tisdag 28 februari 2012

Obama och det Muslimska Brödraskapet: märkliga sängkamrater?

http://www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/11312#.T0uYGOUeqk8

Alliansen mellan Obama-administrationen och det Muslimska Brödraskapet är hörnstenen i Obamas nya Mellanösternpolitik. Hans vänskap med Erdogan är en del av denna politik.

Ted Belman
Publicerad: Måndag, 27 februari, 2012 07:45 AM
Dr Essam Abdallah, en egyptisk liberal intellektuell, hänvisar i en artikel publicerad i oktober förra året i den ledande liberala pan-arabiska Elaph, till vissa rapporter som kommit ut från Washington:
"Dessa rapporter avslöjar djupet av samordningen under ytan mellan rådet för amerikanska islamiska relationer (CAIR), Hamas, Hizbollah, den iranska regimen och det Muslimska Brödraskapet i Egypten, Syrien, Tunisien, Libyen och Jordanien. Detta block av regimer och organisationer har nu blivit den största islamistiska radikala lobbyn någonsin att tränga in i och infiltrera Vita Huset, kongressen, utrikesdepartementet och de främsta beslutsfattande centra i USA:s regering. Allt detta sker vid en tidpunkt då USA:s regering går igenom sin mest strategiskt farliga period i modern tid på grund av sitt behov att konfrontera regimen av de iranska mullorna, som expanderar i Mellanöstern, liksom att tränga in i Förenta Staterna, via kraftfulla och inflytelserika allierade. "
"De populära upproren i arabvärlden - och Obama-administrationen:s ståndpunkt gentemot dem - bestämdes av politiska strider mellan olika påtryckningsgrupper i Washington."
Han följde upp med en annan artikel i vilken han frågar
"Varför stöder inte Väst i allmänhet och Förenta Staternas regering, särskilt tydligt och kraftfullt vårt civila samhälle och i synnerhet sekulära demokrater i regionen? Varför samarbetar byråkratierna i Washington och i Bryssel med islamisterna i regionen och inte med deras naturliga allierade som främjar demokratiska politiska krafter? "
Steve Emerson deltagare av projekt om terrorism sade om denna artikel: "Detta är en av de viktigaste artiklar jag har läst på flera år." Han fortsätter därefter med egna påståenden:
"Det avslöjades för bara två dagar sedan att FBIchefen Mueller i hemlighet den 8 februari sammanträffade i FBIs högkvarter med en koalition av grupper, inklusive olika islamistiska och militanta arabiska grupper som tidigare har försvarat Hamas och Hizbollah och har också utfärdat uppenbart antisemitiska uttalanden . Vid detta möte visade FBI att de hade tagit bort mer än 1000 föredrag och kursplaner om islam från FBIs kontor runt om i landet som ansågs vara "stötande". FBI vägrar avslöja vilka kriterier som användes för att fastställa varför materialet var "stötande" men kunniga brottsbekämpande källor har sagt till IPT att det var dessa radikala grupper som gjorde detta konstaterande. Dessutom har många FBI-agenter bekräftat att från och med nu har FBIs huvudkontor förbjudit alla FBIkontor från att bjuda in  terrorismbekämpande specialister som anses "anti-islam" av frontgrupper till det Muslimska Brödraskapet."
Detta kommer inte som någon överraskning för mig. Augusti 2011 efter att ha påvisat fallet skrev jag: "Enligt min mening är alliansen mellan Obama-administrationen och det Muslimska Brödraskapet en hörnsten i Obamas nya Mellanösternpolitik.".
Det mest graverande beviset rapporterades av Herb London i sin artikel USA förråder Syriens motstånd:
"I ett försök att förstå och blidka syriska oppositionella grupper, bjöd sekreterare Clinton dem till ett möte i Washington. De flesta av de inbjudna har dock kopplingar till Muslimska Brödraskapet. Inga inbjudningar gick till kurdiska ledare, Sunniliberaler, assyrier och kristna talesmän. Enligt olika rapporter har utrikesdepartementet gjort ett avtal med Turkiet och Muslimska Brödraskapets representanter att antingen dela makten med Assad för att stabilisera regeringen eller ersätta honom om arbetet misslyckas. En organisation, det syriska demokratirådet (SDC), en opposition bestående av olika etniska och religiösa organisationer, inklusive Alawis, arameiska kristna, druser och assyrier har tydligt - och inte av någon slump - utelämnats från inbjudningslistan ".
Caroline Glick skrev i augusti förra året:
"Vad dessa observatörer inte inser är att Erdogans intressen i ett syriskt post-Assad har lite gemensamt med USA:s intressen. Erdogan kommer att sträva efter att säkerställa den fortsatta rättslösheten för Syriens kurdiska minoritet. Och han kommer att arbeta mot islamisering av Syrien genom det Muslimska Brödraskapet.
"Idag finns en koalition av syriska oppositionella som omfattar alla etniska grupper i Syrien. Deras företrädare har bankat på dörrarna till maktens korridorer i Washington och där bortom. Men samma västerländska ledare som var så ivriga att erkänna den libyska oppositionen trots närvaron av al Qaida-terrorister i oppositionstältet har vägrat att offentligt anamma den syriska regimens motståndare som söker ett demokratiskt, federalt Syrien som kommer att leva i fred med Israel och omfamna liberal politik.
"Den här veckan höll utrikesminister Hillary Clinton ett privat möte med dessa modiga demokrater. Varför ville hon inte hålla ett offentligt möte? Varför har inte Obama välkomnat dem till Vita Huset? "
"Genom att vägra att ta emot liberala, multi-etniska regim-motståndare, är försäkrar administrationen  framgång för det turkiska försöket att installera Muslimska Brödraskapet i kraft om Assad störtas."
Den syriska demokratiska koalitionen (SDC) ovan nämnts beskriver sig själv som:
"Den syriska demokratiska koalitionen (SDC) är en växande koalition av olika syriska organisationer som gått samman för att bidra till ett slut på Assadregimen och främja omvandlingen av Syrien till en sekulär demokrati baserad på frihet. Koalitionen bygger på en tro på separation av religionen från staten och är avsedd att skapa en ny konstitution och transparent federal republik i Syrien, baserad på förnuftet som i lika grad skyddar minoriteters rättigheter, främjar jämställdhet och omfattar  rättigheter och friheter hos alla individer som i FN:s deklaration för mänskliga rättigheter. Denna växande koalition går över alla etniska, religiösa och triballinjer för att representera alla syrier. Den omfattar för närvarande medlemmar av Spara Syrien nu!, Kurdiska nationalförsamlingen i Syrien, Unionen för syriska arabiska stammar och den syriska Kristdemokratiska rörelsen. "
Sherkoh Abbas är generalsekreterare föf Syriens demokratiråd och ordförande i den Kurdiska nationalförsamlingen i Syrien. Jag träffade honom när han bjöd mig att vara en direktör för den amerikanska kurdiska Friendship League för ca 5 år sedan.
Nyligen anförtrodde han mig att i alla sina kontakter med utrikesdepartementet under de senaste två åren har inget intresse visats för hans koalition och i stället blev han ständigt pressad på att stödja den syriska nationella rådet består av Muslimska Brödraskapet och andra islamister och Arabister. Han tror att USA arbetar med Salafigrupper, och den turkiska regeringen för att skapa en opposition i Syrien som är strikt islamistisk, och kommer därmed att tjäna Turkiets ekonomiska intressen i Syrien, och hålla den kurdiska frågan som vilande i Turkiet såväl som i Syrien.
Under de senaste sex månaderna åtminstone har Obama odlat en relation med premiärminister Erdogan i Turkiet.
SDC vinner dragkraft bland kurderna, druser, sunniter, kristna och även Alawiter.Det är så att dessa olika minoriteter börjar tänka på ett Syrien efter Assad och de alla vill ha en region för sig. De har uttryckt sin vilja att vara sekulära, demokratiska och vän till Israel och kommer att uppmanas att engagera sig i detta skriftligen. De vill inte ha islamism och arabism. De föredrar fred, frihet och välstånd. Så varför vägrar Obama omfamna dem?
Obama-administrationen är helt i synk med det Muslimska Brödraskapet. Vid den berömda Herzliyakonferensen i år träffade jag Salman Shalkh, en av talarna från Qatar. Vi hade ett långt samtal där han trycktepå för den saudiska planen skulle omfattas av Israel. Detta är den plan som Obama har förbundit sig till, dvs '67 års vapenstilleståndslinjer med ömsesidigt överenskomna swappar. Han hävdade att Israel bör prata med Hamas, och jag kontrade, "Vad är poängen, vi har inget att erbjuda dem". Han var också en apologet för Muslimska Brödraskapet.Dessa argument kan förväntas av någon från Qatar. Tyvärr är det samma argument som görs av Vita Huset. Det är lärorikt att notera att han är chef för Brookings Doha Center i Qatar, den arabiska utlöparen av Brookings Institute som har så mycket inflytande i utrikesdepartementet. Han berättade att han var en av de som utarbetade färdplanen på uppdrag av utrikesdepartementet. Jag sa till honom att det inte förvånar mig och föreslog att han troligen även utarbetat den saudiska fredsplanen för dem.
Vad händer nu i amerikansk utrikespolitik är inte så mycket en produkt av den islamistiska lobbyn som drivs av både Muslimska Brödraskapet och Gulfstaterna, eftersom det är en produkt av en strategisk allians som funnits mellan USA och Gulfstaterna ledd av Saudiarabien sedan innan Israel förklarade sin självständighet. President Obama med hans öppen famn mot islam, muslimer och det Muslimska Brödraskapet, har tagit det till en annan nivå.
Det verkar som de idéer som framförts av Mearsheimer och Walt i sin bok, The Israel Lobby, håller på att omfamnas av både utrikesdepartementet och Vita uset. Dessa idéer innefattar tanken att Israel-lobbyn är för stark för USA och att Israel är ett problem för Amerika.
Men sanningen är annars som John R. MacArthur påpekade 2007, i den stora makten hos den saudiska lobbyn:
"På något sätt kan jag dock inte skaka av mig idén om att den israeliska lobbyn, oavsett hur kraftfull den än, inte är vad den anses vara, särskilt när det gäller Bushs förvaltningar förr och nu. Det är när jag tänker på skadliga utländska lobbygrupper med oproportionerligt stor makt över amerikansk politik, som jag inte kan se förbi Saudi Arabien och dess kungahus, som leds av kung Abdullah. "
Obama har bestämt flyttat alliansen med Israel till en allians med islamisterna.
MK Aryeh Eldad i ett tal han gav på hösten i USA, om när Israel avsåg att agera mot Iran militärt, sade att orden från Vita huset var att "om du agerar ensam, kommer du att vara ensam". Eftersom Israel är så beroende av USA för ersättningsleveranser av vapen och ammunition i ett långvarigt krig, ändrade detta hot kalkylen omedelbart. Det är sant att när Mahmoud Abbas hotade att gå till FN för erkännande lobbade Obama-administrationen runt om i världen för negativa röster. Men på samma gång hotade Obama Netanyahu att han skulle neka att ge sitt veto om Israel vidtog straffåtgärder mot PA genom att annektera  områden eller genom att undanhålla medel. Slutligen använde han samma hot för att få Israel att instruera AIPAC att lobba kongressen inte att straffa palestinierna genom att undanhålla amerikanska fonder.
Under de senaste sex månaderna har Israel blivit varnat av en rad högre militärer och tjänstemän inom administrationen att inte anfalla Iran vid denna tidpunkt, allt i namn av att ge sanktioner en chans. Men vem tror att sanktionerna kommer att stoppa Iran. Och vem tror att att USA i slutändan kommer i slutändan attackera Iran för att stoppa dem.
Så medan Obama stödjer det Muslimska Brödraskapet, håller han Israel under tummen.
ISI Leibler påminner alla om att:
"Denna organisation [Det Muslimska Brödraskapet] representerar en av de mest fanatiska och farliga av de radikala islamistiska grupperna i regionen, med en mörk historia av våld och terrorism inbäddad i dess DNA. Detär rabiat anti-västerländska, anti-kristna, antisemitiska, åtagit sig att införa sharia och det globala kalifatet - och är villiga att använda alla medel för att främja sina mål "
Många skulle hävda att Obama är "anti-västerländsk, anti-kristen [och] antisemitisk". Att döma av hans politik, skulle de ha rätt.
.......

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/frihetens-laga-brinner-i-damaskus_6893549.svd
 http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/trycket-pa-syrien-okar-annu-mer_6880501.svd
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/68-uppges-dodade-i-homs_6882869.svd
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/syrien-langt-ifran-ett-libyen-for-usa_6882803.svd
 http://www.svd.se/nyheter/utrikes/vald-och-folkomrostning-i-syrien_6881681.svd
http://www.skanskan.se/article/20120227/TTUTRIKES/302279961/1400/-/utoumlkade-sanktioner-mot-syrien

fredag 24 februari 2012

Vad muslimer gör när de känner sej religiösa - upplopp och stenkastning.

Officerare skadade i upplopp på judarnas Tempelberg, 4 greps

Hundratals muslimska troende kastade sten på polisen, gränspoliser som i sin tur gjorde raider in i de muslimska byggnaderna.Elva tjänstemän lätt skadade

Yair Altman
Publicerad: 02.24.12, 13:20


Fredagsbönen på Jerusalems Tempelberg förvandlades till en scen för våldsamma upplopp med demonstranter som kastade sten på säkerhetsstyrkorna som i sin tur bröt sig in i al-Aqsamoskén [en gammal ombyggd bysantinsk kyrka: Klippdomen är ingen moskè]. Polisen skingrade demonstranterna med hjälp av chockgranater. Elva officerare skadades lätt av stenar och behandlades på platsen. Fyra upprorsmakare arresterades.

Hundratals muslimska tillbedjare vid Mughrabiporten kastade sten på polisen och gränsstyrkorna som trängde in i byggnaden för att evakuera dem. Inga skador pga arresteringarna rapporterades. Dussintals närvarande vägrar att lämna moskén.
Relaterade artiklar:
Upploppet har orsakat uppståndels i den arabiska världen. Al-Jazeera under en direktsändning från Tempelberget: Sheikh Muhammad Hussein Hussein al-Aqsa moskén sade: "Vi kräver att inga bosättare eller radikaler eller soldater går in i moskén för att undvika friktion." Han hävdade att den israeliska regeringen är ansvarig för situationen och kommer att "få ta konsekvenserna".

Samtidigt tog 400 palestinier och israeler del i ett Hebronrally som markerade den 18:e årsdagen för Baruch Goldstones dödande av 29 muslimer nära Patriarkernas Grav. Några av demonstranterna viftade syriska flaggor till stöd för det syriska folket.

Jerusalem District chef Nisso Shaham sa till reportrar att upploppen bröt ut efter en högeraktivist hade skrivit annonser på nätet med uppmaning att "rena Tempelplatsen från araber." Han sade att fredagens händelser var kulmen på upplopp under de senaste två veckorna.

Shaham syftade på en annons som tillkännagav ett kommande besök av Mosne Feiglin, israelisk politiker, på Tempelberget.

Rädd för upplopp beslöt polisen att stänga judarnas heligaste plats för judiska besökare i stället för att hejda upploppet.

På torsdagen förklarade Jerusalempolisen höjd beredskap vid Gamla Stan på grund av ökade spänningar pga talet om att högerextrema element och medlemmar av gruppen Tempelbergets Trogna planerade att besöka webbplatsen.

"Den här gången beslöt vi att inte begränsa tillträde till Tempelberget för att inte skada religionsfriheten", sade Shahams [Dvs inte begränsa muslimernas religionsfrihet, enbart judarnas.]
Flera fall av stenkastning registrerades i Gamla staden under den senaste veckan. Vid den första incidenten fick polisen gripa 18 demonstranter som misstänks för upplopp efter att ha kastat stolar på säkerhetsstyrkor. Flera dagar senare skadades en officer när araber kastade sten på honom. Polisen grep tre misstänkta den gången........

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/stenkastning-vid-al-aqsamosken_6878755.svd

onsdag 22 februari 2012

De iranska "fredskrigsfartygen" har stannat vid Syrien.

Iran sprattlar så gott det går. De utnyttjar sina nygoda vänner Egypten för att transportera krigsfartyg till Syrien, se nedan. De gjorde vad som var utmärkt - stoppade oljan till England och Frankrike (men naturligtvis inte till Tyskland som handlat allt mer och mer med Iran trots dösnack om bojkotter.). EU har vägrat att bojkotta kärnvapenproduktionen i Iran utan har lovat köpa olja fram till juli, nu fick de en knäpp på näsan. För övrigt fortsätter resten av EU, Kina, Japan, Sydkorea, Indien och Turkiet att handla iransk olja som alltid. Länk1, där Indien, Japan, Kina, Ryssland till och med tänker hjälpa Iran öppna nya oljefält, länk2. Å andra sidan finns vissa indikationer på att de stora asiaterna försöker köpa mer olja från Gulfregionen och mindre från Iran. Obamas "bojkott" är alltså totalt meningslös. Hade han gjort allvar av det för 3 år sen som han lovade, men det enda han VERKLIGEN vill är att snacka med sin stora käft, läs noga här. (Kopia nedan.)
Iran har vad de behöver för att bygga en bomb, ingen bojkott i världen kan ändra det. Den röda linjen har redan passerats. Vad än kommunistbloggar och dagens Brännpunkt tycker. I Brännpunktsartikeln står inte ett dyft om vad Ahmadinejad och gänget tjatat om länge, att de är helt bundna av sin religion och frammanandet av nästa Mehdi, Jesusliknande enligt Ahmadinejad - där han ibland ser sig själv som Mehdin. Brännpunktsförfattaren behandlar Ahmadinejad och mullagänget som rationella individer. Man undrar lite egoistiskt varför SvD tar in sån smörja medan jag aldrig någonsin blivit accepterad där........    Liksom de totalt har blockerat min blogg http://israelisverige.info - ren åsiktsförföljelse. De läser inte artiklarna, har autocensur - kommer samma artikel från något annat håll tar de länken. Typiskt fall av dagens mediacensur.

Revolutionära gardet börjar militär drill när iranska krigsfartyg dockar i Syrien

"Övningen" är den senaste i serien av åtgärder från Iran att uppgradera sitt försvar mot eventuella yttre hot
•Iranska marinens chef: Fartyg bringar ett budskap om "fred och vänskap" till länderna i regionen, men är också en show av iransk styrka.
Lior Yacobi, nyhetsbyråer och Israel Hayom
Irans revolutionära garde säger att de har börjat en två dagars markövning för militären att uppgradera sin förmåga att försvara landet mot eventuella yttre hot.
Vaktens marktruppers befälhavare, Mohammad Pakpour skrev kommentarer på deras hemsida http://sepahnews.com [kom inte in när jag försökte] att manövren, döpt till "Valfajr," ("Dawn"), började i söndags utanför staden Yazd i centrala Iran. Vakten är Irans mest kraftfulla militära enhet och övningarna är de senaste i en serie av manövrar som hålls mitt i de eskalerande spänningarna mellan Iran och Väst om Irans nukleära program.
Det revolutionära gardets tillkännagivande kommer en dag efter det att den iranska nyhetsbyrån Mehr rapporterade att en iransk jagare och ett leveransfartyg dockades i den syriska hamnen i Tartus på lördagen för att ge militär utbildning för sina syriska motsvarigheter. De iranska fartygen gick in i Medelhavet via Suezkanalen efter att ha fått klartecken från Egypten.
Före fartygens ankomst till hamn, sade Irans marinchef Adm Habibollah Sayyari att den marina enheten förde ett "budskap om fred och vänskap till länder i regionen", men betonade att de också var "en show av den islamiska republikens kraft och makt." rapporterade icke-svenska medier på lördagen som också sa att Israel i detalj övervakade de iranska fartygen.
Iran och Syrien var överens om att samarbeta om marin utbildning för ett år sedan, och Teheran upprätthåller för närvarande inte något marint avtal med något annat land i regionen.
Två iranska krigsfartyg seglade längs den strategiska vattenvägen den 17 februari förra året, i ett drag som av Israel kallades för en "provokation".
Syrien och Iran är båda fientliga mot Israel. Iran fortsätter att anrika uran trots globala protester och Syriens gator och städer är låsta i ett långvarigt anti-regeringsuppror som den hotade och avskydda president Bashar al-Assad i Syrien har försökt att stävja med allt våldsammare kraft.
Egypten, som styr Suezkanalen, upprätthåller ett fredsfördrag med Israel, men efter utsparkandet av förre presidenten Hosni Mubarak förra året har det varit växande oro att fördraget kommer att skrotas. Den egyptiska militären, som har nära försvarsband med USA, har varit i kontroll över landet sedan Mubarak kastades ut med Obamas hjälp.


US and Iran Set to Resume Nuclear Talks

Kopierat från piratkopia på: http://warsclerotic.wordpress.com/2012/02/17/us-and-iran-set-to-resume-nuclear-talks/
DEBKA.

Barak Obama and Ayatollah Ali Khamenei
A mood of jubilation or even euphoria settled on White House backrooms in recent days. The US President Barak Obama’s staff quietly celebrated his success in averting a military showdown over Iran’s nuclear program by dint of a judicious blend of sanctions and diplomatic maneuvers, and persuading Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei that negotiations were his best option.
DEBKA-Net-Weekly’s Washington sources disclose exclusively that in private conversations, the presidential staff refer to the Iranian leader’s acceptance a priori of two reciprocal principles, although no confirmation of this has come from our Iranian sources:
Those principles are reported as:
1. The stoppage of all work on Iran’s military nuclear program and uranium enrichment from the moment negotiations begin; and
2. The United States to match progress in the talks with the staged easing of sanctions, which will be lifted completely upon a successful outcome.
President Obama is convinced that through their secret channel of communications (See DEBKA-Net-Weekly 526 of Jan. 26: Washington and Iran Are Talking Along Three Secret Tracks), Tehran came to realize that the process of dialogue must culminate in its acceptance of five conclusions:
Nuclear development to stop forthwith and uranium enrichment discontinued

A. Development of Iran’s nuclear program must stop where it stands today;
B. Uranium enrichment will be discontinued at the current 20 percent grade level and not advance to the 90 percent grade for making nuclear bombs;
C. Iran must dismantle all facilities and labs engaged in developing nuclear bombs and warheads as well as its program for producing ballistic missiles capable of delivering nuclear payloads;
D. Iran will open all these facilities to inspection by International Atomic Energy Agency monitors. They must be allowed to interview the scientific staff employed in Iran’s military nuclear program, including its hitherto invisible director, Mohsen Fakrizadeh, who rules over the 600 scientists, engineers and technicians believed by US intelligence to be the core staff of the program.
E. Iran must cut off its collaborative nuclear and missile ties with North Korea and undertake to abstain from transferring nuclear technology to other parties in compliance with the Non-Proliferation Treaty.
If Tehran commits to and executes these five steps, the US will see to it that all sanctions against the Islamic Republic are lifted and it is restored to the international community as a respected member. Washington will provide assistance for the rebuilding of the Iranian economy, starting with multi-billion projects for modernizing its run-down oil industry.
The White House: Talks to start “immediately”

The White House is optimistic about the negotiations starting in days – although nothing is decided yet about its venue and whether the team of five permanent Security Council members (the US, Britain, France, Russia, China) plus Germany again take the seats they occupied opposite Iranian negotiators in the last round of talks.
When a senior administration official familiar with the secret US-Iranian diplomatic track, was asked by DEBK-Net-Weekly’s informants for a date, he said: “Immediately.”
This optimism accounted for the almost bored response from the US administration to the Iranian President Mahmoud Ahmadinejad’s televised boasts of nuclear achievements Wednesday, Feb. 15, namely the domestic production of 20 percent enriched uranium nuclear fuel rods and the 3,000 state-of-the-art high-speed IR4 centrifuges added to the Natanz enrichment facility.
“Our view on this is that it’s not terribly new and it’s not terribly impressive,” State Department spokeswoman Victoria Nuland told reporters.
US officials dismissed Iran’s bragging as hype for preparing the Iranian people and Muslim public for the onset of nuclear negotiations with the world powers by showing them that Tehran embraced diplomacy from a position of strength.
A reassuring note from Israel’s Ehud Barak

There is no confirmation in Washington that the Iranians have moved on to “the fourth generation” of home-made centrifuges with a higher speed and production capacity at Natanz, as claimed. They are still working on the advanced P4 machines and, apart from a few experimental models, are nowhere near ready to set up a production line for turning out these centrifuges in thousands or even hundreds.
Thursday, Feb. 16, the White House breathed a sigh of relief when Israeli Defense Minister Ehud Barak in a radio interview followed Washington’s line in downplaying Iran’s display of “achievements”. He pointed out that since Tehran was still facing problems with the second generation centrifuge, P2, it was too early to believe a fourth generation was already functioning.
But the part of the Barak interview that was music to ears in Washington was this comment: “Although Iran is making progress in its nuclear program, it still has not reached the point of no return.”
The White house took this as a welcome declaration of intent meaning that, in consideration of the imminent start of negotiations with Iran, Israel would give diplomacy a chance and not rock the boat by launching a sudden military strike against its nuclear facilities.
DEBKA-Net-Weekly’s sources note that Obama and his top advisers, including intelligence and military chiefs, have been fretting for months about a possible Israeli attack on Iran without prior warning.
During their long phone conversation on Jan. 12, the US president tried to extract a promise from Prime Minister Binyamin Netanyahu to refrain from offensive action against Iran while future talks were in progress.
Netanyahu withheld this commitment.
Washington is not sure if Barak spoke off his own bat to force Netanyahu to follow his lead, or if the two leaders were playing “good cop, bad cop.”
Netanyahu stays out of the Obama game

But Thursday night, speaking from Nicosia, Israeli Prime Minister Binyamin Netanyahu put a large spoke in the Barak wheel and raised blood pressures in Washington.
He said sanctions imposed on Iran are important but so far “haven’t worked.” … the Iranian president’s guided tour of centrifuges at Tehran research reactor on Wednesday was proof that sanctions have not properly crippled Iran’s efforts to develop nuclear capabilities.”
Iran, he said, “has been exposed as being the most irresponsible power on earth today. The one that exports terror with abandon is murdering people and breaking all the rules. This regime was born taking over an embassy (the US embassy in 1979) and is now attacking diplomats far and wide,”
“For such a regime to have nuclear weapons is something of enormous concern for the United States and for Israel,” he said.
       .......




http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.864965-usa-till-israel-angrip-inte-iran
http://ekuriren.se/nyheter/varlden/1.1352500-usa-till-israel-angrip-inte-iran
http://www.barometern.se/ledare/israel-spelar-hogt-i-nervkriget-mot-iran(3160154).gm
http://www.dn.se/nyheter/varlden/iran-slappte-inte-in-fn-inspektorer
http://www.dn.se/nyheter/varlden/iranska-fartyg-i-medelhavet
http://www.dn.se/nyheter/varlden/inspektioner-i-iran-betydelselosa
http://www.dn.se/nyheter/varlden/iranska-fartyg-i-medelhavet
http://www.dn.se/nyheter/varlden/iran-varnar-for-attacker-i-forebyggande-syfte
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/iranska-fartyg-i-medelhavet_6862407.svd
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/iran-stoppar-oljeexport_6862967.svd
http://www.skanskan.se/article/20120219/TTUTRIKES/302199996/1400/-/israel-beslutar-sjaumllv-om-iran
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/iran-slappte-inte-in-fn-inspektorer_6870013.svd


söndag 19 februari 2012

Obama försöker smita ifrån amerikansk lag och ge UNESCO olagliga pengar.

Obama försöker undantag vad gäller Unescos finansieringsbegränsning

Vita Husets budgetbegäran för 2013 innehåller en fotnot som säger att USA:s utrikesdepartement kommer att arbeta med kongressen för att avstå förbud mot ekonomiskt stöd till UNESCO som infördes efter det att FN:s organisation erkände en palestinsk stat i oktober • US Rep Ileana Ros-Lehtinen: Alla försök att backa om detta finansieringsstopp kommer att bana väg för det palestinska ledarskapets system att pressa fram en ensidig statsbildning.

Obama-administrationen planerar att be kongressen att avstå från de restriktioner som gäller ekonomiskt stöd till FN för utbildning, vetenskap och kultur efter det att UNESCO erkänt en palestinsk stat i oktober förra året, enligt Vita Husets 2013 budgetbegäran till kongressen tidigare denna månad.

"Statsdepartementet har för avsikt att arbeta med kongressen för att söka lagstiftning som skulle ge myndigheten tillåtelse att avstå från restriktioner från att betala det amerikanska fastställda bidraget till UNESCO," säger en fotnot i dokumentet.

Unesco hade omröstning med siffrorna 107-14 att erkänna "Palestina" som sin 195:e medlem i oktober, med 52 nedlagda röster. Det blev det första FN-organet som formellt gav fullvärdigt medlemskap till palestinierna, eftersom den palestinska myndigheten ansökt om unilateralt erkännande av stat i FN den 23 september. Efter omröstningen sade ett palestinsk sändebud i Genève han trodde att gå UNESCO skulle "öppna dörren" för antagning till 16 andra FN-organ inom några veckor.

USA och Kanada svarade på omröstningen genom att skära av finansiering för Unesco. Där finns en amerikansk lag som kräver att man skär medel till alla FN-organ som erkänner en palestinsk stat, sade USA:s utrikesdepartements talesperson Victoria Nuland till reportrar i november att Obamas administration inte skulle betala några $70.000.000 - 22% av byråns budget. Kanada, som enligt uppgift bidrar med $10 miljoner till UNESCO år, har också beslutat att frysa sina betalningar. Israeliska regeringstjänstemän sade också att Israel inte längre skulle ge medel till Unesco.

I ett pressmeddelande på onsdagen, enligt US Rep Ileana Ros-Lehtinen (R-Fla.), ordförande i USA:s representanthus utrikesutskott och en fast motståndare till att återinföra finansiering av Unesco, refererade till fotnoten i budgeten begäran och sade att den skulle upphävas.
"Det palestinska ledarskapetfarliga strategi för att tvinga fram en statsbildning via FN bfick en betydande spark förra året efter det amerikanska klippet av finansiering till UNESCO på grund av dess erkännande av" Palestina ". Nu begär administrationen att man återupptar finansieringen UNESCO, trots att den innehåller "Palestina" som medlem. Att återuppta Förenta Staternas finansiering skulle ge grönt ljus för andra FN-organ för att följa i UNESCO:s fotspår och stödja det olagliga palestinska försöket till statsskapande," sade Ros-Lehtinen i pressmeddelandet. "Jag är djupt besviken över att, istället för att stå upp för amerikansk lag och för våra viktigaste allierade, Israel, försöker administrationen att ta bort denna vägspärr till den ensidiga erkännande av en" palestinsk stat. "

Hon tillade, "Varje försök att gå tillbakamed avskärandet av dessa medel kommer att bana väg för det palestinska ledarskapets ensidiga statsbildningsförsök, och skickar ett katastrofalt meddelande om att USA kommer att finansiera FN:s organ oavsett vilka oansvariga beslut de än fattar."

Under en genomgång hos det amerikanska utrikesdepartementet på måndagen talade biträdande sekreterare för projektledning och resurser Thomas Nides om möjligheten att återuppta finansiellt stöd till FN-organisationen och sade: "Som ni vet har kongressen förbjudit oss från att finansiera UNESCO i år. Och som ni vet, har presidenten artikulerat också ganska tydligt att han vill ha ett undantag för att tillåta oss att delta i UNESCO. Vi har lagt pengarna i budgeten, inser att vi inte kommer att kunna spendera de pengarna om vi inte får undantaget, och vi har gjort det klart för kongressen vi skulle vilja ha ett undantag. Så vi kommer att arbeta med dem och arbeta med våra vänner och kollegor på Capitol Hill i hopp om att vi kan arbeta fram ett avtal som tillåter  oss att finansiera. UNESCO  ... enormt bra arbete och vi vill se till att vi ger ett bidrag i proportion till dess arbete."

.......

http://www.dn.se/nyheter/varlden/skattelattnader-framgang-for-obama

fredag 17 februari 2012

Jude attackerar Jan Björklund i Hebron.

Det var en av rubrikerna bland alla, med "Jan Björklund  attackerad" den vanligaste, med en del som omtalade att en kvinna hade blivit helvild för att en palestinier var med i gruppen och angripit en i gruppen - en som påtagligt såg ut som en arab annars hade hon inte vetat, vilket var en ren provokation således.
Kvinnan på bilden hade åtminstone inte gjort mej vettskrämd. Hon hytter med fingret över att de släpat in en arabisk spion för att se sej kring, där det varit alltför många arabiska prickskyttar, varför annars var han med?
Många talar om en "bosättare" - hur är de märkta? Blå stämpel på rumpan eller? Alla sorters judar reser till Hebron eftersom det är världens andra judiska stad efter Jerusalem, det var den första judiska huvudstaden, före Jerusalem. Patriarkerna är begravda där, det är mycket väl dokumenterat att de köpte gravplatsen, cash, för bortåt 4000 år sedan.  inte utan att araberna konstant har försökt stjäla deras gravplats och kalla det "muslimskt" eftersom de förbjöd alla judar att besöka den under 700 år, från 1280  till 1967.
Föreställ dej att en grupp fina herrar kom till Rosengård där en hade kalott på huvudet och judestjärna om halsen, och att det var i historiskt minne när judarna anföll Rosengård och anställde en massaker på 67 araber, att de har upplevt åtskilliga judiska prickskyttar som bl.a. för inte så länge sedan prickade skallen på en liten flicka, Shalhevet, i sin vagn.
Gamla araber i Hebron drömmer fortfarande goda drömmar om den massakern och berättar för sin avkomma.
Då kanske du mer ser situationen framför dej - jag sökte i nyheterna men det finns inte en enda utländsk källa som verifierar vad som hände, vad jag hittade, enbart en iransk som läst svenska nyheter på engelska för att hitta hat mot judarna. Utan att lusläsa ser jag inte heller något som helst uttalande av Jan Björklund, utan bara upphetsat kringsnack utvisande förakt för "bosättare", dvs legala judiska nybyggare i area C, som enligt Osloavtalet kontrollerar area C till förhandlad fred........




http://www.svd.se/nyheter/inrikes/jan-bjorklund-attackerades_6854693.svd

onsdag 15 februari 2012

Svenska vänsterpolitikers totala avsaknad av kunskaper.

Detta borde förstås ha gått till Brännpunkt men jag har aldrig någonsin fått något publicerat där, hur snällt jag än skrivit! Tala om politisk korrekthet hos tredje statsmakten som en gång försökte rätta fel hos den politiska eliten, innan de började få mutor i form av statsbidrag.

Jag tänker omedelbart på denna, lyssna på orden! [videolink]
Har du läst blabberian på Brännpunkt?
Den svenska idiotvänstern har vistats så länge i en ekokammare och lyssnat på sina egna fantasier och lögner att en del faktiskt börjar tro det, misstänker jag, helt enligt mästerlögnaren Göbbels om att repetition av en lögn, envist nog, hjälper. Du kan själv hitta många exempel om du inte redan är förstörd.
Gänget vill "erkänna palestina"......    Skrattspeglar - du vet. De kan visa vad som helst förvridet. Först och främst: för att erkänna något måste det finnas, har det inte gått upp för dom?
När FN 1947 erkände Israel erkände de ett land som hade byggts upp sedan större mängder judar började återkomma till sitt historiska hem omkring 1880. Vd de lämnade, se denna länken. Det var ett mycket lyckat land där tyvärr mandatmakten England motarbetade judarna så gott de kunde, och lät araber invandra fritt allteftersom judarna byggde upp landet så det kunde livnära mycket fler människor.
Där existerar inte något som helst land som heter "palestina". Det är ett gammalt geografiskt område, synonymt med Det Heliga Landet under ett antal århundraden. Dert hade kunnat existera om Arafat avslutade förhandlingarna år 2000 men han rusade iväg och startade intifada II, som sänkte palestiniernas ekonomi med 13% det följande året. Ödmjuke Olmert ville ge Abbas i stort sett hela Judéen/Samarien utan att få något i gengäld mer än de vanliga intetsägande löftena om ingenting. Abbas bara gick därifrån utan svar.
2005 lämnade alla judar Gaza, rika amerikanska judar och Bill Gates köpte nästan alla växthusen och gav till araberna. När dessa såg baksidan på judarna började de slå i sönder växthusen, stjäla datorer och annat och sålde som metallskrot. Msnbc, Boston.
Olmert körde hårt med att om araberna i Gaza seriöst försökte utveckla en funktionerande stat, skulle han ge samma chans åt Abbas i Judéen/Samarien, men vi vet hur det gick. Efter storleksordningen 10000 raketer/granater från Gaza, flera försök till vapenvila som Hamas & CO omedelbart bröt, och med 40 missiler OM DAGEN veckan före kriget kunde duvan Olmert inte längre gömma sej utan var tvungen att skydda medborgarna i södra Israel mot hans vilja, och startade försvarskriget. Så småningom blev det stillestånd, efter vad en expert på stadskrigsföring säger var dest humanitära som någonsin genomförts.
Minns vi Osloavtalet? Vänsterflygeln bland Sveriges politiker och "intelligentia" gör det inte. Resultatet var area A, B och C av Västbanken. Palestinierna fick kontroll över A, B, där 95% av alla västbanksaraber bor, tills förhandlad fred. Israel fick kontroll över area C, undertecknat av Arafat, bevittnat av Bill Gates, EU, FN och en del andra.
Självklart har Israel samma byggrättigheter i C som araberna i A, B och där är det byggboom på många ställen. Obamas israelhat har tyvärr helt bromsat fredsförhandlingarna, dels med det faktum att han inte har en aaaaaaaaning om Osloavtalet. Dels har han inte en aaaaaaaning om Säkerhetsrådets §242, som kräver säkra gränser för Israel (se bilder) och inte kräver att Israel lämnar ALLT de ockuperade i ett försvarskrig 1967. Gaza och Västbanken hade ju helt illegalt genom anfallskrig ockuperats av Egypten och Jordanien. De är fortfarande "disputerade områden" utan statlig ägare fram till förhandlad fred. Berätta det för idiotvänstern.
 Det gänget har också fått för sej att uttalanden från FN är något som helst mer än icke bindande resolutioner tagna genom handuppräckning av gänget på videon i början. De säger att krigen i Gaza och Libanon inte var några lösningar, förvisso, Hizbollah och Hamas finns kvar. FN har totalt undvikit sin plikt att se till att Hizbollah inte beväpnades efter kriget, sammalunda med Hamas.
 Ska man tala om mänskliga rättigheter så börja gärna med de rättigheter de "palestinska flyktingarna" har - eller snarare deras barnbarn som fortfarande hålls bakom galler och taggtråd, med stor hjälp från UNRWA. Där var FLER judiska flyktingar från arabvärlden i den vevan, de är nu hälften av Israels befolkning. De arabiska flyktingarna sitter där de sitter utan några rättigheter. Arabvärlden är - vad är den, 650 gånger större yta än Israel? OCH - Fatah har sagt att de helt och hållet skiter i dessa flyktingar inkl. de inom area A och B! Vad anser vänsterfnattarna om det - eller vet de inte det heller, vill helst inte veta det.
Nä, de ljuger, palestinierna har inget som helst territorium. De fick kontroll över A, B mot villkor att stoppa all terror och hatpropaganda, Israel har väntat i 18 år! De äger det inte förrän avtalad fred. Befolkning - som jag just skrev skiter de i varenda flykting så vad räknar vänster som deras befolkning? Och där finns inte en regering, där finns två som hatar varann som synden och endast talar om samgående för att kunna suga mer pengar från Väst, och för att Hamas har problem, bl.a. vågar de inte längre ha kontor i Damaskus. Hamas i Damaskus och Gaza är osams, till den milda grad att Damascuskontoristerna vägrar flytta till Gaza.
De drar också fram skrönan om vad IMF har sagt, och glömmer den avgörande hälften, som att den uppskattningen helt och hållet beror på gott samarbete med Israel och flera andra punkter. Lätt att glömma att säga förstås.
Det är alltså ytterligt trivialt att påvisa att dessa personer inte har den blekaste aning om verkligheten, vilka lagar som gäller och var som inte är lagar alls. Det är enbart deras fantasier och spekulationer som har bollats mot varann till vansinne. Fråga gärna i kommentarer här under........



http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/hog-tid-att-erkanna-palestina_6851573.svd

Stuxnet har minst 4 kusiner

http://www.jpost.com/IranianThreat/News/Article.aspx?id=251421
Reuters
12/29/2011 15:29
Kaspersky bevaknings/antivirusföretag säger att viruset som skadat Irans kärnvapenprogram är program ett av minst fem som utvecklats på samma plattform.
Säkerhetsexperter anser allmänt att USA och Israel låg bakom Stuxnet, men de två nationerna har officiellt avböjt att kommentera saken.
En talesman för Pentagon på onsdagen avstod från att kommentera Kasperskys forskning, som inte spekulerar över vem som var bakom Stuxnet.
Relaterat:
Stuxnet har redan kopplats till ett annat virus, Duqu, en trojan specialiserad på datastöld, men Kasperskys forskning tyder på att cybervapenprogrammen riktade mot Iran kan bli långt mer sofistikerade än tidigare känt.
Kasperskys chef för global forskning och analys, Costin Raiu, sade till Reuters på onsdagen att hans team har samlat bevis som visar att samma plattform användes för att bygga Stuxnet och Duqu också användes till att skapa minst tre andra delar av skadlig kod.
Raiu sade plattformen består av en grupp kompatibla programvarumoduler designade för att passa ihop, alla med olika funktioner. Dess utvecklare kan bygga nya it-vapen genom att helt enkelt lägga till och ta bort moduler.
"Det är som ett Lego Du kan montera komponenter till vad som helst:. En robot eller ett hus eller en tank," sade han.
Kaspersky kallar plattformen "Tilded" eftersom många filer i Duqu och Stuxnet har namn som börjar med tilde symbolen "~" och bokstaven "D"
Forskare hos Kaspersky har inte hittat några nya typer av skadlig kod som bygger på Tilded plattform, sade Raiu, men de är ganska säkra på att de finns som delade komponenter av Stuxnet och Duqu som verkar att leta efter sina anhöriga.
När en maskin blir infekterad med Duqu eller Stuxnet söker de delade komponenterna på plattformen efter två unika registernycklar på datorn kopplad till Duqu och Stuxnet som sedan används för att läsa in de viktigaste bitarna av skadlig kod på datorn, sade han.
Kaspersky har nyligen upptäckt nya delade komponenter som söker efter minst tre andra unika registernycklar, vilket tyder på att utvecklarna av Stuxnet och Duqu också byggt minst tre andra delar av skadliga program som använder samma plattform, tillade han.
Dessa moduler hanterar uppgifter såsom att leverera den skadliga koden till en dator, installera det, kommunicera med sina operatörer, stjäla data och replikera sig själv.
Tillverkare av antivirusprogram inklusive Kaspersky, amerikanska företaget Symantec Corp och Japan Trend Micro Inc. har redan införlivat tekniken i sina produkter för att skydda datorer från att bli smittade med Stuxnet och Duqu.
Klicka här för full  täckning i Jerusalem Post av det iranska hotet.
Det skulle vara relativt lätt för utvecklarna av dessa mycket sofistikerade virus att skapa andra vapen som kan undvika upptäckt av anti-virus programmen genom ytterligare moduler i Tilded-plattformen, sade han.
Kaspersky menar att Tilded kan spåras tillbaka till åtminstone 2007 eftersom specifik kod som installeras av Duqu har sammanställts från en enhet som kör ett Windows-operativsystem daterat den 31 augusti 2007........

Tidigare på denna blogg.

http://www.dn.se/nyheter/varlden/iran-har-oskadliggjort-datavirus
http://svt.se/2.22584/1.2709965/iran_har_oskadliggjort_datavirus
http://www.skanskan.se/article/20120215/TTUTRIKES/302159996/1400/-/iran-har-oskadliggjort-datavirus
http://hd.se/inrikes/2012/02/15/iran-har-oskadliggjort-datavirus/
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/iran-har-oskadliggjort-datavirus_6851811.svd
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=297858
http://www.laholmstidning.se/article/20120215/TTINRIKES/302159997/1399/-/iran-har-oskadliggjort-datavirus
http://www.svd.se/naringsliv/iran-har-oskadliggjort-datavirus_6851931.svd
http://st.nu/start/inrikes/1.4385385-iran-har-oskadliggjort-datavirus?articleRenderMode=article_full_discussion
http://svt.se/2.88971/1.2709965/iran_har_oskadliggjort_datavirus
http://arbetarbladet.se/nyheter/utrikes/1.4385727-iran-har-oskadliggjort-datavirus?articleRenderMode=article_full_discussion

tisdag 14 februari 2012

Obama fortsätter att låna pengar från Kina för att ge nästan lika mycket pengar som vanligt till arabiska terrorister och militärer.

Obama säger okej till stödet till Egypten, PA (Palestinska Auktoriteten) trots spänningen.
Av Hilary LEILA KRIEGER 02/14/2012 05:03
Palestinierna ser bara minimal minskning trots att de går tillsammans med terroristorganisationen Hamas, Egyptenstödet blir kvar på 2012 års nivå trots att de fängslat ett antal amerikaner. 
WASHINGTON - Trots den senaste tidens spänningar mellan USA och Egypten och en ny palestinsk "regering" inställd på att omfatta Hamas, presenterade Obama-administrationen budgeten  måndag med i stort sett samma medel för båda under år 2013.
Egypten, som har gripit flera amerikanska medborgare som arbetar för icke-statliga organisationer som främjar demokrati, är tänkt att få $1.3 miljarder som militär hjälp [som endast kan användas mot Israel] enligt planen och $250 miljoner i ekonomiskt bistånd, vilket också godkändes för 2012.
Relaterat:
Brödraskapet: USA:s stöd till Kairo "garanterat" genom fredsavtalet med Israel.
"Vårt mål är att tillhandahålla de nödvändiga medlen. Det är naturligtvis klart för oss alla att vi har frågor som vi behöver arbeta igenom, och vi arbetar mycket aggressivt att göra så ", sade biträdande utrikesminister Tom Nides efter det att budgetplanen släpptes. "Men denna budget återspeglar vårt engagemang och vår önskan att fullt ut finansiera detta initiativ."
Han sade att administrationen kommer att samråda med kongressen och flera medlemmar som har sagt att frihetsberövandena kan få USA att hålla inne pengar från Kairo.
Palestinierna kommer att se en liten minskning i ekonomiskt stöd från $395m. under 2012 till $ 370m. under 2013 samt skära ner på polisutbildningen från $ 150m. till $ 70m.
En administrativ tjänsteman förklarade den första sänkningen som härrör från en förbättrad ekonomisk situation i de palestinska områdena och den andra på grund av inskränkning av USA:s tillhandahållande av utrustning för poliser eftersom dessa leveranser redan har levererats.
Han sade när det gäller rollen som Hamas, en USA-klassad terroristorganisation, och dess roll i den palestinska regeringen, skulle administrationen återkomma till frågan i 2013 när pengarna var skulle fördelas.
"När vi kommer till 2013  måste vi arbeta med kongressen om anslagen och ska bedöma detta ett år från nu ... och sammansättningen av regeringen ", sade han.
Budgetsplanen innehåller också medel för amerikanskt militärt stöd till Israel som överenskommits inom ramen för det 10-åriga samförståndsavtal som undertecknades mellan de två länderna, och inkluderar en $770 miljoner. "Mellanöstern och Nordafrika Incentive Fund."
TAv tilldelningen sade tjänstemän att $ 700m. var nya pengar, syftande till att låta USA kunna "snabbt reagera på dramatiska förändringar i regionen och reformincitament", enligt en faktablad från UD.
"Vi är i en ny värld. Den arabiska våren har kommit. Vi måste se till att vi har de verktyg och den flexibilitet som är nödvändig för att finansiera dessa initiativ ", sade Nides.
Medan en stor del av finansieringen verkar flytande, sade en administration officiellt att det var viktigt att pengarna skulle vara tillgängliga för att uppmuntra framväxten av regeringar i regionen som arbetade med Förenta staterna och så att landet snabbt kunde svara på nya utmaningar, till exempelhantera följderna av den instabila situationen i Syrien.
State Departments tjänstemän betonade att $56.1 miljarder av budgeten bara var en procent av den totala federala budgeten, och den nya Mellanösternfinansieringen oftast kompenserades genom nedskärningar till andra regioner, inklusive Europa och Asien.
Men den sammanlagda budgeten växte fortfarande från 2012 och kan möta motstånd på Capitol Hill både på grund av medlemmarnas oro över beteendet hos Mellanösterns länder som Egypten och på grund av politiska meningsskiljaktigheter med länder som Egypten, och också på grund av republikansk oro över underskott.
Trots GOPs intresse för nedskärningar, eftersom republikanerna har fått kontroll av huset, har Israel kunnat bibehålla den blygsamma ökningen av stödet som bestäms av det 10-åriga schemat.
Israel, som får $ 3.075 miljarder år 2012, skulle få $ 3,1 miljarder 2013 om planen blir godkänd. [Jämför med länk.].......

Den svenska antisemitismen alltmer uppmärksammad utomlands. Översatt från engelska och tyska.

Tysklands 3: e största tidning: Sverige ignorerar sitt växande antisemitism-problem
[Från Jihad Watch]
Om det finns muslimer, finns det islam. Om där är islam, är där sharia. Där det finns Sharia, är det anti-semitism. I Sverige finns en hel del muslimer. Die Welt har helt rätt om hur svenskarna vänder det politiskt korrekta ögat bort från hur deras invandringspolitik leder till ökad Nazi-style antisemitism. Jag har skrivit utförligt om Sverige nyligen: "The Free Press Societies: Intervju med den svenska ordföranden Ingrid Carlqvist och internationella ordföranden Lars Hedegaard", "Sverige: Lansering av den svenska Free Press Society under polisskydd", "Svensk specialitet: Rosa pixellation av mörkskinnade brottslingar och pixellerad anonymisering av efterlysta brottslingar "," Sverige: Våldsamma muslimer satte stopp för postutdelning i Malmö"och "Sverige: Regeringen kommer att spendera SKR 4 miljoner på att skydda judar".
Översatt från tyska, Welt Online, 2 februari: (Rosengård är Malmös största "Shariakoloni" - en mer exakt term än "parallellt samhälle", inte sant?): Sverige: Malmö förtrycker sin nya antisemitismn
Antisemitismen i den tredje största staden i Sverige ökar, särskilt bland muslimska invandrare. Men den som vågar kritisera detta faktum jämförs med massmördaren Breivik.
När 15-årige Samir Ardiwan Malmö begravdes i södra Sverige förra månaden, följde hundratals människor kistan i en procession genom stadens centrum, i en offentlig manifestation av sorg över våldet.
Ardiwan blev skjuten i stadsdelen Rosengård, ett område bara minuter från centrum, vilket anses vara den värsta gettot i Skandinavien. Polisen har inte funnit varken mördarna eller något motiv, men mordet är ett av två inom en kort tid i staden. Detta har lett till en intensiv debatt i Sverige om våld och brott.
Malmö är Sveriges tredje största stad, full av kreativitet och energi med ett intensivt nattliv. Men det har också blivit farligare för sina invånare. De allvarligaste typerna av brott är ibland vanligare i Malmö än i Stockholm (Sveriges huvudstad), särskilt när det gäller rån.
Människor i Malmö är också mer bekymrade över brott än personer i Stockholm, och inte bara för sin egen säkerhet. Redan under 2009 sade 30% av invånarna i Stockholm att de var rädda för att deras nära och kära skulle kunna bli offer för brott - i Malmö, var det 45%.

Ökning av hatbrott mot judar

Några dagar efter begravningen av Ardiwan marscherade en annan mycket mindre procession genom gatorna i Malmö: den så kallade Kippa-promenaden, som organiserades av den judiska gemenskapen. Efter sabbatstjänsten på lördag morgon möttes gemenskapens medlemmar och gick genom staden - med kippas på sina huvuden och synliga Davidsstjärnor på sina jackor.
Judarna i Malmö vill visa att de inte kan skrämmas, trots de ökade brott som har begåtts av hat mot judar under de senaste åren.
Det amerikanska Simon Wiesenthal Center skickade en delegation till Malmö förra året, efter det att de blev medvetna om att judiska familjer lämnade staden på grund av den ökande antisemitismen. Grundad av nazi-jägaren Simon Wiesenthal, har centret utfärdat en resevarning, varnar judarna för att besöka södra Sverige, talar om för dem att utöva "extrem vaksamhet".

Antisemitismen kommer från muslimska invandrare

Företrädare för den judiska församlingen i Malmö förklarar att hatet inte i första hand kommer från högerextremister och nynazister, utan från invandrare från muslimska länder. Det är en form av anti-semitism som följde dem till Malmö - och det är därför det uppenbarligen är svårt för svenska politiker och journalister att uttrycka en åsikt.
I detta avseende skiljer sig debatten i Sverige från den i närliggande länder som Norge eller Danmark. I Sverige är frågorna om integrationen obesvarade, eftersom människor vill vara politiskt korrekta. Detta är hur det var innan massmordet i Oslo den 22 juli, och det har så förblivit så även efter det.
"Diskussionen" är ofta bisarr. Sveriges största dagstidning Aftonbladet jämförde nyligen kritiker av politisk korrekthet i debatten om integration med massmördaren i Oslo: Kritikerna hade gjort Behring Breiviks idé om en konspiration av politisk korrekthet till sin egen. Aftonbladets artikel var en lågpunkt i den svenska debatten.

Integrationspolitiken i staden har misslyckats

Individuellt har de senaste morden i Malmö och attackerna på stadens judar ingenting att göra med varandra. Båda visar tydligt att nivån på kulturen i Sveriges tredje största stad har minskat. De är också ett tecken på att integrationspolitiken har misslyckats i staden.
Men medan Malmöinvånarna är mycket oroade, saknar politiker och journalister ofta ord. Populister har gynnats av denna tystnad. Sverigedemokraterna (SD), ett parti som sägs ha rötter i den svenska nynazistiska rörelsen [Detta är ett falskt påstående - RS] fick 10,4% av rösterna, vilket gör det den tredje största parti i Malmö. [Vet inte var tidningen fick den siffran ifrån - verkar vara dubblad.]
I områden som Rosengård, där 15-åriga Ardiwan sköts, är situationen alarmerande. Området, vars namn betyder "Rosenträdgård", där flerbostadshus omges av grönområden och fotbollsplaner, var en gång ett monument över den svenska välfärdsstaten. Det har blivit en symbol för gettot.
Nu kör brand­kår och ambu­lans inte in Rosen­gård utan polis­eskort, efter­som anställda regel­bundet utsätts för våld och sten­kast­ning. Nyligen deltog jag i en judisk begrav­ning i området. Männen varnades när de lämnade begrav­nings­platsen för att ta av sig sina kippot. "Glöm inte att vi är i Rosen­gård" var den enkla för­kla­ringen.

Katastrofal arbetslöshet bland invandrare

I stadsdelen Seved är situationen likartad. Majoriteten av befolkningen är invandrare, och mindre än hälften av de vuxna har ett jobb. Ungdomsgäng kontrollerar delar av regionen och det handlas öppet med droger. Nu vägrar anställda inom Svenska Posten att leverera brev i Seved - hot och våld gör det för farligt.
Officiella Sverige reagerar på ett sätt som är typiskt när det kommer till frågor som rör den misslyckade integrationen: Distrikt Borgmästare Anders Malmquist sade att han var nöjd med situationen - de betalar arbetslösa ungdomar från området för att leverera breven. "På detta sätt kan unga vuxna få inblick i arbetet som brevbärare."
Arbetslösheten i Seved och Rosengård har nått katastrofala proportioner. De flesta av invandrarna i Sverige har funnit skydd av humanitära skäl, och det tar sju år i genomsnitt innan de hittar ett jobb.För vissa grupper är siffrorna ännu mer dramatiska: Bara 35% av somalierna har hittat ett jobb efter att ha bott tio år i Sverige.
Tack vare skattesänkningar och avreglering av den svenska borgerliga regeringen, har det skapats 200.000 nya jobb. Dock 450.000 heltidsjobb behövs fortfarande, och ytterligare 100.000 invandrare får uppehållstillstånd i Sverige varje år.

Lokala medier döljer problemen med antisemitism

I det starkt segregerade Stockholm är problemen med  integration inte lika synliga för medlemmarna i de övre och mellersta klasserna som de är i Malmö. Den som vill besöka ett område som präglas av arbetslöshet och kriminalitet måste ta tunnelbanan till periferin av staden. De politiska kretsar i huvudstaden som för närvarande talar speciell föraktfullt om provinsen södra Sverige,  talar ständigt om problemen med misslyckad integration.
Fredrik Sieradzki är en jude från Malmö och en av initiativtagarna till Kippa-promenaden. Efter en liten protestmarsch genom staden talade han om hur de lokala medierna ignorerar våld och hot mot judar i Malmö. "De skriver inte att det är muslimer som ligger bakom det. Jag tror att det har att göra med det faktum att det judiska samfundet är så mycket mindre än det muslimska", säger Sieradzki.
"Det är bara en minoritet av muslimer som hotar oss, men du behöver prata om det." Hans senaste kippa-promenad samlade cirka 20 personer. Bland dem fanns endast en icke-judisk, en svenskt journalist som ville visa sin solidaritet.
 Postat av Nicolai Sennels den 13 februari, 2012 06:01 AM
.......

Iran visar respekt till Obama och återsänder förarlöst plan.

Obama "råkade bli av med sin dron" över Iran, och har därefter artigt bett att få tillbaka den. Läs http://israelisverige.info/?p=10386 och Obamas vaga intresse för att återfå den var en anledning till att Netanyahu avbröt årets antimissil-övning med USA, http://israelisverige.info/?p=10769
 Dronen togs ner på nåt ännu inte helt känt sätt, i stort sett intakt och Iran har försökt sälja dess hemligheter till både Kina och Ryssland, Iran har avslöjat att mullorna har fått en strid med kärleksbrev från Obama som visar sin vördnad, http://israelisverige.info/?p=10888 och -

- nu har Iran visat sin respekt för Obama genom att ha sänt honom en drone, i rosa plast.......   Och Obama fortsätter väl skicka kärleksbrev.

Iran skickar leksaksdrone till Obama

Genom REUTERS 02/09/2012 15:10
Ett iranskt leksaksföretag skickar en rosa kopia av ett amerikanskt spionplan som infångades i december till USA:s president Barack Obama.
Iran skickar en amerikansk drone som de fångade i december hem - med en liten modelländring.
Hånande Obamas vänliga krav på att återfå sin drone planerar ett lokalt leksaksföretag att skicka en rosa miniatyrmodell av RQ-170 Sentinel till USA:s president Barack Obama.
Seyyed Saeed Hassan-pour, chef för den kulturella avdelningen hos Aaye Company, som gör leksaken, säger: "Vi hörde att Mr Obama själv gnällde om att återfå sin leksak och alla vet att iranier inte lämnar någon begäran obesvarad. Vi gjorde "RQ" i rosa eftersom det är Obamas favoritfärg och vi kommer att skicka det till honom via den schweiziska ambassaden."
Statlig TV-sändning visade dronen draperad i anti-amerikanska nidteckningar efter att den fångades in förra månaden nära den afghanska gränsen.
Irans UD klagade till FN:s säkerhetsråd om spionuppdraget och sa att USA måste be om ursäkt.
"Vi beslöt att visa att vi kan ta itu med denna fråga på ett mycket vänligt och fredligt sätt och lägga den i de lekfulla händerna på barnen i Iran för att föra ett" mjukt krig" med Mr Obama och USA. Detta var syftet med att producera detta flygplan."
Leksaksmodellerna kommer ut på marknaden denna vecka och går på 70.000 rials eller $4 styck........