte kontaktat några av de i Iran som är motståndare till islamisterna. Tvärtom - hans administration har direkta hemliga förhandlingar med diverse muslimska terroristgrupper i Washington.

.
DN_gröna_rörelse_marscherar_igen DN_manar_obama DN_fortsatta_bahrein DN_militären_kräver DN_växande_protester DN_fler_hundra_tusen DN_iran_tillåter LA215 SvD397 SvD961 SvD957 SvD731         

.
....

söndag 13 februari 2011

Caroline Glick: När lögnerna tagit slut. Pakistan, Obama och mera.

http://www.carolineglick.com/e/2011/02/as-the-lies-come-crashing-down.php

Konfronterar man Obama-administra­tionens angrepp på grund av dess intresse för ideologisk trohet har Israel mycket få bra alternativ.

Mitt i den politiska oron som drabbat Egypten och stora delar av arab­världen kom förra månadens avslöjande [se t.ex. Washington Post , SkyNews ] att Pakistan har fördubblat stor­leken på sin kärnvapen­arsenal under de senaste fyra åren, vilket i stort sett har ignorerats.

Kärnvapen­spridnings­analytiker från Federation of American Scientists och Institutet för vetenskap och internationell säkerhet (ISIS) bedömer att sedan 2006 har Pakistan ökat storleken på sin kärn­vapen­arsenal från 30-60 atom­bomber till cirka 110. Det gör Pakistan till världens femte största kärn­vapen­land före Storbritannien och Frankrike.

När det gäller leverans-system har enligt Washington Post Pakistan utvecklat kärnvapen-kapabla kryssnings­robotar de kan avlossa från marken och luften. Dess Shaheen II missil, med en skottvidd på 2.400 kilometer, är på väg att bli operativ.

I onsdags testsköt Pakistan sin nya Hatf-VII kärnvapen­kapabla kryssnings­robot med en 600-kilometer räckvidd.

Obamas adminis­tration har varit tyst om Pakistans kärnvapen­spridnings­verksamhet. Som ISIS President David Albright sade till Washington Post, "Adminis­trationen tystar ner folk som är välin­formerade".

De försöker alltid tona ner antalet [av Pakistans nukleära stridsspetsar] och insisterar på att "det är mindre än du tror. '" Pakistans kärnvapen­tillväxt pågår trots att landets ekonomi är i spillror, dess regering faller samman och en stor del av landets territorium kontrolleras av talibanerna.

Pakistan är den största mot­tagaren av USA:s bistånd. Under 2009 godkände kongressen ett femårigt $7.500.000.000 civilt bistånds­paket. I oktober förra året föreslog Obama-administra­tionen att komplettera stödet med $2 miljarder för Pakistans militär.

Förvaltningen begärde komplet­terande stöd trots kritik om att det ekonomiska stödet till Pakistan indirekt finansierar dess nukleära projekt, eftersom Pakistan i princip är försatt i konkurs.

Dessutom publiceras en amerikansk inspektions­rapport denna vecka att $7,5 miljarder (48,663,750,887 kronor) i bistånd har uppnått mycket lite.

För sin del ansluter den pakistanska regeringen och militären  sig till en radikalt anti-amerikansk linje, och Pakistans mäktiga ISI underrättelse­tjänst och stora delar av militären fortsätter att ha intima band med al-Qaida och talibanerna. Men Obama är nöjd eftersom de är islamistiska. Inga försök att pressa fram demokrati där eller i Iran, till skillnad från Egypten.

Förra månaden arresterade pakistansk polis en amerikansk diplomat, Raymond Davis, i Lahore efter att han dödat två beväpnade män som enligt uppgift var på väg att råna honom under pistolhot. Pakistanska tjänstemän inom brotts­bekämpande myndigheter har anklagat Davis för mord och vägrar att släppa honom till amerikanskt förvar, trots att han åtnjuter skydd av diplomatisk immunitet. Hellre än att försöka lugna passionerna eldade den pakistanska regeringen upp anti­amerikanska känslor genom att bland annat släppa ett videoband av Davis polisförhör.

Hittills - samtidigt som medlemmar av kongressen har börjar hota med att begränsa stödet till Pakistan i väntan på Davis release, har administra­tionen begränsat sin reaktion på detta de facto tagande av gisslan av Pakistan med att vägra hålla diskussioner på hög nivå med pakistanska ledare. Och även detta begränsade svar har inkonsekvent genomförts.

Till exempel, medan USA: s utrikes­minister Hillary Clinton vägrade att träffa hennes pakistanska motsvarighet, Shah Mehmood Qureshi, på den säkerhets­politiska konferensen i München förra helgen, accepterade hon att träffa general Ashfaq Kayani, chefen för den pakistanska militären. Så också träffade den amerikanske ambassadören i Pakistan på måndagen Pakistans president Asif Ali Zardari.

Pakistan är ett skolboks­exempel på en katastrof av bibliska proportioner i vardande. Dess hyper­aktiva nukleära expansion, svag central­regering, fattiga, radikaliserade befolkning, och pro-islamistiska militär och underrättelse­tjänst är mycket proble­matiska. Detta blinkar ett skarpt larm i ljuset av talibanernas / al-Qaida: s kontroll över allt från en fjärdedel till en tredjedel av pakistanskt territorium och det utbredda stödet för dem i hela landet.

Efter sitt tillträde har Obama-administra­tionen inte kommit på någon strategi för att tampas med situa­tionen. Ett av de främsta hindren för bildandet av en sammanhållen amerikansk strategi är Obama­administra­tionens vansin­niga idé att förbjuda all diskussion om de grundläggande hoten mot amerikanska intressen. Strax efter det att han tillträdde förbjöd president Barack Obama användningen av termen "krig mot terrorn" vilket skulle ersättas med den med den ogenom­skinliga termen "Overseas Contingency Operation."

I april förra året förbjöd Obama användning av begreppen "jihad", "islamisk terrorism " och "radikal islam" i USA: s regerings dokument.

Med tanke på att amerikanska tjänste­män har avstängts från alla termer som är relevanta för att beskriva verklig­heten på platser som Pakistan är det uppenbart varför USA inte kan sätta ihop en strategi för att tampas med de utmaningar den möter där. Föreställ dig en underrättelse­officer i Peshawar som försöker rapportera om vad han ser. Föreställ dig en försvars­attaché i Lahore som försöker förklara problemen med den jihad-smittade pakistanska militären till sina över­ordnade i Washington.

Föreställ dig en USAID officer som försöker förklara varför allmänheten som går till en  jihadist-moské vägrar att arbeta på ett USA-finansierat motorvägs­program.

Obama-administ­rationens beslut att förbjuda relevant språk i den officiella amerikanska politiska diskursen var ideologiskt motiverad. Och i valet mellan ideologi och verkligheten har Obama-administra­tionen inducerat en situation där i stället för bygga strategier för att hantera verklig­heten, på alla nivåer, har amerikanska tjänstemän tvingats att bygga strategier för att förneka och ignorera verklig­heten.

Mot denna bakgrund blir det ganska tydligt varför Obama-administra­tionens hantering av den politiska oron i Egypten har varit så inkom­petent.

När han inledde sitt arbete som president gjorde Obama en kraftfull insats för att ignorera den politiska insta­biliteten som bubblar under ytan på hela den auktoritära arab­världen. USA: s regering instrue­rades att begränsa programemt som syftade till att utveckla liberala alternativ till det auktoritära och det muslimska brödra­skapet. Motiveringen till detta beteende var åter igen ideologisk.

Som världens största över­sittare hade USA ingen moralisk rätt att döma tyranner som Egyptens president Hosni Mubarak.

När det länge under­tryckta folkliga missnöjet kokat över till revolter vi har sett under den senaste månaden i Tunisien och Egypten samt Jemen, Jordanien, Algeriet och andra ställen rusade Obama-administra­tionen fram för att komma på "rätt sida" av problemet. För att undvika kritik för att vägra att brottas med de problem som har fötts av arabisk makt­full­komlighet, gick Obama till den andra ytterlig­heten. Han blev den mest frispråkiga förkämpen för fri folklig demokrati i Egypten.

Naturligt­vis för att lyckas skutta över till den andra sidan av skalan har Obama varit tvungen att ignorera faran som utgörs av den mest kraftfulla oppositions­rörelsen i Egypten. Muslimska Brödra­skapet är fientligt mot USA: s mest grund­läggande strategiska intressen i Mellanöstern, men det har sopats under mattan av Obamas administration och dess anhängare i de amerikanska medierna.

Men sedan, mot bakgrund av förbudet mot all diskussion om skälen varför Muslimska Brödraskapet utgör ett hot mot USA - dess jihadist­ideologi om islams erövring, dess folkmords­politik, dess islam-baserade judehat och hat mot Amerika, sitt stöd för islamisk terrorism mot icke-jihadis­tiska regimer i den muslimska världen och mot väst - det är inte förvånande att Obama-administ­rationen kräver införandet av rörelsen i en post-Mubarak egyptisk regim.

Hur kan administ­rationen invända mot något som den har valt att ignorera? Obamas administra­tions ideologiskt drivna strategiska oduglighet är uppenbar överallt.

Från dess slaviska hän­givenhet att blidka Iran, dess målmed­vetna insis­terande på att dra sig ur Irak, till sitt aviserade enga­gemang att dra sig ur Afgha­nistan, dess tolerans av Hugo Chavez, och dess infantila återstäl­lnings­knapps­diplomati mot Ryssland, är Obama-administra­tionens utrikes­politik på en kollisions­kurs med verklig­heten.

Men ingen­stans är dess utstu­derade inkom­petens tydligare än dess besatthet med upprättandet av en palestinsk stat väster om Jordan­floden.

Så det var att under sitt besök i Israel den här veckan som  Obamas nyligen pensio­nerade nationella säkerhets­rådgivare general James Jones hävdade att det är Guds vilja att Israel skulle dra sig tillbaka till oförsvar­bara gränser, och effektivt skyllde den politiska oron i Egypten på avsak­naden av en palestinsk stat .

Som Jones uttryckte det, "Jag är av den uppfatt­ningen att om Gud hade dykt upp framför president Obama i 2009 och sagt att om han kunde göra en sak på denna jorden, och bara en sak, att göra världen till en bättre plats och ge människor mer hopp och möjlighet för framtiden, vågar jag säga att det skulle ha något att göra med att hitta en tvåstats­lösning i Mellan­östern. "

Jones hävdade då, "Tiden är inte på vår sida, och ett miss­lyckande att agera [i upprät­tandet av en palestinsk stat] kan utlösa andra Egypten-liknande demon­strationer i andra länder i regionen."

Obama-administra­tionen är inte ensam om denna helt irratio­nella upp­fattning. Medan den arabiska världen genomgår stora konvul­sioner födda ur arvet från maktfull­komlighet och som drar näring från jihadism, står alla av Europas största statsmän i kö bakom Washington att försöka driva Israel till att sam­tycka till att avstå ännu mer mark till PLO för att skapa ännu en auktoritär, jihadin­fekterad arabisk stat.

Natos general­sekreterare Anders Fogh Ras­mussen, Storbritan­niens utrikes­minister William Hague, EU: s utrikespolitik chef Catherine Ashton och andra högre tjänstemän plagierade alla Jones denna vecka.

Att konfrontera Obama-administra­tionens angrepp på grund av dess ideologiska trohet ger Israel mycket få bra alternativ. De hot Israel står inför beror till stor del på stigande krafter inom jihad, islamisk terrorism och religiöst motiverad äventyrs­politik med kärnkraft som omfamnas av islamistiska politiker och religiösa ledare. Det vill säga, hoten mot Israel beror till stor del på de krafter som Obama-administra­tionen har valt att ignorera och förneka.

Dessutom innebär Obama-administ­rationens monotona besatthet att tvinga Israel att ge upp ännu mer mark till den palestinska myndigheten att USA: s centrala Mellanösternpolitik innebär krav på att Israel ytterligare skall stärka dessa onämnbara krafter inom jihad på egen bekostnad. Detta faktum underströks den här veckan när Jerusalem Posts Khaled Abu Toameh avslöjade att de högsta PA ledarna nyligen har ansökt om jordanskt medbor­garskap. Mahmoud Abbas och hans likar anser att de inte kommer att vara vinnare om deras repressiva regim i Judéen och Samarien allvarligt utmanas av deras populära jihadist­rivaler i Hamas.

Våra ledare är tveklöst frestade att helt enkelt ta minsta mot­ståndets väg och gå med Obama och hans glada gäng av blinda män som de flyttar från lögn till lögn för att försvara sin ideologi från verklig­heten.

Men att göra så komme inter att skydda oss när de faror som sås av USA: s strate­giska glömska provocerar nästa stor­brand.

Israels bästa alternativ är att helt enkelt tala sanning så högt och kraftfullt som det kan och basera vår politik på den. Därvid kommer inte Israel att vinna några vänner i Obama-administra­tionen eller i Europa, men det förbereder oss för den dag då muren av lögner de bygger från Islamabad till Kairo till Ramallah faller omkull.

caroline@carolineglick.com


Tillgångar

Jag ser att nu drevet verkligen är efter Mubarak, han ska renskrapas som om han råkat ut för den svenska Fattigvården, som vill veta varje krona man har. Hur vore det 0m murvlar och politiker först gick efter de oerhörda summor som Arafat tillskansade sej från mina skattepengar och många många andra? Men det har varit totalt ointressant nu rätt många år. Varför?
.


.

SvD099  SvD901 SvD379 SvD881 SvD745 Sk808   

fredag 11 februari 2011

Enligt Facebook åker Mubarak till Dubai i natt. Facebook. Wikipedian.

Och blit det total kalabalik i Egypten är det till 95% Obongos fel förstås. Där finns ingen beredd att ta över.

Läste just på Facebook ett rykte om att Mubarak tänkte åka till Dubai.

En nyare rapport säger nu att han nog är i Sharm el Sheikh.

Varför inte en svensk fjällstuga med bra internet? Knappt någon märker skillnaden - förra vintern skrev jag denna bloggen från Samui i Thailand, inte för att det märktes nån skillnad.

Å andra sidan talade Mubarak just live på Al Jazeera http://english.aljazeera.net/watch_now/ att han inte tänkte avgå. Trots Obongo.

Så ingen vet än.

Kan inte "alla" med gemensamma ansträngningar se till att inte Muslimska Bröderskapet, Obongos favorit, kommer till makten i Egypten kan man se en framtid. Tyvärr ägnar sig västmedia till stor del att glorifiera det packet, speciellt de svenska. Gardell/Järpes ylanden ljuder över nejden.

Från Boston Globe:
>Om Egypten ska ha något hopp om en övergång till en verklig konstitutionell demokrati får det muslimska brödraskapet inte behandlas som en legitim demokratisk partner. I mer än 80 år har det varit en ivrig exponent för islamisk, inte sekulär, styre, för präster, inte någon demokratisk suveränitet. Dess credo kunde knappast vara tydligare, eller mer antidemokratiskt: "Allah är vårt mål. Profeten är vår ledare. Koranen är vår lag. Jihad är vår väg. Död för Allahs väg är vårt högsta hopp.''

Muslimska Brödraskapets högste ledare har offentligt krävt att uppfostra unga "mujaheddin''- heliga krigare -". som älskar att dö lika mycket som andra älskar att leva och som kan utföra sin plikt mot sin Gud, sig själva och fosterland.' 'Denna vecka sa en av Brödraskapets ledare Kamal al-Halbavi att hans önskan om Egypten var "en bra regering som den iranska regeringen, och en bra president som Ahmadinejad, som är mycket modig.''

[Denna "bra presidenten" ylar just nu om ett judefritt Mellanöstern, se Ynewnews.]

Demokrati är flexibel, men även i de bästa omständigheter är det oförenligt med religiös totalitarism. Vad det muslimska brödraskapet söker är själva motsatsen till demokratisk pluralism och ett fritt civilt samhälle. Egyptens vänner måste säga det, tydligt och med eftertryck.
Det när intressant att jämföra Wikipedia - den svenska varianten av Muslimska Bröderskapet, med den engelska. Den svenska är helt Gardell/Järpe, och stryker terroristernas fader, detta Brödraskapet [inga systrar här inte] , medhårs. Som du ser på den engelska, har den en lång avdelning med Criticismsmen i den svenska saknas denna kritik helt och hållet! Tala om att vara vinklad! Läs denna länk för att komplettera.

Har du tänkt på en sak? Ibland skriken i Egypten har du inte hört ett enda med "detta gör vi på grund av de stackars palestinierna!" Inte i Tunisien heller. Turkiet islamifieras i snabb takt - och skyller det alls icke på palestinierna, se Los Angeles Times. Västvärldens politiker har tjatat till döds att bara man löser palestinaproblemet och ger dessa araber allt de pekar på - vilket tyvärr också omfattar Israel - så finns där inga problem kvar att lösa i Arabvärlden.

Jag ser att svenskt bistånd nu ska användas för att hjälpa att sprida anarki över arabvärlden. Nå, bättre än Nokia som hjälper den iranska staten att blockera informationsflödet.

Varför kräver man inte samma sak av de palestinska ledarna som man nu kräver av Egypten? Vid enkäter ser man ofta att kanske 40% eller mer varken vill ha Hamas eller Fatah - så varför inte försöka pressa fram ett demokratiskt parti som INTE är ett gammalt terroristgäng som försöker spela politik, utan som faktiskt har människors välfärd högst på agendan, inte Israels förstörelse, som Fatah och Hamas har? Vägra ge en enda biståndskrona mer till de två terroristpartierna utan kräv ett demokratiskt parti omedelkrök!

.
SvD375 ek gp gp gp gp ex ex svd svd svd svd svd svd svd svd svd svd ex svd svd ab  

tisdag 8 februari 2011

Bolton: Obamas totala velighet: Libanon, inte Egypten, kan avgöra demokratin i Mellanöstern.

Av John R. Bolton

Varför journalister och ledarskribenter har berättelsen fel

Trots medias senaste fokus på Egypten, kan händelserna i Libanon måhända berätta mer om de oroliga utsikterna för Mellanösterns demokrati. Nedgången för Libanons premiärminister Saad Hariris regering, och ersättning med en Hizbollah-dominerad koalition, äventyrar dramatiskt Beiruts demokratiska Ceder-revolution.

Finansierad och dominerad av Iran har Hizbollahterroristerna konsekvent vägrat att låta avväpna sig och bli ett legitimt politiskt parti. Istället har de fått det bästa av två världar, kunnat bestrida val och samtidigt behålla den militära förmågan att genomdriva sin vilja mot ett osympatiskt resultat. Historien kommer att med rätta skylla Västvärlden för tragedin med övertagandet i Beirut på grund av sin ovilja att stå mot Hizbollah och dess iranska marionettmästare. Washington måste unvika varje erkännande av varje Libanonregering som förlitar sig på Hizbollahs stöd.

I mitten av januari,  i Haag, lämnade åklagaren för den Särskilda domstolen för Libanon in ett efterlängtat åtal för mordet på Libanons förre premiärminister Rafik Hariri.Trots att åtalet ännu inte är offentligt, förväntas det allmänt att peka ut de högsta ledarna i Hizbollah, Syrien och potentiellt Iran, och det är utan tvekan bakom Hizbollahs beslut att hävda sig genom att kollapsa regeringen under Hariris son.

Libanons räddning från radikaler och terrorister kommer att kräva kraftfulla åtgärder, märkbart frånvarande under den senaste amerikanska politiken. Vi kan inte längre låtsas att den särskilda domstolens existens är ett adekvat svar på det verkliga problemet i Libanon: Teherans långvariga strävan efter regional hegemoni. Det var alltid ett misstag att blanda ihop effektiviteten hos en internationell brottmålsdomstol med domstolar i verkliga konstitutionella regeringar och våldsamt naivt att tro att den särskilda domstolen kunde fungera i ett vakuum, som händelserna i Libanon gör smärtsamt tydligt.

Naturligtvis är Hizbollahs störtande av den libanesiska regeringen bara den senaste av deras giftiga ansträngningar på sin hemmabas. Och det förblir ett fortsatt hot mot oskyldiga civila i Israel, mot andra arabiska regeringar i Mellanöstern och i allt större utsträckning andra nationer runt om i världen.

Åratal före Hariris mord i februari 2005 bortförklarade  eller ignorerade Västvärlden Hizbollahs tydliga roll som en aktiv agent för det syriska och iranska inflytandet. Västvärldens bortförklarare och sympatisörer [typall: Helle Klein] noterar Hizbollahs stöd till skolor och sjukhus bland Libanons shiamuslimer som om det vore en annan Hizbollah än de som terroriserar Israel och underminerar och hotar Libanons vacklande försök med representativ regering. Hizbollahs transparenta motivering till sin militärmakt - att utvisa Israel från Libanon - avslutades i själva verket år 2000 när Israel uppfyllt FN: s säkerhetsråds resolutioner genom att dra tillbaka sina styrkor från södra Libanon. Naturligtvis  är det legitimt ansvar endast för de libanesiska väpnade styrkorna att skydda Libanon, några som i själva verket Syrien och Hizbollah också har arbetat för att få under sin kontroll.

Västvärldens stöd för den libanesiska demokratin har till största delen begränsats till en serie av resolutioner från Säkerhetsrådet, särskilt resolution 1559, som kräver att Syrien skall dra tillbaka sina styrkor från Libanon, och resolution 1595, vilket skapade en internationell undersökningskommission för att bistå Libanon i åtalet av Haririmordet. Men Hizbollah undvek dessa insatser under 2006 genom att provocera krig med Israel. Säkerhetsrådet införde i slutändan en vapenvila och krävde "avväpningen av alla väpnade grupper i Libanon,"  ett embargo mot att upprusta Hizbollah och Libanons regering att ta kontroll över hela sitt territorium, i syfte att eliminera Hizbollahs stat i staten.

Men, som så ofta förr följde inte Väst upp det hela. Istället har Iran och Syrien rustat upp och återställt Hizbollah till större styrka (vilket entydigt visar att Hizbollah var deras proxy).

Västvärlden måste insistera på att vidta Säkerhetsrådets resolutioner till stöd för Libanons suveränitet och fredliga, representativa regering, eller sluta engagera sig i meningslösa gester. Detta är vår sista chans innan Hizbollahs väpnade förmåga sväljer demokratin i Libanon, kanske permanent, och dramatiskt ökar risken för förnyade fientligheter i hela regionen.

President Obamas reaktion är avgörande. Till skillnad från Washingtons upprepade tidigare misslyckanden, måste vi vägra att erkänna varje Hizbollah-dominerad regering som legitim, åtminstone tills Hizbollah helt avväpnas och blir ett verkligt politiskt parti. Detta kan mycket väl innebära att åta sig mer än en impotent fredsbevarande FN-styrka i Libanon. Hizbollahs  bombningar 1983 av amerikanska och franska styrkor i Beirut åstadkom deras tillbakadragande, ett sällsynt misslyckande hos president Reagan, vilket ledde till dagens kris. Vi står vid sidan igen på egen risk.

Vita Huset har varit besatt under två år med pressa Israel att göra eftergifter till palestinierna istället för att fokusera på dessa yttringar av Irans hot. Kanske förnedringen vid Hizbollahs kollaps av Saad Hariris regering medan Hariri var på möte i Ovala rummet kommer att hjälpa till att förmå Obama till handling. Om inte, kommer lamporna att slockna i Libanon under en lång tid framöver, med förödande konsekvenser i hela Mellanöstern. Tack Obama.

.

måndag 7 februari 2011

Muslimska Brödraskapet.

[Uppdaterat 2011.02.08]

Muslimska Broderskapet väcker upp terroristorganisation i Egypten, Al-Gama'a al-Islamiyya.

DN:s definition, andra svenska massmedia kommer med liknande: Muslimska brödraskapet (reformsinnade islamister och största oppositionsgruppen).

Vad säger Obama? "there are strains of their ideology that are anti-U.S."  Å andra sidan har han aldrig haft något emot att länder blir mer islamistiska. Läs "Obama's Brotherhood Moment" och "The Muslim Brotherhood's penetration of the Obama administration"

Vad de vill reformera enligt sig själva

Det muslimska brödraskapets logotyp passar dess motto:

"Allah är vårt mål. Profeten är vår ledare. Koranen är vår lag. Jihad är vår väg. Att dö enligt Allahs väg är vårt högsta hopp. Allahu Akbar!"[1]

· Brödraskapets mål är att göra världen till ett islamistiskt imperium. Muslimska Brödraskapet, grundat i Egypten 1928, är en revolutionär fundamentalistisk rörelse för att återställa kalifatet och strikt Sharia (islamistisk) lag i muslimska länder och i slutändan hela världen. Idag har det kapitel i 80 länder.

"Det ligger i islams natur att dominera, inte att bli dominerat, att driva igenom sin lag över alla länder och att utvidga sin makt för hela planeten."-Muslimska brödraskapets grundare Hassan al-Banna [2]

· Brödraskapet vill se Amerika falla. Det säger till efterföljare att "ha tålamod" eftersom Amerika "är på väg mot sin undergång." USA är en otrogen som "inte står för moraliska och mänskliga värderingar och inte kan leda mänskligheten."-Muslimska Brödraskapets Supreme Guide Muhammed Badi, sept 2010 [3]

· Brödraskapet hävdar att västerländsk demokrati är "korrupt", "orealistiskt." Och "falskt".
-Tidigare Muslimska Brödraskapet Högsta Guide Muhammed Mahdi Akef [4]

· Broderskapet uppmanar till jihad mot "muslimernas verkliga fiender, inte bara Israel utan också USA. Att utkämpa jihad mot båda dessa otrogna är en befallning av Allah som inte kan förbises. "-Muslimska brödraskapet Supreme Guide Muhammed Badi, sept 2010 [5]

· Brödraskapet mördade Anwar Sadat 1981 för hans försök att skapa fred med den hatade "sionistiska enheten". [6] De mördade också Egyptens premiärminister 1948 och försökte mörda president Nasser år 1954 [7].

· Hamas är en "vinge av Muslimska brödraskapet," enligt Hamas stadga, kapitel 2. I stadgan uppmanas till mord på judar, "utplåning" av Israel och ersättning med en islamistisk teokrati.

· Brödraskapet stödjer Hizbollahs krig mot judarna. Brödraskapets ledare Mahdi Akef förklarade att han var "beredd att skicka 10.000 jihadkrigareatt  omedelbart kämpa vid sidan av Hizbollah" under Hizbollahs krig mot Israel under 2006 [8].

· Brödraskapet glorifierar Osama bin Laden. Osama är "med all säkerhet en Mujahid (heroisk kämpe), och jag tvivlar inte på hans uppriktighet i motståndet mot ockupationen, nära Allah den högste."-Fd Muslimska brödraskapet Högsta Guide Muhammed Mahdi Akef, nov 2007 [9]

· Broderskapet "sanktionerar martyrskap i Palestina. ... De har inte bomber, så de förvandlar sig till bomber. Detta är en nödvändighet. "- Muslimska brödraskapets andliga ledare Yusuf al-Qaradawi, 17 december 2010 [10]

· Brödraskapet förespråkar våldsam jihad: Den "förändring som den [Muslimska] nationen söker kan endast uppnås genom jihad och uppoffringar och genom att öka en jihadistgeneration som följer döden precis som våra fiender följer livet, sade Muslimska Brödraskapets Högsta Guide Muhammed Badi i en predikan september 2010. [11] Välkända terrorister kom ut ur det muslimska brödraskapet, inklusive bin Ladins ställföreträdare Ayman al-Zawahiri och Khalid Sheikh Mohammed (hjärnan bakom 9 / 11 attackerna) [12].

· Brödraskapet förespråkar en bedräglig strategi i demokratier: verkar måttliga och använder befintliga institutioner för att vinna makt. "Den civiliserade-jihadistprocessen ... är en sorts storslagen Jihad i att eliminera och förstöra den västerländska civilisationen inifrån och "sabotera" dess eländiga hus ... så att det elimineras och Guds religion görs segerrik över andra religioner", säger ett amerikanskt Muslim Brotherhood-dokument 1991 [13] Det tror att det kan erövra Europa fredligt. "Efter att ha utvisats två gånger kommer islam att segra och återerövra Europa .... Jag är säker på att denna gång kommer segern  att vinnas inte genom svärdet utan genom förkunnelse och [islamisk] ideologi. "- Muslimska Brödraskapets andliga ledare Yusuf al-Qaradawi," Fatwa ", 2003 [14]

· Brödraskapet använder demokrati, men väl vid makten kommer det att ersätta demokratin med fundamentalistisk Sharialag eftersom det är den "sanna demokratin." "Den sista absoluta budskap från himlen innehåller alla de värden som den sekulära världen påstår sig ha uppfunnit ... . islam och dess värderingar etablerades innan Västvärlden genom att grunda en verklig demokrati. "
-Tidigare Muslimska brödraskapet Högsta Guide Muhammed Mahdi Akef, nov 2007 [15]

· Brödraskapets syn på kvinnors rättigheter är att underkuva och segregera kvinnor: det ideala samhället skulle innehålla "en kampanj mot prål i klädsel och löst beteende ... segregering av manliga och kvinnliga studenter, privata möten mellan män och kvinnor, om inte inom tillåtna grader av relation, skall räknas som ett brott för vilket båda kommer att få kritik ... förbud mot dans och andra sådana tidsfördriv. "-Muslimska brödraskapets grundare Hassan al-Banna," Fem Tracts " [16]

· Brödraskapet stödjer Kvinnlig könsstympning: "[amerikanerna] för krig mot muslimska ledare, traditioner, deras tro och deras idéer. De till och med för krig mot kvinnlig omskärelse, en praxis gällande i 36 länder, som har varit förhärskande sedan faraonernas tid. "-Fd Muslimska brödraskapet Högsta Guide Muhammed Mahdi Akef, 2007 [17]

· Brödraskapet kommer inte att behandla icke-muslimska minoriteter såsom kristna kopter, som jämlikar. "Allahs ord kommer härska och de otrognas ord blir sämre. "-Muslimska brödraskapet Supreme Guide Muhammed Badi, sept 2010 [18]

· Brödraskapet vägrar att förbinda sig att fortsätta Israels och Egyptens fredsfördrag. [19] Muslimska brödraskapets ledare har sagt att "så långt som rörelsen beträffar är Israel en sionistisk enhet som ockuperar heliga arabiska och muslimska länder ... och vi kommer bli av med det oavsett hur lång tid det tar. "-fd Muslimska brödraskapet Högsta Guide Muhammed Mahdi Akef, 2005 och 2007 [20]

· Brödraskapet har antisemitiska rötter. Det stödde nazisterna anordnade massdemonstrationer mot judarna med slagord som främjade etnisk rensning som "Ned med judarna" och "Judarna ut ur Egypten och Palestina!" 1936, utförde de en våldsam pogrom mot Egyptens judar i november 1945; och såg till att nazistiska medarbetare och den palestinska muftin al-Husseini beviljades asyl i Egypten år 1946 [21].

· Brödraskapet förblir giftigt antisemitiskt. "Idag är judarna inte det Israel som fick beröm av Allah, utan ättlingar till de israeliter som trotsade hans ord. Allah var arg på dem och förvandlade dem till apor och grisar .... Det är ingen tvekan om att slaget då muslimerna övervinner judarna [kommer ].... I den striden kommer muslimerna att bekämpa judarna och döda dem. " -Muslimska Brödraskapets andliga ledare Yusuf al-Qaradawi [22]

Fotnoter


[1]Cited Lorenzo Vidino, “The Muslim Brotherhood’s Conquest of Europe,” Middle East Quarterly, Winter, 2005 at http://www.meforum.org/687/the-muslim-brotherhoods-conquest-of-europeand in Andrew C. McCarthy, “Fear the Muslim Brotherhood,” National Review, Jan. 31, 2011, athttp://www.nationalreview.com/articles/print/258419

[2]“The Muslim Brotherhood,” The Investigative Project on Terrorism, http://www.investigativeproject.org/profile/173

[3]Muslim Brotherhood Supreme Guide Muhammad Badi, "How Islam Confronts the Oppression and Tyranny,” Sermon, Sept. 2010, translated at MEMRI athttp://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/4650.htm

[4]Cited in Lt. Col. (res.) Jonathan Dahoah-Halevi, “The Muslim Brotherhood: A Moderate Islamic Alternative to al-Qaeda or a Partner in Global Jihad?”Jerusalem Viewpoints, Nov. 1, 2007, at http://www.jcpa.org/JCPA/Templates/ShowPage.asp?DRIT=2&DBID=1&LNGID=1&TMID=111&FID=443&PID=0&IID=1920&TTL=The_Muslim_Brotherhood:_A_Moderate_Islamic_Alternative_to_al-Qaeda_or_a_Partner_in_Global_Jihad?

[5]Muslim Brotherhood Supreme Guide Muhammad Badi, "How Islam Confronts the Oppression and Tyranny,” Sermon, Sept. 2010, translated at MEMRI athttp://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/4650.htm

[6]Andrew C. McCarthy, “Fear the Muslim Brotherhood,” National Review, Jan. 31, 2011, at http://www.nationalreview.com/articles/print/258419

[7]Dore Gold, “The Muslim Brotherhood and the Egyptian Crisis,” Jerusalem Issues Briefs, Feb. 2, 2011, athttp://www.jcpa.org/JCPA/Templates/ShowPage.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=111&FID=442&PID=0&IID=5953

[8]Cited in Lt. Col. (res.) Jonathan Dahoah-Halevi, “The Muslim Brotherhood: A Moderate Islamic Alternative to al-Qaeda or a Partner in Global Jihad?”Jerusalem Viewpoints, Nov. 1, 2007, at http://www.jcpa.org/JCPA/Templates/ShowPage.asp?DRIT=2&DBID=1&LNGID=1&TMID=111&FID=443&PID=0&IID=1920&TTL=The_Muslim_Brotherhood:_A_Moderate_Islamic_Alternative_to_al-Qaeda_or_a_Partner_in_Global_Jihad?

[9] “Reading into the Muslim Brotherhood’s Documents,” IkhwanWeb.org, June 13, 2007 at “The Muslim Brotherhood,” The Investigative Project on Terrorism,http://www.investigativeproject.org/profile/173

[10]Interview with leading Sunni scholar Sheik Yousuf Al-Qaradhawi, on Al-Hayat 2 TV on December 17, 2010, translated at MEMRI athttp://www.memritv.org/clip_transcript/en/2731.htm

[11]Muslim Brotherhood Supreme Guide Muhammad Badi, "How Islam Confronts the Oppression and Tyranny,” Sermon, Sept. 2010, translated at MEMRI athttp://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/4650.htm

[12]Dore Gold, “The Muslim Brotherhood and the Egyptian Crisis,” Jerusalem Issues Briefs, Feb. 2, 2011, athttp://www.jcpa.org/JCPA/Templates/ShowPage.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=111&FID=442&PID=0&IID=5953

[13]Steven Merly, “The Muslim Brotherhood in the United States,” Current Trends, April 2009, athttp://www.currenttrends.org/docLib/20090411_Merley.USBROTHERHOOD.pdf

[14]Sheikh Yusuf Qaradawi, “Fatwa,” 2003, translated at Lt. Col. (res.) Jonathan Dahoah-Halevi, “The Muslim Brotherhood: A Moderate Islamic Alternative to al-Qaeda or a Partner in Global Jihad?” Jerusalem Viewpoints, Nov. 1, 2007, at http://www.jcpa.org/JCPA/Templates/ShowPage.asp?DRIT=2&DBID=1&LNGID=1&TMID=111&FID=443&PID=0&IID=1920&TTL=The_Muslim_Brotherhood:_A_Moderate_Islamic_Alternative_to_al-Qaeda_or_a_Partner_in_Global_Jihad?

[15]Lt. Col. (res.) Jonathan Dahoah-Halevi, “The Muslim Brotherhood: A Moderate Islamic Alternative to al-Qaeda or a Partner in Global Jihad?” Jerusalem Viewpoints, Nov. 1, 2007, at http://www.jcpa.org/JCPA/Templates/ShowPage.asp?DRIT=2&DBID=1&LNGID=1&TMID=111&FID=443&PID=0&IID=1920&TTL=The_Muslim_Brotherhood:_A_Moderate_Islamic_Alternative_to_al-Qaeda_or_a_Partner_in_Global_Jihad

[16]"Toward the Light" in Five Tracts of Hasan al-Banna, trans. by Charles Wendell (Berkeley, 1978), ISBN 0-520-09584-7 pp.126f

[17]Cited in Lt. Col. (res.) Jonathan Dahoah-Halevi, “The Muslim Brotherhood: A Moderate Islamic Alternative to al-Qaeda or a Partner in Global Jihad?”Jerusalem Viewpoints, Nov. 1, 2007, at http://www.jcpa.org/JCPA/Templates/ShowPage.asp?DRIT=2&DBID=1&LNGID=1&TMID=111&FID=443&PID=0&IID=1920&TTL=The_Muslim_Brotherhood:_A_Moderate_Islamic_Alternative_to_al-Qaeda_or_a_Partner_in_Global_Jihad

[18]Muslim Brotherhood Supreme Guide Muhammad Badi, "How Islam Confronts the Oppression and Tyranny,” Sermon, Sept. 2010, translated at MEMRI athttp://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/4650.htm

[19]“Muslim Brotherhood: ‘We are against Zionism,’” The Jerusalem Post, Feb. 4, 2011, at http://www.jpost.com/MiddleEast/Article.aspx?id=206725

[20]Cited in Lt. Col. (res.) Jonathan Dahoah-Halevi, “The Muslim Brotherhood: A Moderate Islamic Alternative to al-Qaeda or a Partner in Global Jihad?”Jerusalem Viewpoints, Nov. 1, 2007, at http://www.jcpa.org/JCPA/Templates/ShowPage.asp?DRIT=2&DBID=1&LNGID=1&TMID=111&FID=443&PID=0&IID=1920&TTL=The_Muslim_Brotherhood:_A_Moderate_Islamic_Alternative_to_al-Qaeda_or_a_Partner_in_Global_Jihad

[21]Mathais Kunztel, “Jew-Hatred and Jihad: The Nazi Roots of the 9/11 Attack,” The Weekly Standard, Sept. 17, 2007, archived athttp://www.discoverthenetworks.org/Articles/Jew-Hatred%20and%20Jihad.pdf

[22]Cited in Lt. Col. (res.) Jonathan Dahoah-Halevi, “The Muslim Brotherhood: A Moderate Islamic Alternative to al-Qaeda or a Partner in Global Jihad?”Jerusalem Viewpoints, Nov. 1, 2007, at http://www.jcpa.org/JCPA/Templates/ShowPage.asp?DRIT=2&DBID=1&LNGID=1&TMID=111&FID=443&PID=0&IID=1920&TTL=The_Muslim_Brotherhood:_A_Moderate_Islamic_Alternative_to_al-Qaeda_or_a_Partner_in_Global_Jihad?

.
DN_samlingsregering DN_hänt DN_Obama_maste_skarpa DN_ambassad DN_kvinnor DN_tortyr   SvD805

.