tisdag 28 december 2010

Abbas julbudskap, Nazi stil.

Abbas löften: Ingen plats för judar i en palestinsk stat

Genom Khaled Abu TOAMEH

25/12/2010

PA president säger att USA har misslyckats med att pressa Jerusalem, anklagar Israel för "bedrägeri" för att skylla PA för dödläge i samtalen.

Palestinska myndighetens president Mahmoud Abbas meddelade på lördagen att när en palestinsk stat har upprättats, får inga judar finnas där.

"Vi är uppriktiga med det, och kommer alltid att säga: Om det finns en självständig palestinsk stat med Jerusalem som huvudstad, kommer vi inte att acceptera förekomsten av en jude i den," sade Abbas till journalister i Ramallah.

Han kommenterade obekräftade rapporter om att den palestinska ledningen kunde komma att gå närvaro av IDF på Västbanken efter bildandet av en palestinsk stat.

"Vi är redo att ha fred på grundval av internationella legitimitet och den färdplan som vi har accepterat, liksom det arabiska fredsinitiativet," Abbas sade. "Men när en palestinsk stat har upprättats, skulle det ha någon israelisk närvaro i det." [Helt i gammal nazistil.]

PA presidenten kritiserade premiärminister Benjamin Netanyahu och anklagade honom för att placera hinder på vägen mot fred.

"Den som föredrar bosättningar över fred är ansvarig för hinder för fred, tillade han.

"Om han verkligen var intresserad av fred, skulle han åtminstone a föredragit fred framför bosättningar."

Abbas anklagade den israeliska regeringen för "bedrägeri" med syfte att anklaga palestinierna för det nuvarande dödläget i fredsförhandlingarna. Han kritiserade också de amerikanska myndigheterna för att inte sätta press på Israel för att stoppa byggandet i bosättningarna och Östra Jerusalem.

"Den amerikanska administrationen har försökt att stoppa bosättningarna, men Netanyahu vägrade, sade han. "Vi vet att det finns en tydlig amerikansk ståndpunkt, men dessa dagar hör vi inte det längre. Vi hoppas att vi kommer att höra det i framtiden igen. "

Abbas sade att PA skriftligen har lämnat alla sina krav till USA om alla centrala frågor, men har fortfarande inte hört Israels svar.

"Alla slutliga-status frågor måste lösas i enlighet med internationella resolutioner, sade han. "Alla dessa frågor kommer att lösas vid förhandlingsbordet, och detta inkluderar frågan om flyktingar, som Israel försökte bli av med, men till ingen nytta." [Oouppps, antagligen glömde han de judiska flyktingarna från arabländerna till Israel, fler än de arabiska flyktingarna han håller bakom taggtråd.]

På fredag kväll träffade Abbas i Betlehem medlemmar av den lilla kristna gemenskapen i Gaza som fick tillstånd från Israel att resa till Västbanken till jul.

Abbas uttryckte förhoppning om att hans Fatahrörelse och Hamas skulle kunna lösa sina meningsskiljaktigheter så att Gaza skulle vara en del av den framtida palestinska staten. Han uttryckte också hopp om att han skulle kunna resa till Gazaremsan inom en snar framtid.

Abbas hälsade Bolivia, Uruguay, Argentina, Brasilien och Ecuador, som har erkänt en palestinsk stat med 1967 års [icke existerande] gränser. Han sade att palestinierna nu hoppades att andra länder, särskilt EU, Ryssland, Kanada, USA och Japan, skulle följa efter och förklara deras erkännande av en [icke existerande] palestinsk stat.

"Hela världen är nu med oss," Abbas sade. "Dessa länder har erkänt oss därför att de älskar fred och vill stödja fred."

.

DN153 DN DN SvD313 SvT117 GP483

Är det inte oliver är det får.

Vänsterextremister tagna på  bar gärning: Anklagelser om "brinnande får" ren lögn.

av Tzvi Ben Gedalyahu

En arabisk jordbrukare i Jordandalen har avslöjat taktiken hos vänsteranhängare att acceptera arabiska påståenden och falskeligen anklaga judar för att attackera araber. Han medgav att påhittet med ett förtal mot judarna om att "bränna fåren" var tänkt att dölja hans egen dumhet att förlora kontrollen över en buskbrand.

Förra veckan spred vänstergrupper i Israel och motparter i Förenta staterna en berättelse som att en arabisk herde "såg bosättare tända eld i området där hans djur var på bete, att de brände till döds 12 dräktiga tackor och körde sedan iväg. "

Historien om de brinnande fåren var så extrem att polisen omedelbart betvivlade påståendet. Den förmodade bränningen av fåren inträffade på sabbaten, när religiösa judar, de vanliga syndabockarna, inte får köra bil.

Den arabiska jordbrukaren, Samir Bani Fadel, hävdade att fyra beväpnade judar närmade sig honom, jagade bort honom, satte eld på hans område - något som också är förbjudet på sabbaten - och körde bort när elden spred sig och  12 dräktiga tackor brändes till döds  medan den skadade andra .

Oberoende av tvivlen rusade extremvänstermänniskorättsgrupper som B'Tselem och Yesh Din fram för att påstå att den förmodade attacken var en annan av hundratals förmodade vandalistdåd av judar mot araber.

Den New York-baserade författaren Philip Weiss kopierade omgående ärekränkningen på sin Mondoweiss blogg, och bilder av får som grymt bränns för att väcka sympati för araber och hat mot judar. "Det var en hemsk syn," sa bonden. "Jag har förlorat minst $ 12.000."

Den palestinska myndigheten uppmanade det internationella samfundet att sätta press på Israel för att upphöra med "nybyggarnas våld."

Berättelsen började upplösas när araberna pekade med sina fingrar mot invånarna i Itamar, ett lätt mål eftersom det är ett religiöst samfund, men ligger nästan en timmes bilresa från brandplatsen. Berättelsen ändrades sedan, och skulden lades på en mer närbelägen by, Maaleh Efraim, i vilken de flesta invånarna är yrkesverksamma och som nästan aldrig har anklagats för några aktioner mot araber.

Fadel medgav till slut för polisen att hela historien var en lögn och att han var ansvarig för branden, som han startat för att bränna törnen innan den spred sig bortom kontroll. Att skylla judarna inte bara skulle ha räddat honom från förlägenheten att ha bränt sina får, det också skulle tillåta honom att begära skadestånd från staten samtidigt som han hyllas som en hjälte bland palestinska myndighetens araber och anti-sionister på vänsterkanten.

Hundratals anklagelser mot judiska invånare i Judéen och Samarien har riktats på senare år, oftast påståenden att judarna har angripit eller förstört olivträd, även om det i de flesta fall har visat sig att araberna helt enkelt har beskurit sina träd, räknat med bristen på kunskap om hur  jordbruket utförs, hos media och vänstergrupper, och sedan har judar anklagats att skada dem. Olivträd ser "hackade" ut när de beskärs och månader senare har förment skadade fruktträdgårdar visats vara fulla av frukt.

En annan taktik har varit att inleda våld, i synnerhet på Shabbat när Judar förbjuds att ta bilder, och sedan anklaga judar att attackera dem.

Yossi Dagan, rådgivare till Samariens regionfullmäktige, kommenterade, "Det finns ett system bland vänstergrupper som driver kampanj för finansiella bidrag från främmande länder, av vilka många är fientliga till Israel. De använder Europeiska Unionens pengar, som nu har nått summor på  miljarder dollars de senaste åren. Många av arbetarna för vänstergrupper ha höga löner och utnyttjar rapporter från så kallade människorättsorganisationer och ägnar sig åt att resa över hela Judéen och Samarien och blåsa upp eller ändra fakta för att sprida förtal mot judar. "

Dagan förklarade att judar får skulden för brinnande bilar i arabiska byar när de i själva verket är skadade på grund av slagsmål mellan araber.

David Ha'Ivri, som leder Shomron (Samariens) sambandskontor som hanterar PR för de judiska samfunden i Samarien, sade: "Vi har en mycket svår uppgift att stå upp mot ett gäng välfinansierade frivilligorganisationer som B'Tselem och "Rabbiner för mänskliga rättigheter", vars agenda är att skada bilden av staten Israel och de judiska invånarna i Yehuda och Shomron (Judéen och Samarien).

"Deras ärekränkande påståenden sväljs alltid av internationella media byråer som hoppar på en möjlighet att projicera en satanistisk bild av "onda judiska bosättare." De händelser som rapporterats i denna berättelse är ett perfekt exempel på blodsskymf som drivs av frivilligorganisationer som påstår sig vara humanitära och fredsaktivister. "

.

SvD  D864

.

söndag 26 december 2010

Avslutningen av "fredsprocessen".

Beslut och Process

RICK Richman - 2010/12/17 - 13:47

Palestinierna är upprörda över det enhälligt antagna Kongressbeslutet, författat av ordföranden för parlamentets utskott för utrikesfrågor och dess ledande republikan, som motsätter sig alla försök att etablera en palestinsk stat utanför ett framförhandlat avtal. I resolutionen uppmanas administrationen att leda en diplomatisk insats mot en ensidigt förklarad stat, framhålla att USA inte skulle erkänna den, och inlägga veto mot varje FN-resolution som syftar till att etablera en dylik. I resolutionen - och den palestinska reaktionen på den - avslutas en serie klargörande utvecklingar under det gångna 1½ året:

Först vägrade palestinierna att förhandla om inte Netanyahu godkände en tvåstatslösning och frös byggandet av bosättningar, Netanyahu gjorde bådadera men palestinierna vägrade att förhandla. De var tvungna att släpas till "indirekta samtal" och sedan dras med i "direkta förhandlingar" och sedan sprang de iväg.

För det andra annullerade den palestinska myndigheten lokalvalen på Västbanken, ovilliga att riskera dem även i den del av den teoretiskt framtida staten som de tekniskt sett kontrollerar. PA leds nu av en "president" för närvarande i 72 månaden av hans 48-månaders tjänsteperiod, med en "premiärminister" som utsågs av den utgångna "presidenten" snarare än av det palestinska parlamentet (som tyvärr styrs av den  terroristgrupp palestinierna valde för fem år sedan). Dessa dagar vänder sig PA för godkännande inte till dess medborgare eller dess parlament, utan snarare till Arabförbundet, medan den andra hälften av den förmodade staten drivs av en terroristgrupp. Som en demokratisk stat är "Palestina" redan totalt misslyckad.

För det tredje avslog den paletinska fredspartnern de två kriterier som Netanyahu fastställde för ett fredsavtal: erkännande av den judiska staten och demilitarisering av den palestinska staten. Det första kravet återspeglar en rad avgörande punkter: palestinierna kan inte både ha en stat och "rätten att återvända" till den andra, det kan inte vara en tvåstegsplan för att erhålla en andra stat och sedan arbeta för att ändra karaktären på den första, och ett fredsavtal måste innehålla ett "avslut på krav" som stoppar nya tvister. Det andra kravet speglar det uppenbara faktum att, efter att ha dragit tillbaka fullständigt från Libanon och Gaza bara för att få dem att bli startpunkter för nya krig skulle Israel vara galet att tillåta samma förhållanden på den östra gränsen med en militariserad palestinsk stat. Men palestinierna avvisade båda kraven.

För det fjärde invände den palestinska fredspartnern att en israelisk folkomröstning om ett fredsavtal, och ansåg ett demokratiskt godkännande är ett hinder för fred. En folkomröstning fungerar som en nödvändig kontroll av processens legitimitet, det är därför som PA själv ständigt försäkrar sina egna medborgare (och terroristgruppen i Gaza) att ett fredsavtal skulle bli föremål för en palestinsk folkomröstning. Men den palestinska fredspartnern vill inte ge samma chans till den israeliska allmänheten som skulle skulle fungera som en kontroll emot ytterligare ensidiga eftergifter.

Israel står för närvarande inför ett PA som är ovilligt att uppfylla de grundläggande kraven för en varaktig fred, saknar den politiska makten att ingå ett fredsavtal (mycket mindre förmåga att genomföra ett), motsätter sig varje process i vilken den israeliska allmänheten kan försäkra sig om resultatet, och vill ha en stat till skänks emot Israels krav, av USA eller FN. Om kongressens resolution hjälper att ta någon ur denna villfarelse, kommer det att bli ett betydande bidrag till det nuvarande tillståndet av icke-fred icke-process.

.

SvD217 Sk984 NSk984 D296   

.

....

lördag 25 december 2010

[Uppdaterad 25 dec.]

Se också tidigare artikel.

Du kan ju - om du absolut måste - tänka efter hur man "erkänner" en icke existerande stat inom icke existerande gränser. Det är vad bananrepublikerna inkl. Norge har gjort. De talar också om en "oberoende" stat, hur oberoende den är kan du se här.

Vill du veta lite mera om Brasilien och Argentinas helt irrationella "deklaration av den palestinska staten" - här två artiklar du kan läsa.

Why Latin America turned.

Där en förklaring till varför de hux flux fick för sej att göra detta. Som vanligt var Obamas omåttliga velighet en ingrediens i deras brist på tänkande.

Recognition of a Palestinian State - Premature, Legally Invalid, and Undermining any Bona Fide Negotiation Process

Inledningen till denna pdf-rapport:
 • Uttalandet om erkännande av en palestinsk stat inom "1967 års gränser" från Brasilien, Argentina, och möjligen andra latinamerikanska stater har ingen betydelse annat än som en politisk åsiktsyttring.
 • Dessa handlingar av erkännande strider mot uttalanden från Brasilien och Argentina i FN: s säkerhetsråd år 1967 till förmån för förhandling om gränserna mellan parterna och en internationellt sponsrad fredsförhandlingsprocess som anges i resolution 242.
 • Det fortlöpande arbetet  av ledningen för den palestinska myndigheten för att uppnå erkännande av en ensidig statsbildning inom 1967 års gränser från diverse andra stater och därmed kringgå den accepterade förhandlingsprocessen, i strid med sina åtaganden i sina avtal med Israel, som bevittnats och garanterats av medlemmar i den internationella gemenskapen.
 • De fientliga handlingarna och uttalandena av det palestinska ledarskapet saknar bona fides och förstör alla möjligheter att uppnå en stämning för förhandlingar mellan parterna som syftar till att skapa fredliga relationer mellan dem, och visar på en fullkomlig brist på en genuin vilja att nå en fredlig lösning.
Kort sagt, dessa deklarationer är både meningslösa och barnsliga.....

USA säger kort och gott att om PA deklarerar sig som stat i stället för att förhandla om villkoren kommer de att missa enorma summor av bidragspengar.  Något som är rätt självklart.  De får bidrag just för att börja uppföra sig som en stat och inte som barnungar.

.

vg930 SvD699

Mera om bananrepublikernas "deklaration av palestinsk stat"

[Uppdaterad 25 dec.]

Se också tidigare artikel.

Du kan ju - om du absolut måste - tänka efter hur man "erkänner" en icke existerande stat inom icke existerande gränser. Det är vad bananrepublikerna inkl. Norge har gjort. De talar också om en "oberoende" stat, hur oberoende den är kan du se här.

Vill du veta lite mera om Brasilien och Argentinas helt irrationella "deklaration av den palestinska staten" - här två artiklar du kan läsa.

Why Latin America turned.

Där en förklaring till varför de hux flux fick för sej att göra detta. Som vanligt var Obamas omåttliga velighet en ingrediens i deras brist på tänkande.

Recognition of a Palestinian State - Premature, Legally Invalid, and Undermining any Bona Fide Negotiation Process

Inledningen till denna pdf-rapport:
 • Uttalandet om erkännande av en palestinsk stat inom "1967 års gränser" från Brasilien, Argentina, och möjligen andra latinamerikanska stater har ingen betydelse annat än som en politisk åsiktsyttring.
 • Dessa handlingar av erkännande strider mot uttalanden från Brasilien och Argentina i FN: s säkerhetsråd år 1967 till förmån för förhandling om gränserna mellan parterna och en internationellt sponsrad fredsförhandlingsprocess som anges i resolution 242.
 • Det fortlöpande arbetet  av ledningen för den palestinska myndigheten för att uppnå erkännande av en ensidig statsbildning inom 1967 års gränser från diverse andra stater och därmed kringgå den accepterade förhandlingsprocessen, i strid med sina åtaganden i sina avtal med Israel, som bevittnats och garanterats av medlemmar i den internationella gemenskapen.
 • De fientliga handlingarna och uttalandena av det palestinska ledarskapet saknar bona fides och förstör alla möjligheter att uppnå en stämning för förhandlingar mellan parterna som syftar till att skapa fredliga relationer mellan dem, och visar på en fullkomlig brist på en genuin vilja att nå en fredlig lösning.
Kort sagt, dessa deklarationer är både meningslösa och barnsliga.....

USA säger kort och gott att om PA deklarerar sig som stat i stället för att förhandla om villkoren kommer de att missa enorma summor av bidragspengar.  Något som är rätt självklart.  De får bidrag just för att börja uppföra sig som en stat och inte som barnungar.

.

vg930 SvD699 DN GP815 M SvT165 HD BLT334      

Senaten ratificerar Obamas livsfarliga fördrag

Som alltid står svenska massmedia troget på Obamas sida och presenterar inte den andra sidan.

http://heritageforamerica.org/2010/12/senate-ratifies-president%E2%80%99s-dangerous-treaty/

December 22, 2010 Av Dan Holler

Tidigare i dag röstade den amerikanska senaten att ratificera president Obamas farligt bristfälliga nya START-fördrag. Fördraget, utropat av Vita huset som en stor utrikespolitisk seger, skulle genom att begränsa vårt missilförsvars förmåga undergräva Amerikas nationella säkerhet, begränsa vår icke-nukleära offensiva arsenal och ignorera hotet från Rysslands taktiska kärnvapen.

Heritages VD Michael A. Needham gjorde följande uttalande:
Alla ögon är nu på Obama-administrationen. Under hela debatten försäkrade den senatorer och det amerikanska folket att New START inte skulle skada vår nationella säkerhet.
Om den ryska regeringen försöker använda fördraget för att begränsa robotförsvar, vägrar att förhandla i god tro om taktiska kärnvapen eller fortsätter att stödja och underblåsa Iran ska administrationen omedelbart frånträda avtalet.
Nya START är historiskt, men inte på ett bra sätt:
 • - aldrig har en stort fördrag hamrats genom senaten under en "lam anka"-session;
 • - den största motståndet mot ett ratificerande i mer än tre decennier, och
 • - placerar Amerikas intresse bakom ryssarnas.
President Obama lovade senatorer och amerikaner att fördraget inte skulle undergräva vår nationella säkerhet. Vi observerar noggrant för att se till att det inte gör det. Många potentiella republikanska presidentkandidater tittar också. Mitt Romney, Tim Pawlenty, John Thune, Newt Gingrich och Sarah Palin uttryckte alla sitt motstånd mot fördraget.

För konservativa aktivister som har bekämpat fördraget med näbbar och klor mot ratificering i dag har idag anledning att vara besvikna. I ett mail berättade Needham för supportrar:
Kort sagt, stod du tå-till-tå mot en omfattande politisk och diplomatisk maskin beväpnad med tiotals miljarder av skattebetalarnas pengar.
Medan jag förstår det är av föga betydelse, särskilt med tanke på allvarliga konsekvenser för säkerheten i fördraget - konsekvenserna Obama-administrationen vägrade erkänna under hela debatten - kan vi fortfarande vara stolta över vårt tappra motstånd.
Verkligen. Och med tanke på den  fortsatta envisheten hos regeringsliberalerna, blir det ingen vila för de trötta. Nu när denna denna makalösa "lam anka"-session avslutas måste de konservativa ha siktet inställt på nästa kongress. Vi kommer att behöva samma passion, aktivism och eld som visats den 2 november för att hålla den nya kongressen ansvarig.

Tills dess, njut av semester, har en God Jul och ett Gott Nytt År. Och om du har en minut, tacka de senatorer som gjorde rätt angående den  nya START.

.

SvD215 Sk733 LT733  

fredag 24 december 2010

Bitte Hammargrens intensiva judehat.

Bitte drar fram allt hon kan för att visa sitt hat mot "illegala bosättare" vilket Abbas och de andra palestinska ledarna kallar ALLA judar i Mellanöstern.

Detta gör hon bl.a. med alla lögner som B'tselem producerar med enorma summor EU-pengar, liksom Diakonia också utnyttjar deras tjänster i sin anti-israeliska hatpropagande. Hur? Enkelt - Diakonia är en av huvudsponsorerna för B'tselem för att garantera att de säger och gör rätt saker.

Skulle Bitte någonsin ta fram all information som talar emot denna ensidighet? Big joke. Har hon nåmnt särskilt mycket av vad du kan läsa i dessa artiklar nedan?

Här en färsk artikel, tipsa Bitte om den eftersom hon påtagligt inte läst den.

Du ser Jordandalens nödvändighet för Israels försvar mot arabvärlden på denna bild:


Terror i Jordandalen ökar

av Maayana Miskin

Det har skett en ökande terrorism i Jordandalen under de senaste sex månaderna, enligt ledande IDF-officerare som talade till den militära tidskriften B'Machaneh. De flesta av de nya terrorincidenterna tycks vara relativt okoordinerade, sa de.

Många av de inblandade i nya attacker lägger stora stenar längs riksväg 90. Dessa provisoriska stenhinder kan få en bil att tippa över, skada passagerarna, eller kan det tvinga fordonet att stanna, vilket gör att terrorister gömmer sig i närheten för att attackera. Strategin har också använts i områden i Judéen och Samarien i väster.

"Om en bil träffar en rad av stenar på kvällen när g  den går i full fart - kommer det definitivt att ske en olycka, förklarar överstelöjtnant Shalom Eisner. "Detta ärir alla avseenden en terroristattack."

Den frekvens som terrorister har satt upp vägspärrar av sten har ökat med en faktor fyra under 2010 jämfört med 2009, sade tjänstemän. Fem sådana fällor för förare sattes upp förra veckan, och orsakade skador på fordon.

Det finns andra former av terroristattacker också. Terrorister har kastat brandbomber och stora stenar på soldaterna i regionen allt oftare, säger Eisner.

För att bekämpa fenomenet har soldater ökar sin verksamhet i regionen, och har träffat en byledare för att varna dem för de potentiella konsekvenserna av en ökning av terror i regionen. "De flesta påstår att folket som sätter upp vägspärrar inte är araber som bor i Jordandalen, utan snarare, de som kommer från annat håll men arbetar och sover i området, säger Eisner.

Jordan River Valley är ett strategiskt värdefullt område ses av en lång serie av militära ledare som avgörande för att skydda Israel mot möjliga attacker från öster. Regionen ockuperades av Jordanien 1948 och återtogs av Israel i sexdagarskriget. Under många har dalen varit en grogrund för terrorism, och blev känd som Eretz Hamirdafim (bokstavligen "Delstaten Förföljelse") för alla de gånger IDF jagar efter infiltrerande jordanska terrorister.

Regionen har en klar judisk majoritet utanför staden Jeriko. Cirka 11.000 israeler bor i regionen, många av dem bönder, medan endast en handfull beduinbyar är belägna i de torra området.

Andra som är totalcensurerade hos henne och andra svenska media:


Araber hugger ner oliv­träd vid Net­zer 31 oktober 2010

Ett gäng av ett dussin araber upptäcktes i fredags när de högg ner olivträd som hade planterats av det judiska samhället där.

Anarkister, araber och vänsterextremister filmade när de bränner ner olivträd och skog tillhörande ett judiskt samhälle. Allt tyder på att de också planerade skador på  moské för att sedan anklaga "bosättare" för detta.

Proarabisk PR-maskin matar media med lögner om olivskörden.

En ny våg av mediarapporter uppfunna av vänsterextremistgrupper anklagar judar för att skada arabiska olikträd, vilket är ren hatpropaganda.

Ännu en artikel om hur vänsterextremister och araber attackerar ett judiskt samhälle i Samarien.

Ynet: Araber och vänsteraktivister dokumenterade när de sågar ner träd för att sedan anklaga bosättare.

Varför skyddar den israeliska polisen arabiska odlare men inte judiska?

4 araber fasttagna efter att ha huggit ner olivträd.

Och många an­kla­gel­ser från båda hål­len, men en­dast an­klagel­ser­na mot judar kom­mer fram i in­ter­na­tionel­la media och Bittes mycket påtag­liga agenda. Det är ju - om du tänker efter - ingen som helst an­ledning varför judarna skulle tra­kas­sera ara­berna där, de vill bara odla upp landet. Propagandaeffekten att araber och vänsterextremister kan anklaga "bosättare" och komma i all världens tidningar är lätt att förstå. Något Bitte också bygger sin hatagenda på. Men läs ovanstående artiklar så inser at thon kort och gott ljuger när hon är 100% ensidig och är helt ointresserad av att ge hela bilden.

.

....

torsdag 23 december 2010

Folk tror de ger till Fatah och Abbas, det mesta går till Hamas.

De flesta PA-pengarna går till Hamas-styrda Gaza, medger Abbas.

av Maayana Miskin

Över hälften av den palestinska myndighetens budget används i Hamas-styrda Gaza, berättade PAs ordförande Mahmoud Abbas för den algeriska tidningen Al-Shuruk i en intervju tryckt onsdag. PAs budget består främst av pengar från EU och USA, som båda vägrar att finansiera Hamas eftersom det är en terroristgrupp.

För det första fortsätter PA att betala en månadslön till 77.000 Gazabor som brukade arbeta för Fatah-ledda PA som slogs ner i en blodig kupp av Hamas under 2007.

PAs pengar täcker även kostnaden för bränsle till Gazas kraftverk, distriktets vatten, många av medicinerna i Gaza sjukhus, och mer, sade Abbas. Totalt 58% av PA: s medel går till Gaza.

Invånarna i Gaza får också stöd från FN, som föreskriver livsmedelsbistånd för de flesta Gaza-araber och grundskola till många av traktens barn. Dessutom har många länder skickat bistånd till Gaza via internationella organisationer i ett försök att kringgå Hamas.

Abbas nämnde PAs bistånd till Gaza i samband med försoningssamtalen mellan Hamas och hans eget parti Fatah. Han skyllde Hamas för att samtalen har gått i stå. Chefen för Abbas förhandlingsgrupp för Fatah-Hamas anklagade Hamas för att försena förhandlingarna på tisdagen, och anklagade terroristgruppens ledare att "prata som israelerna."

Abbas diskuterade också, i intervjun, de avstannade Israel-PA förhandlingarna. Han avfärdade även premiärminister Benjamin Netanyahus begäran om att PA erkänner Israel som en stat för det judiska folket, hävdade att genom att göra detta skulle han öppna dörren för Israel att diskriminera israeliska araber och andra icke-judar. (Undersökningar visar att många PA araber skulle föredra att leva under israelisk kontroll och inte under palestinskt styre.)

Samtidigt planerar Abbas att definiera en PA stat i Judéen och Samarien som "palestinsk", och har förklarat att inga judar kommer att få vistas inom något territorium under PA:s kontroll.

Han uttryckte sin tillfredsställelse med Obama-administrationens hållning mot Israel och sade att USA alltmer har stött den palestinska myndighetens position. PA och arabvärlden bör fortsätta att fokusera på de-legitimerar israeliska samhällena i Judéen och Samarien och den judiska karaktären av staten Israel, i stället för att sätta sina ansträngningar på terrorism, sade han.

Samtidigt

säger PA att Hamas planerar inbördeskrig på Västbanken :) Tala om att vara konsekvent.

.
SvD417 D677 DN538 UNT576

.

....

måndag 20 december 2010

4 granater från Gaza på söndagkvällen.

Granatkastare drabbade öppna områden i västra Negev, söder om Ashkelon dagen efter IDF dödar fem terrorister i Gaza

Shmulik Hadad

Publicerad: 12.19.10, 21:12

Fyra granater landade söder om Ashkelon och i västra Negev på söndag kväll. Det fanns inga rapporter om olyckor eller skador.

Två av granaterna träffade ett öppet område i Eshkol. De andra två avfyrades från norra Gazaremsan ungefär två timmar senare och slog ner i ett öppet område på Ashkelons kust.

På lördag kväll bombade Israels flygvapen en sell som skulle avlossa raketer i Deir el-Balah i centrala Gazaremsan, just som den var beredd att skjuta raketer mot Israel. Palestinierna rapporterade att alla fem cell medlemmarna dödades.

De fem var knutna till Islamiska Jihad och Popular Resistance Committees. En av Hamas hemsida rapporterade att en israelisk UAV bombade aktivister i ett jordbruksområde. Enligt palestinska rapporter samlades dussintals civila vid platsen för händelsen och ambulanser evakuerade terroristernaa till ett närliggande sjukhus.

På fredagskvällen påstod palestinska källor att en 15-årig pojke hade drunknat i närheten av Rafahs strand efter det att hans fiskebåt blev beskjuten av flottan. IDFs talesman sa att de inte var bekanta med händelsen utan det var sannolikt en helt påhittad händelse.

Och vad sa TT? Får du själv leta reda på.

.
DN SDS153 SvD131 Sk218 LTZ695.


            ....