måndag 29 november 2010

Abbas Revolutionära Råd har just beslutat att säga nej till allting.

Fatah upprepar sin vägran att erkänna Israel som judisk stat. Inga markbyten.

Khaled Abu TOAMEH OCH Tovah LAZAROFF

11/28/2010 02:05
Israeliska tjänstemän frågar: Vilken sorts fred erbjuder ni oss; revolutionära rådet uppmanar PA att "undanröja" lagen om folkomröstning om Jerusalem-Golanhöjderna.
Fatahs revolutionära Råd avslutade sitt femte konvent i Ramallah under helgen genom att deklara sin vägran att erkänna Israel som en judisk stat.

Rådet uppmanade också den palestinska myndighetens ledarskap att arbeta för att stoppa en ny israelisk lag som kräver en folkomröstning innan varje uppgivande från Jerusalem och Golanhöjderna som inte har godkänts av två tredjedelar av Knesset.

Palestinierna motsätter sig alla överenskommelser mellan Israel och USA som kan skada deras intressen, sade rådet. [Och varför gäller det inte i andra riktningen också - jag tror att Israel har en del att säga om Fatahs formella support för terror mot judar.]

"Rådet bekräftar sitt avvisande av den så kallade judiska staten eller någon annan formel som skulle kunna uppnå detta mål, sade ett uttalande av rådet.

"Rådet upprepar också sin vägran emot upprättandet av en rasistisk stat grundad på religion i enlighet med internationell rätt och konventioner om mänskliga rättigheter."

Rådet gjorde sitt uttalande medan Israel väntar på ett dokument från USA som skulle detaljera ett incitamentpaket i utbyte mot ett 90-dagars stopp för nybyggande av bosättningar baserat på villkoren i det 10 - månaders moratorium för sådan verksamhet som upphörde att gälla den 26 september

Palestinierna har krävt att Israel måste stoppa alla bosättningar innan direkta förhandlingar kan återupptas.

En israelisk regeringstjänsteman uppmanade på lördagskvällen palestinierna att återuppta direkta förhandlingar utan förhandsvillkor.

"Låt oss träffas och prata, sade han.

Tjänstemannen sade att han var besviken på rådets uttalande med avseende på en judisk stat.

"Jag ställer palestinierna följande fråga: Om den judiska staten i grunden är illegitim i era ögon, vad för slags fred erbjuder ni oss? "Det är tydligt att er vägran att erkänna den judiska statens legitimitet är det sanna hindret för fred och försoning", tillade tjänstemannen.

I sitt uttalande lördag, sade Fatahs råd att det kategoriskt motsatte sig förslag om ett landutbyte mellan Israel och palestinierna under förevändning att "illegala bosättare-gäng inte kan sättas på samma villkor som ägarna till mark och rättigheter. " [Jämför med "The Arabs have built 261 settlements in the West Bank since 1967"]

Israel har länge antagit att alla slutgiltiga status avtal skulle omfatta markbyten.

Fatah-ledarna ställde sig bakom PAs f.d. [före januari 2009] president Mahmoud Abbas politik, särskilt när det gäller fredsprocessen med Israel.

"Rådet hälsar president Mahmoud Abbas för att åtfölja de grundläggande rättigheter, först och främst rätten att återvända för palestinska flyktingar" [vilken förstås inte existerar], sades det i uttalandet. "Dessutom hälsar rådets president Abbas för att stå upp mot påtryckningar som syftar till att återuppta fredssamtalen utan att uppnå de förhandskrav som palestinierna [och Obama] har."

Rådet avvisade planer på att lämna Israel vapen i utbyte mot att återuppliva de avstannade fredssamtalen. Det tillade att palestinierna inte skulle acceptera några överenskommelser mellan Israel och USA som skulle kunna "skada palestinska rättigheter och förlänga ockupationen."

Det rapporterade amerikanska paketet av incitament för Israel  tjänar inte fredens sak, varnade Fatahrådet.

"Sådana gåvor till ockupanten kommer bara att göra ockupanten mer envis och radikal."

Med hänvisning till den nya israeliska lagen om Jerusalem och Golanhöjderna, sade rådet att det var i strid med folkrätten och uppmanade det palestinska ledarskapet att göra insatser via FN och Säkerhetsrådet för att omintetgöra den.

Abbas sade till Fatahledare under den tre dagar långa sammankomsten att palestinierna vill ha en rättvis och övergripande fred, men skulle inte kompromissa om sina rättigheter.

Han uttalade också möjligheten att återvända till förhandlingsbordet utan ett fullständigt upphörande av byggandet i bosättningarna och Östra Jerusalem.

I sina möten upprepade rådet även sitt motstånd mot idén om att skapa en palestinsk stat med tillfälliga gränser. En PA tjänsteman sade att de de vägrade att ändra sina åsikter det minsta, eftersom de inte gjort det sedan Osloavtalet 1993.

"PA ledarskap avfärdar idén om en stat med tillfälliga gränser, sade tjänstemannen.

"Vi insisterar att frågan om gränser och säkerhet är den första som ska diskuteras när förhandlingarna återupptas."

Dn officiella uttalanden följer uttalanden från flera israeliska politiker som nyligen kom fram till förmån för att skapa en palestinsk stat med tillfälliga gränser i ett försök att förhindra ett diplomatiskt vakuum och ge palestinierna det ansvar som en stat skulle ge.

Kadimas ledarskapskandidat Shaul Mofaz presenterade en plan för ett år sedan där Israel skulle annektera bosättningsblocken och dra sig tillbaka från 60% av Västbanken, area A och B, där 99,2% av palestinierna lever, och ytterligare mark för att skapa en sammanhängande palestinsk stat . Intensiva förhandlingar skulle då börja för att fastställa slutliga gränser.

Mofaz sade att han har träffat ledande palestinska, amerikanska och europeiska tjänstemän som privat hade godkänt hans plan.

President Shimon Peres och försvarsminister Ehud Barak har också uttryckt stöd för idén om att skapa en palestinsk stat med tillfälliga gränser.

Journalist Yair Lapid, som beräknas söka plats i nästa Knesset, skrev i sin Yediot Aharonot-kolumn förra veckan, att Israel skulle glömma att försöka uppnå fred och i stället fokusera på att skapa en palestinsk stat så snart som möjligt.

"Det är dags att separera frågan om inrättande av en palestinsk stat från frågan om fred," skrev Lapid.

"Israel måste arbeta för att upprätta en palestinsk stat, inte för att det skulle skapa fred, utan snarare för att det skulle vara mycket lättare att hantera konflikten vis-a-vis en sådan stat."

Han förutspådde att upprättandet av en palestinsk stat skulle "ta världen från våra axlar, bromsa processen att förvandla oss till en paria, gör att vi kan upprätthålla vår säkerhet med färre begränsningar, lyfta bördan av att kontrollera tre miljoner människor, och aktivera oss att förvalta diskussionen om våra slutliga gränser och framtiden för bosättningarna. "

.
DN091 SvD837 D650 SvD569 DN565 SvD131 

.

....

fredag 26 november 2010

Ghajar

Bo aldrig på gränsen mellan fiender!Ghazar med ett par tusen araber som invånare, Alawiter liksom de senaste syriska presidenterna, har haft ett taskigt liv. Nu vill Israel bli av med eländet, precis som Barak när han år 2000 över en natt lämnade södra Libanon och helt övergav alla människor där som förlitade sig på skyddet från Israel och som öppet hade sagt så.

Israel vill tvinga dem att leva under Hizbollah, vilket de protesterar vilt emot, apartheidstat som Israel sägs vara.

Från denna referens:

Ghajr är en by som har en unik geopolitisk situation, men tyvärr en som är alltför vanlig i Mellanöstern. Som ett resultat av många gränsförändringar, befinner sig nu medborgarna i byn i en besynnerlig situation: de är för närvarande israeliska medborgare och får alla de förmåner och arbete i staten och talar flytande bland männen, men en del av gränsen är i Libanon, och invånarna är araber av syriskt ursprung med starka band till Damaskus.

Denna fråga började på 1800-talet som en by helt inom ramen för "Libanons nationella gränser", vilket framgår av en karta ritad av franska kartografer som utforskade regionen år 1862. Före 1967, på grund av några stackars brittiska kartografer, föll den under syrisk kontroll, och visas då ligga inom de  syriska Golanhöjderna på en karta 1942. Detta känns bäst, med tanke på att den lilla befolkningen i Ghajar är syriska Allawiter som gått långt från Damaskus för ca 300 år sedan, nära den libanesiska gränsen.

Här är Ghajar idag, se kartan, för att ge dig en uppfattning om hur gränserna korsas:År 1962 omorganiserades det libanesiska kartografiska systemet och FN: s kartor över området har också förändrats, från 1963 var FN-kartan baserad på en typograph som sätter Ghajar i Libanon, ett misstag som skett genom flera generationer av kartor, inklusive israeliska kartor som plockade upp det. År 1967, efter det att Israel vunnit Golanhöjderna, delade Israels nya kartografi regionen, och 1981 fick  de boende i byn (som teoretiskt sett är uppdelad i norr och söder, med den norra sidan i Libanon och den södra sidan i Israel), israeliskt medborgarskap, men statusen är för närvarande under diskussion, med möjligheten att Ghajar kunde gå tillbaka till Syrien någon gång.

På spel här är den strategiska betydelsen av gränsen till Israel (vilket, som ni ser ovan, inte ens sträcker sig så långt upp utom att den rör Ghajar) med flera viktiga vattenkällor i regionen.

Vad är slutresultatet? En by som var uppdelad i två delar som nu delas av en checkpoint (sedan en israelisk soldat kidnappades i regionen 2005, vilket gör säkerheten svårare för Israel att kontrollera i området), och en by som sträcker sig inom tre olika länder, där ingen är villig att erbjuda en lösning för medborgarna där.

Andra länkar till information finns på bloggen Kim Milrell.

.
 SvD025

.

torsdag 25 november 2010

Hajj - skriker "död åt Israel, död åt USA" Religion eller politik?Hajj till Mekka är full av islamistiska skrik. Vad skriker de? "Allah är den största!" "Död åt Israel!" "Död åt USA!"

Signalen till omvärlden är kristallklar. Inga dubbelmeningar här.  Dagen med böner och meditation när pilgrimerna vandrar i Arafatöknen 20 kilometer från Mekka. Originalinformationen från en iransk nyhetsbyrå, och kan du se den muslim på bilden som INTE är islamist och som inte skrek ut sitt islamistiska  pilgrimshat?

Sen reser 4000 av dem hem till Sverige igen.

Obamas vänliga hälsning till dem:
The White House
Office of the Press Secretary
For Immediate Release
November 15, 2010

Statement by the President on Hajj and Eid-ul-Adha

Michelle and I extend our greetings for a happy Eid-ul-Adha to Muslims worldwide and wish safe travels to those performing Hajj.  This year, nearly three million pilgrims from more than 160 countries - including the United States - have gathered in Mecca and neighboring sites to perform the Hajj rituals and stand together in prayer.
On Eid, Muslims around the world will commemorate Abraham’s willingness to sacrifice his son, and distribute food to those less fortunate - a reminder of the shared values and the common roots of three of the world's major religions.
On behalf of the American people, we extend our best wishes during this Hajj season – Eid Mubarak and Hajj Mabrour.
Så nu vet du det. Kommer kanske nån hälsning också från Reinfeldt.

Jihad Watch skriver också om eländet.

Samtidigt firar 4000 egyptiska muslimer genom att attackera koptiska kristna där medan 2000 indiska muslimer anföll hinduer under deras religiösa firande.

Fredens religion enligt Obamas tal senast i Mumbai, där muslimska terrorister mördade och slog ihjäl för två år sedan. Obamas finkänslighet är - ökänd numera.

På torsdag kommer de vandrande till Sveriges gräns men har glömt sina pass hemma. De vet att de inte behöver dom i Sverige.

Man behöver sannerligen ingen sjuklig fobi för att bilda sig en uppfattning om en allt för stor del av muslimerna.

.

 SvD219 SDS434 NSk965  SDS196

.

....

Tre kor skadade av missiler från Hamas. NATOrobotar.

[Uppdaterad 21 nov.]

TT, Talibanernas Telegrambyrå enligt en del, hann inte skriva om att 11 raketer sköts Jpost A7 från Hamas inom 24 timmar - de hinner sällan sådant - utan väntar tills Israel besvarar de folkrättsvidriga beskjutningarna av judiska kvinnor och barn.

Vad TT helt "råkar" ha glömt bort är att fyra helt illegala bomber med vit fosfor avlossades av Hamas, se Haaretz, Ynet, eftersom det inte ingår i deras agenda att ge Israel någon som helst anledning att försvara sig - eftersom Goldstone sagt att Israel inte får försvara sig mot terror.

När Israel tvingas döda kända terrorister beror det helt och hållet på att PA vägrar uppehålla löftena i Osloöverenskommelserna, att själva ta fast terrorister. I stället ägnar sig både Hamas och Fatah att stödja terror. Israel har inget annat val.

Israel dödade två commandos förknippade med Al Qaeda, vilket föranledde raketsvärmen från terroristerna där.

NATOmedlemmen Turkiet levererar all information till sina kompisar Iran och andra islamiststater.

Självklart är NATOs robotförsvar till stor del riktat mot Iran, meningslöst med Turkiet som en integral islamistisk del av NATO. Och självklart är det ett direkt hot mot Israel, efter det att Turkiet har deklarerat Israel som sin primära fiende, och fortsätter med antisemitisk propaganda i sina TVkanaler.

USA säkerhetsgarantier för Israel värdelösa när Turkiet kontrollerar missilsköld

DEBKAfile Exklusiv Analys November 20, 2010, 12:29 PM (GMT 02:00)

Genom att böja sig inför Ankaras krav att utelämna Iran, Syrien och deras ballistiska missiler som ett hot från Natoöverenskommelsen om att upprätta en robotsköld-bas i Turkiet, har president Barack Obama devalverat de amerikanska säkerhetsgarantier som har erbjudits Israel - samt motverkar anläggningens uttalade syfte . Missilskölden och dess läge i Europa planerades i första hand för att upptäcka och eliminera iranska och syriska ballistiska robotar innan de nått Europa eller USA.

"För första gången har vi enats om att utveckla ett missilförsvar med en  förmåga som är stark nog för att täcka alla Natos europeiska territorier och befolkningen, liksom USA," förklarade Obama på fredagen, 19 november, vid Natos toppmöte i Lissabon.

Den amerikanska presidenten sade inte mot vem eller vad. Inte heller hade han lust att avslöja den fulla omfattningen av USA och NATOs kapitulation till Turkiet.

DEBKAfile militära källor rapporterar att de hemliga klausulerna i affären dessutom föreskriver en missilbas under befäl av en turkisk general. President Abdullah Gül krävde denna punkt i diskussionerna med president Obama och NATO: s ledare, till följd av instruktioner han fått från  premiärminister Erdogan Tayyep måndag, 15 november. "Turkiet skulle kräva att Nato tilldelar en turkisk befälhavare att övervaka skölden, speciellt om detta skall ske på vår mark ... ", sade Erdogan.

Turkiets ledare ligger mycket nära den islamiska republikens extremistiska ledare och ser inget fel i deras distribution att stora delar av Irans missilarsenal som har placerats på  syrisk och libanesisk mark (under Hizballahs kontroll). En turkisk general i befälet över Natos missilsköld kan inte förväntas att betrakta hotande missiler från Iran, Syrien eller Hizbollah på samma sätt som president Obama eller Natos generalsekreterare Andres VOG Rasmussen. Han skulle bara följa order från sin egen premiärminister.

Så Natos främsta missilskydd kan komma att  fysiskt och tekniskt ligga i Turkiet, men under en turkisk befälhavare, och då är dess användbarhet som ett operativt sköld åt väst mot de mest konkreta farorna för Nato-medlemmarna lika med noll.

Under dessa omständigheter finns det inte mycket mening med amerikanska säkerhetsgarantier gentemot Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, även efter det att amerikanska utrikesdepartementets talesman uppgav fredag 19 november, "USA är redo att erbjuda Israel skriftliga säkerhetsgarantier om det skulle hjälpa till att starta avstannade Mellanöstern-fredssamtal. "

Dessa garantier fick Turkiet på Natos toppmöte i Lissabon och i förlängningen till Iran, Syrien och deras radikala allierade, vars missiler är uppställda runt Israels gränser vända i endast en riktning.

.

vg

.

....

onsdag 24 november 2010

Folkomröstning i Israel

Och vad är det som upprör TT och de svenska tidningarna? Jo, att folkomröstningar berättar vad folket vill, att befolkningen i Israel har blivit alltmer nationalistiska och bryr sig mer om sitt eget land än den halva miljarden araber runtomkring som vägrar sluta fred utom på deras privata villkor och om Israel ger bort halva sig själv, en redan minimal yta jämfört med de flera hundra gånger större arabiska landområdena. Så självklart är den israeliska vänstern i uppror inklusive Kadima och Livni, som tidigare förespråkade folkomröstning när de hade makten, men nu när hon glidit alltmer vänsterut och försöker göra livet surt för dagens regering i stället för att göra vad som är bra för Israel, något hon aldrig ägnat sig åt - då är hon rädd för vad folket vill. Hon och Olmert gjorde sitt bästa för att ge bort bitar av det ynkligt lilla Israel i den minst sagt obskyra gissningen att de skulle få fred tillbaka - har inte hänt de senaste 100 åren. Nu gnäller hon att "Netanyahu är för svag för att ge bort Israel för fred....." Mycket absurdare kan det inte sägas.

I Knesset röstade 65 för att använda folkomröstning och 33 emot.

Ledarna i PA, Palestiian Authority, tjuter förstås högt - de är ointresserade av vad israelerna tycker, de är ju också ointresserade av vad deras egna undersåtar tycker.

Som någon kommenterade: israelerna väljer parti, inte Knessetledamoter, inga personval, så Knesset representerar inte särskilt väl folkets vilja.

Obama var klyftig nog att säga att det helt är en intern israelisk angelägenhet, vilket torde vara självklart.

SvD705 SDS459  Sk123

.

....