torsdag 17 maj 2012

Ny palestinsk regering.

Vad innebär detta? Några punkter: det innebär att Fayyad inte längre har ansvar för ekonomin, mannen som gjorde att västvärlden trodde mer på vad som försiggick där, ekonomiskt. Fayyad har en doktorsexmen i ekonomi från USA och internationell erfarenhet av ekonomi. Hans arbete som ekonomiminister tas över av en kärnfysiker och politiker:
Nabil Qassis
Minister and Coordinator-General for "Bethlehem 2000" project from 1998. b.1945, the son of a soldier in the Arab Legion. Left to study in Germany in 1963, training in Physics in Mainz. Obtained his PhD in nuclear physics from AUB in 1972, and worked in France and Italy. Returned to Palestine in 1980, and was appointed professor of theoretical physics at Bir Zayt University in 1982, chairing department from 1982 until his appointment as the university's vice-president for academic affairs (1984-89). Was a member of the Palestinian negotiating team at Madrid (1991-3). Served as a senior figure in delegations to negotiations until 1998, including as deputy head of the delegation to the Washington talks from 1993-4, occasional head of delegations, and as a member of the permanent status negotiating team (from Sept 99). Co-founder (in 1996) and head of the Palestine Economic Research and Policy Institute (MAS) until 1998. Proponent of a secular state. A frequent participant in unofficial negotiations with Israeli leaders, such as those at Harvard University's Joint Working Group on the right of return (1998), in South Africa (Jan 02) and in Stafford, UK (May 02). Lives in Ramallah.
Vad den nya regeringen i huvudsak visar är att Doha-konferensen mellan Hamas och Fatah inte gav något resultat angående samgående. Hamas är rasande på den nya palestinska regeringen eftersom de har lämnats helt utanför. De anser att Fayyad är en västerländsk lakej. Här en artikel med lite fler detaljer:

Abbas svär in nytt Fayyad-lett PA-kabinett
Ett nytt palestinskt kabinett under ledning av Salam Fayyad svors in inför PA president (vald till 9 januari 2009) Mahmoud Abbas på onsdagen, som avslutade alla chanser att bilda en Fatah-Hamas samlingsregering.
Förra veckan gav Abbas uppdraget åt Fayyad att bilda ett nytt kabinett tills omständigheterna medger bildandet av en samlingsregering med Hamas, som överenskommits i Doha mellan Abbas och Hamas ledare Khaled Mashaal tidigare i år.
Finansdepartementets portfölj, som sedan 2007 hölls av Fayyad, är nu i händerna på Nabil Qassis, fd president vid Bir Zeit universitetet på Västbanken.
Det nya kabinettet består av representanter för Fatah, Demokratiska fronten för Palestinas befrielse, den palestinska demokratiska unionen, liksom oberoende personligheter.
Den innehåller sex kvinnliga ministrar - det största antalet kvinnor som tjänstgjort i en PA-kabinett efter inrättandet av PA under Oslo-avtalet.
Kvinnorna är: Safa Nasser Eddin, minister för kommunikation, Rabiha Diab, minister för kvinnofrågor, Siham Barghouti, minister för kultur, Majeda al-Masri, Minister for Social Welfare, Rula Ma'ya'a minister för turism och Lamis al- Alami, utbildningsminister.
Adnan Husseini, tidigare chef för den islamiska Wakf-avdelningen i Jerusalem, namngavs som minister för Jerusalem-frågor i det nya kabinettet.
Ali Muhana, tidigare chef för Västbankend advokatsamfund, utsågs till justitieminister, medan Rula Ma'ayah skulle hålla portföljen för turistministeriet.
Hani Abdeen ersätter Fathi Abu Mughli som hälsominister.
Bassam Zakarneh, chef för den palestinska föreningen för offentligt anställda, kritiserade starkt  det nya kabinettet, kallar det "fult". "Att lägga blommor på kroppen av en ful kvinna kommer inte att ändra hennes fulhet", ska Zakarneh ha sagt. Han sade att unionen planerar en timmes strejk på torsdag för att protestera mot den nya kabinettet och dess politik, särskilt på det ekonomiska området.
Hamas sade att det nya kabinettet skulle "förstelna uppdelningen bland palestinierna".
Hamas talesman Fawzi Barhoum sade att Fayyad-regeringen aldrig hade valts av palestinierna, särskilt i ljuset av det faktum att det inte godkändes av det palestinska lagstiftande rådet.
Barhoum anklagade Abbas att kringgå Doha-överenskommelsen med Hamas genom att bilda ett nytt kabinett utan Hamas.
.......http://www.svd.se/nyheter/utrikes/ny-palestinsk-regering-tar-vid_7207414.svd

tisdag 15 maj 2012

Samma iranska oppositionsgrupp som innan berättade om Irans kärnvapenaktiviteter har nu ny information om omfattningen.

http://www.debka.com/article/21999/
DEBKAfile Särskild rapport 13 maj, 2012, 9:00 AM (GMT +02:00)

Malek Ashtar University:
atombombprojektet
Huvudkvarter
Namn och adresser till 60 iranska experter som är anställda av 11 olika iranska myndig­heter under kontroll av det iranska försvars­ministe­riet avslö­jades lördag 12 maj, av den största iranska opposi­tions­gruppen Mujahedin-e Khalq (MEK / PMOI). Detta är första gången en omfattande, mycket hemlig, central organi­sation som inrättats för att bygga ett kärn­vapen har uppen­barats i detalj - i synnerhet försvars­departe­mentet under befäl av revolu­tions­gardet, som också driver anrik­ningsanlägg­ningen i Fordow.

Uppda­terade uppgifter till april 2012 har lämnats av "källor inom den iranska regimens myndig­heter, inklusive militära institu­tioner."
Det motsäger den grund­läggande slut­satsen av USA och fem stormakter och Inter­nationella atom­energi­organet (IAEA) - att Irans kärn­vapen­program inte drivs av en enda orga­nisation - på grundval av vad de inledde förhandlingar med Teheran. Mest av allt vederlägger det en annan viktigt argument  som hörs i väst att Iran ännu inte har beslutat att faktiskt bygga ett vapen eftersom Irans högste ledare Ali Khamenei plötsligt kom på att det skulle vara en "synd".

Mujahedin-e Khalq, som Teheran anklagar för att samarbeta med USA och Israels underrättelsetjänst för att mörda sina kärnfysiker, offentliggjorde tydligt sina slutsatser 11 dagar innan de sex makterna skall hålla en andra runda av nukleära samtal med Iran i Bagdad den 23 maj.

Inför mötet har Obamas administration bakom ryggen på alla sagt att de utvecklat en annan "kompromiss" mellan Washington och Teheran som har en bra chans att komma inför mötet. Det sades bestå av tre punkter: Tillåta urananrikning upp till 5% renhet att fortsätta, spärra anrikning upp till 20% (i praktiken avbryta arbetet vid Fordow) och exportera hela Irans lager av till 20% anrikade uran, för att förhindra dess användning för bombproduktion.

Enligt DEBKAfile s iranska underrättelsekällor finns det inget sådant deal: Tehran är varken berett att stoppa anrikning till 20% uran eller stänga av Fordowanläggningen. Precis tvärtom: DEBKA-Net-Weekly, det enda västerländska offentliggörandet efter de hemliga USA-iranska förhandlingarna förra veckan, citerade ett meddelande från Khamenei till president Barack Obama där han blankt vägrar att stänga Fordow, vars enda syfte är att producera 20% uran vilket innebär att bränslet endast är ett kort steg ifrån vapenklass.

Efter Washingtons samtycke till 5% anrikning - över starka israeliska protester - har Teheran uppmuntrats att kämpa för 20% också. Överenskommelsen skulle vara ett tak på kvantiteten.

Andra amerikanska källor förklarade sin optimism om framgångsrika hemliga samtalen med att Teheran för första gången erkänt att de utvecklar kärnvapen, som det hittills nekat till. Detta lade frågan öppen för förhandlingar.

Allt som allt tar Jerusalem starkt kritiserat USA:s godkännande av ovanstående affär och deras påstående att det är "bra för Israel." Det vägrar att acceptera något mindre än ett fullständigt stopp av all urananrikning omedelbart, stängning av Fordow och avlägsnande av varje uns av anrikat uran från Iran.

Denna ståndpunkt lades fast vid mötet mellan Catherine Ashton, premiärminister Benjamin Netanyahu och cheferna i hans samlingsregering, försvarsminister Ehud Barak, utrikesminister Avigdor Lieberman och vice premiärminister Shaul Mofaz, förra onsdagen, 9 maj.

Hon kom till Jerusalem dagen efter att Netanyahus utvidgade regering bildades för att ta reda på var den stod om den iranska frågan.

Det uttömmande detaljerade Mujahedin-e Khalq-dokumentet presenterar en helt ny bild av ett långt framskridet och centraliserat kärnvapenprogram, helt annorlunda än vad USA och de andra nukleära förhandlarna - och även vissa israeliska kretsar - presenterat.

Den fromma förhoppningen hos USA och de andra västerländska förhandlarna att Iran faktiskt inte än har börjat bygga en nukleär stridsspets eller bomb, ger den iranska oppositionsgruppen kapitel och vers för att visa att Iran är långt förbi beslutet och flyger fram i full fart i sin tillverkning.

Det avslöjas att projektet arbetar ur "högkvarteret för det iranska försvarsministeriets SPND (New Defense Research Organization) vid Mojdeh i den västra delen av Malek Ashtar University i Lavizanregionen."

(Detta universitetet exponerades för första gången under 2009 tillsammans med sina tre campus i Teheran, Isfahan och Urma.)

Handlingen bryter häpnadsväckande ny mark i med uppgifter om SPND s 7 underavdelningar ", som bedriver forskning och tester inom ett specifikt område:"
  1. Arbete på de viktigaste elementen för bomben, dvs anrikat uran och klyvbart material.
  2. Formning och gjutning av erforderlig utrustning, inbegripet metallelement, att bygga en stridsspets.
  3. Producera metaller som krävs för att bygga en nukleär stridsspets.
  4. Producera högeffektiva sprängämnen som används för att detonera en atombomb.
  5. Bedriva forskning om avancerade kemiska material.
  6. Ritningar och elektroniska beräkningar som krävs för att bygga en nukleär stridsspets.
  7. Laserverksamhet tillämplig på kärnenergiområdet.
Till varje underavdelning har Mujahedin-e Khalq bifogat dokument och diagram över dess inre struktur plus fullständiga namn och adresser till chefer, tjänstemän, forskare och förbindelsekontor mellan avdelningarna. Vissa är försedda med deras fasta och mobiltelefonnummer.
Informationen sägs vara uppdaterad till april 2012.

Som svar på dessa uppenbarelser, kommenterade vissa officiella amerikanska källor att de inte kunde bekräftas och var skeptiska till dokumentets trovärdighet. Våra underrättelsekällor noterar att alla tidigare avslöjanden från denna iranska gruppen under de senaste nio åren har visat sig korrekt - uppgifter USA inte kände till innan de blev avslöjade.

.......

http://www.dn.se/nyheter/varlden/forhandlingar-om-irans-karnenergiprogram-inledda
http://www.dn.se/nyheter/varlden/exilgrupp-iran-utokar-karnvapensorganisation
 http://www.svd.se/nyheter/utrikes/forhandlingar-inledda-iran-iaea_7196966.svd
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/israel-tonar-ner-hot_7113233.svd
http://www.svd.se/naringsliv/branscher/energi-och-ravaror/fundamentala-faktorer-talar-for-lagre-oljepris_7112753.svd
http://ekuriren.se/nyheter/varlden/1.1435723-forhandlingar-inledda-iran-iaea
http://st.nu/start/utrikes/1.4706615-forhandlingar-inledda-iran-iaea
http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.943304-forhandlingar-inledda-mellan-iran-och-iaea
http://arbetarbladet.se/nyheter/utrikes/1.4706632-forhandlingar-inledda-iran-iaea

måndag 14 maj 2012

Varför betalar och supportar Bildt helt öppet svartbyggen?

State comptroller i Israel anklagade nyligen israels regering att inte göra alltför mycket åt alla arabiska svartbyggen speciellt i norra och södra Israel. I Judéen/Samarien har - som rester från vänsterregeringarna - regeringen varit mycket hårdare mot legala judiska nybyggare än illegala araber.

Redan mandatmakten England började sätta det i system att - när de förvaltade vad som genom internationell lag bestämt vara det judiska hemlandet, men att andra som redan bodde där kunde leva kvar i godan ro - att låta araber invandra helt fritt men försöka stoppa judarna. De bröt alltså metodiskt en fortfarande existerande internationell lag. När detta judiska hemland etablerades i och med San Remobeslutet 1920 fanns ca 12 miljoner judar i världen och en halv miljon icke-judar inom mandatet - vilket också omfattade det blivande Jordanien, som England illegalt avsnörpte och gav bort.
England och övriga EU fortsätter att bryta emot alla lagar och avtal helt ohämmat. Osloavtalet - det gjordes så gott det gick med mindre än 50.000 araber i i area C och mer än 95% av alla i area A och B.

Tanken med framtiden var att det temporära Osloavtalet skulle sluta i ett fredsavtal där araberna fick ett autonomt område, EJ en stat.

Palestinierna har hela tiden vägrat realistiska fredsförhandlingar utan mycket påtagligt gått efter PLO och Fatahs stadgar, som kristallklart säger att den sionistiska staten ska utraderas.

Ingen jude bor i A, B, EU säger mycket explicit att de hjälper araberna som bor spridda i area C att bli starkare och så småningom kunna stjäla de judiska områdena. De har försökt springa till FN och spruta krokodiltårar. Precis som de 20% araber i Israel får de många fördelar genom att bo bland judarna, men vill ha så mycket mer som de kan ta åt sig, lagligt eller olagligt. Det är faktiskt Israel som har kontrollen över area C, inte EU, inte FN! EU skulle aldrig få för sej att hjälpa en jude där, ren och skär rasism alltså.

Men snyftreportage kan man ju göra om allting.

Hur fungerar livet inom de Fatah-kontrollerade area A, B? Jag gitter inte kolla vilka enorma summor de fått nyligen från Sverige och Obama för - just ingenting. De utgår från att de ska kunna leva på donationer de närmsta 100 åren eftersom de ju alltid har kunnat göra det. Här lite vad de svenska donationerna går till:

Man undrar hur Bildt försvarar den palestinska ledningen när man vet att redan ordföranden för den palestinska investeringsfonden tjänar 250.000 kronor i månaden och ledarna har mer. Vad tycker Bildt om att Palestinian Journalists Syndicate just har varnat sina medlemmar att var och en som har kontakt med en israelisk journalist blir utesluten? Att Abbas har förbjudit palestinier att kontakta de israeliska sambandskontoren som förmedlat sjukvård till 180.000 sjuka icke-israeliska araber? Att den palestinska ambassadören i Libanon nogsamt har förklarat att inte en enda palestinsk flykting är välkommen till ett framtida “Palestina” ?

Vad är det - araberna har storleksordningen 650 gånger mer land än Israel har. Men Bildt anser ändå att Israel ska ge bort mer av sin remsa!

Bildt och gänget klagar på att "det är svårt att få byggnadstillstånd" - visst. Det är det för judar också. Både innanför och utanför Israel. Är det anledning till att det hej vilt byggs svartbyggen med svensk hjälp?

Diakonia, som också får digra statsbidrag liksom palestinagrupperna i Sverige, uttalar sig i frågan. Är Wohlfeil inte jävig? Deras huvudsakliga bidrag är att stoppa israeliska företag som velat ge jobb till araberna. Israel säger inget om Sverige supportar arabiska byggen inom area A, B men självklart om det sker inom israelkontrollerat område.

Man undrar ju vad Bildten hade sagt om Israel började bygga i Stockholms skärgård utan att bry sig om några regler eller söka några tillstånd. Precis samma sak.
.......

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/mr-rapport-israel-river-eu-projekt_7195533.svd

söndag 13 maj 2012

Minister: sluta ge gratis ström till Gaza!

Miljöminister: Klipp strömmen till Gaza

[Jag ser att de svenska blaskorna har lyckats förvrida detta till något som är negativt för Israel som alltid, genom en blandning av censur och förvridning.]

Miljöminister Gilad Erdan rekommenderar att Israel stänger av strömmen till Gaza för att bevara el för eget bruk.

Av Chana Ya'ar
Första Publicera: 2012/05/13, 12:39


Utbudet av de alltmer knappa energiresurserna av råvaror reducerades signifikant när Egypten förra månaden bröt på det decennier gamla kontraktet att leverera naturgas till Israel. Naturgas som också driver de generatorer som producerar el till den judiska staten, och också försörjer Gazaregionen.

Egypten har levererat mer än en tredjedel av Israels naturgas i åratal, och Israel levererar mer än 40% av Gazas el via stamnätet.

Men under det senaste året har terrorister i Sinai saboterat naturgasledningen till Israel minst 14 gånger. Med uppsägningen av Egyptens avtal med den judiska staten kommer det sannolikt att bli effektbrist i sommar.

Det är "absurt", säger Erdan att israelerna skulle lida strömavbrott under de varma sommarmånaderna, medan en "terrorist enhet bredvid får el de inte ens betalar för."

Miljöministern hävdade att det finns en verklig rättslig fråga om huruvida Israel har någon rättslig skyldighet att leverera energi till Gaza överhuvudtaget, med tanke på att Hamas terroristregim är helt judefri.

Den israeliska regeringen drog ensidigt tillbaka sina militära styrkor och deporterade alla judiska invånare - nästan 10.000 judiska män, kvinnor och barn - från sina hem i augusti 2005 tillbakadragandet från Gaza.

Dessutom har, enligt den palestinska myndigheten, Gaza eget kraftverk för ungefär två tredjedelar av sin befolkning och energi tillförs regionen genom linjer från Egypten.
.
.
.
.
.
..
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/minister-slack-gaza-vid-elbrist_7195097.svd

lördag 12 maj 2012

fredag 11 maj 2012

Obama inför riksrätt.

Obama bör ställas inför riksrätt. Om vi först ser de lagliga anledningarna till detta taget från den engelska Wikipedian: http://en.wikipedia.org/wiki/Impeachment_in_the_United_States
Vad som spegiellt gäller är att presidenten inte har någon som helst rätt att utan Kongressens medgivande starta krig. Vi vet att det skedde i Libyen, där Ghaddafi byttes ut mot al Qaeda, knappast nån fördel. Försöker han börja fler krig, det må vara mot Syrien eller Iran, också utan att fråga de som beslutar och de som beslutar om pengar, utan göra allt på hans privata sätt efter hemliga förhandlingar bak ryggen på alla andra lär han åka dit direkt. Det talas redan om riksrätt för karln, en speciell website finns, http://impeachobamacampaign.com, speciellt denna artikel:

5 sätt OBAMA är en diktator

10 maj, 2012 av Doug BOOK
När makten är placerad i händerna på en inkräktare som Barack Obama, förkastas alla tankar att acceptera myndigheter från andra grenar av regeringen som delegerats av konstitutionen. Under tre år i regeringsställning har vi sett Obama använda olika organ av den verkställande makten för att bryta otaliga federala lagar, Berövat stater sina lagstiftande befogenheter, och trotsat auktoriteten hos kongressen och domstolarna.
Du kan i artikeln läsa hur Obama försökt att illegalt påverka diverse organisationer i USA från att INTE tillåta dem att kräva ID vid val, något som hans parti vunnit många röster på genom organiserat fusk. Hans regering har försökt utöva inflytande på många punkter där han inte har några befogenheter alls.

Utrikespolitiken

är ju vad som icke-amerikaner ser mest. Om vi tittar på hans meritförteckning.
Han har fått hela Nordafrika att bli islamistiskt i mycket högre grad än innan. Han har förstört Egypten, hans mångåriga vänslande med det Muslimska Brödraskapet har knappast varit någon hemlighet.  Är det bortåt 10.000 syrier som har dött nu efter det att Obama placerade en amerikansk ambassad där och fru Clinton deklarerade vilken god reformator Assad var, hon skickade andra amerikanska beundrande politiker dit. Obama har inte gjort ett skvatt för att stödja små groende demokratiska grupper i Egypten, Iran, Syrien (också i ovanstående länk). Han applåderade Ahmadenijads förra i högsta grad fejkade val, där han avlivade många som protesterade - som bad Obama om hjälp.
Jag hoppas han fått blodstörtning när nu Representanthuset lagstiftade om bättre stöd för Israels försvar. Webbsiten jag nämnde innan ger inside info hur Obama tänker närmat starta inbördeskrig för att bli omvald så han kan fortsätta förstöra. Vi vet ju hur han lovat Ryssland minska USAs försvar bara han blir omvald. Tala om maktberusning. Och svenska blaskor hjälper honom genom att hitta alla klagomål på hans konkurrenter men aldrig på honom själv.
 Om Obama inför riksrätt kan du hitta många artiklar om du Googlar på Obama impeachment som t.ex.

OBAMA IMPEACHMENT HEARINGS BEGIN!

OBAMA IMPEACHMENT BILL NOW IN CONGRESS

och många andra. Specifikt är det ett uttalande av Panetta som har sagt att om de startar krig i Syrien tänker de ingalunda fråga Kongressen utan bara FN och NATO. Reglerna för riksrätt i USA är direkt applicerbart där. De säger att när de väl övertygat FN och NATO tänker de gå till Kongressen och INFORMERA dom om beslutet........    Tala om klassiska diktaturfasoner. Panettas uttalanden var att FN kontrollerar USAs försvarsmakt...... Mera exakt:
Expressing the sense of Congress that the use of offensive military force by a president without prior and clear authorization of an act of Congress constitutes an impeachable high crime and misdemeanor under Article II, Section 4 of the Constitution.
Whereas the cornerstone of the Republic is honoring Congress’s exclusive power to declare war under article I, section 8, clause 11 of the Constitution: Now, therefore, be it
Resolved by the House of Representatives (the Senate concurring), That it is the sense of Congress that, except in response to an actual or imminent attack against the territory of the United States, the use of offensive military force by a president without prior and clear authorization of an act of Congress violates Congress’s exclusive power to declare war under Article I, Section 8, clause 11 of the Constitution and therefore constitutes an impeachable high crime and misdemeanor under Article II, Section 4 of the Constitution.
 Men det tidningarna mest skrivit om är att Obama plötsligt brutit det absoluta förbudet för homosexuella äktenskap i alla de religioner han tillhör. Allt för att få fler röster. Jag har självklart ingen som helst förståelse för homosexuella och få har det trots medias förkärlek för det. Jag vet att råttkolonier ofta blir homosexuella när de är överbefolkade men - äktenskap är faktiskt något religiöst! Varför inte vara vänner, men numera kan två av samma kön inte vara vänner, alla tror genast att de ägnar sig åt sex.......   Jag hatar när såna tafsar på mej, vad de själva gör skiter jag fullständigt uti, går inte omkring och dödar dom - i alla fall inte särskilt ofta. Jag är kort sagt normal.
. . . . . ..


http://www.svd.se/nyheter/utrikes/romney-pressas-om-homovigslar_7192907.svd
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/romney-anklagas-for-attack-pa-homosexuell_7190089.svd
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/libysk-tortyr-dodar-fangar_7190093.svd

onsdag 9 maj 2012

Problemet med USA-medling för Israel - det har aldrig fungerat.

http://www.israelhayom.com/site/newsletter_opinion.php?id=1842

Välmenande amerikansk medling mellan Israel och dess arabiska grannar började 1949 i ett försök att främja fred och stärka USA:s ledning och inflytande i Mellanöstern och bortom. Denna medling har misslyckats på båda punkterna, och har skakat viktiga ekonomiska och nationella säkerhetsintressen för USA.


USAs medling har ännu inte producerat ett enda Israel-arabiskt fredsavtal - och de enda två Israel-arabiska fredsfördragen inleddes direkt mellan parterna utan USA:s deltagande.


Premiärminister Menachem Begin initierade 1979 Israels och Egyptesn fredsfördrag som sedan omfamnades av president Anwar Sadat, i strid med USA:s president Jimmy Carters preferens för en internationell konferens i stället för direkta Israel och Egypten-förhandlingar. Carter försökte först avleda initiativet genom att pressa Israel angående Jerusalem och de palestinska frågorna - men hoppade senare på fredståget och spelade en avgörande roll i att försegla fredsfördraget.


1993 års Osloavtal mellan Israel och palestinierna lett av premiärminister Yitzhak Rabin och utrikesminister Shimon Peres, överraskade USA:s president Bill Clinton, som sedan bevittnade undertecknandet av avtalet. På samma sätt var 1994 fredsfördraget mellan Israel och Jordanien en skapelse av premiärminister Rabin, som antogs av kung Hussein och kodifierades av president Clinton under ceremonin.


I motsats, flera amerikanska fredsinitiativ inte bara misslyckades med att skapa fred, utan eldade på den arabiska stridslystnaden. De byggde på det moraliskt felaktiga och strategiskt bristfälliga "land för fred"-konceptet, som belönar angriparna i stället för att straffa dem, vilket underblåser ytterligare aggression och straffar det avsedda offret.


Misslyckade amerikanska fredsinsatser inkluderar 1949-50 års mobbning av Israel med "avsluta ockupationen av Negev," att internationalisera Jerusalem och låta arabiska flyktingar bosätta sig i Israel, på 1970 - Rogers planen, de 1973-75 av Kissinger iscensatta initiativen, från 1982 Reagan-planen, 1989-1992 Bush-Bakers "släpp tanken på ett Stor-Israel"-initiativ, vilket kulminerade i konferensen i Madrid 1991 där premiärminister Yitzhak Shamir avvisade "land för fred", 1998 års Wye River konferens, från 1999 Sharm el-Sheikh-konferensen, juli 2000 Camp David-mötet och i december 2000 "Clintonparametrarna", i januari 2001 Tabatoppmötet, 2002 "Road Map", 2007 Annapolis-konferensen, och från 2009 till 2012 stadfästande av 1949 års eldupphör linjer som politisk gräns, re-partitionering av Jerusalem och frysning av det judiska byggandet i östra Jerusalem, Judeen och Samarien.
Försöket att vara en ärlig medlare mellan Israel och palestinierna har trotsat verkligheten och amerikanska intressen. Medan Israel har varit en ovillkorlig allierad till USA och en förebild för kampen mot terrorismen, har palestinierna aktivt och ideologiskt ensidigt gått med amerikanska fiender och rivaler: Nazityskland, Sovjetblocket, Saddam Hussein, Usama bin Ladin, Nordkorea, Iran, Kina och Ryssland. De firade 11 September, 2001, terrorattacker, fördömde avrättningen av Saddam och bin Ladin, deltog i mordet på 300 amerikanska marinsoldater under 1983-bombningen av den amerikanska ambassaden och Marinens huvudkontor i Beirut, mördade två amerikanska ambassadörer i Khartoum i 1973, och etablerade ett antisemitiskt och anti-USA utbildningssystem - som har levererat en rad av anti-USA terrorister och självmordsbombare.


USAs medling har grundats på det felaktiga antagandet att den arabisk-israeliska konflikten är en grundläggande orsak till Mellanösterns turbulens, skapat en vanföreställning om samband mellan den 100 år gamla arabisk-israeliska konflikten och den övergripande 1400-åriga intra-muslimska turbulensen i regionen. Den har avlett amerikanska resurser från primära till sekundära orsaker till instabiliteten i Mellanöstern, vilket undergräver USAs avskräckande förmåga. Den har radikaliserat arabiska förväntningar på stora israeliska eftergifter, vilket underblåst arabisk stridslystnad och terrorism och intensifierat spänningar mellan USA och Israels förvaltningar. Den har fördunklat USA och Israels strategiska samarbete medan hoten ökar: Den anti-USA Arabiska Gatan rasar, USA minskar sin militära närvaro i Mellanöstern och skär i försvarsbudgeten, Ryssland och Kina ökar sitt inflytande i regionen, och Irans kärnvapen går framåt. All denna utveckling är oberoende av den palestinska frågan, den arabisk-israeliska konflikten, Israels politik och även dess existens.


År 1967 välkomnade Saudiarabien Israels förstörelse av pro-sovjetiska Egypten och Syrien, som syftade till att störta det Saudiska Huset. År 1990 var Kuwait och Saudiarabien fokuserade på det överhängande hotet från Saddam Hussein, men Bush-Baker-gänget var upptaget med judiska bosättningar i Judéen och Samarien. År 2012 längtar Saudiarabien och de flesta arabiska länder efter ett amerikanskt eller israeliskt förebyggande anfall mot Iran, som de anser som ett tydligt och närvarande dödligt hot. De är anti-Israel och önskar dess förstörelse, men de anser inte att den arabisk-israeliska konflikten, eller den palestinska frågan, är deras primära problem. De förstår att när man kvävs av en sandstorm, bör man inte vara upptagen med att peta skitiga naglar.


Ökat arabiskt förtroende för det amerikanska ledarskapet kräver att USA fokuserar på regionala sandstormar som Iran, islamistisk terrorism, det islamiska hotet mot pro-USA-regimer och den senaste tidens turbulens på den alltmer anti-amerikanska Arab Street.


Förstärkningen av USA:s makt och inflytande i Mellanöstern kräver en amerikansk uppgradering av samarbetet med stabila och tillförlitliga,  demokratiska och ovillkorliga allierade, såsom Israel. USA får inte undvika sådant samarbete till förmån för medling av sekundära konflikter i Mellanöstern.
.
.
.
.
.
..

Israel stärker enheten emot det existentiella hotet från Iran.

Netanyahu har varit otroligt velig med många ting, men han lämnar åtminstone inte Israel till vargarna (jag menar, araberna) som Olmert och Livni gjorde. Han beslutade sig för att gå samman med Kadima till nästa val om ett år, eftersom det förra valet visade att Israel ville ha en högerregering, och han är mer intresserad av sin egen personliga makt. Nästan lika mycket som Barak, som är  lika svinaktig som den gris han liknar. Sen Netanyahu släpade in honom till en maktposition har han inte gjort annat än att trakassera nationalistiska judar som bryr sig om Israels överlevnad som judisk stat. Med Kadima får Bibi (som Netanyahu allmänt kallas i Israel)  en större stabilare bas i Knesset fram till nästa val, då Kadima väntas förlora stort.

 Jag läste just en bra analys av läget i Israel, som också tämligen väl överensstämmer med vad jag i går fick i mail från en mediaperson i Israel som är väl insatt i vad som händer bakom kulisserna och som jag känt sedan 70-talet:

Köp batterier och vatten på flaska

Det överraskande tillkännagivandet under natten att planerna för ett tidigt israeliskt val avbryts och i stället införs en Likud-Kadima nationell samlingsregering (med 94 av de 120 MKS [Medlemmar av Knesset] i koalitionen) kan inte ses som bara en listig omskyffling av den politiska kartan. Det kan bara förklaras som en förberedelse för att hantera den största av alla utmaningar: det iranska kärnvapenhotet.
Uppenbarligen skulle denna politiska "big bang" inte ha ägt rum om det inte tjänade smala politiska intressen för alla inblandade: premiärminister Benjamin Netanyahus från Likud, som vill ha en stabil regering att ta honom till slutet av 2013 och som syftar till att inordna och gräva ner Kadima, Shaul Mofaz i Kadima, som sannolikt skulle ha decimerats genom röstningar i september, Ehud Barak med sitt privata Självständighetsparti, som antagligen helt hade försvunnit vid ett val och Avigdor Lieberman i Yisrael Beitenu, som hade förskansat sig själv och koalitionsregeringen i ett hörn i frågan om militärtjänst för de flesta religiösa.
"Big bang" levererar även en kraftig spark mot Shelly Yachimovich:s [bilden] svällande Arbetarparti och Yair Lapids heta nya Yesh Atid-parti. De kommer nu att försmäkta i opposition (eller glömska) under en lång tid. Från Netanyahu och Mofaz' perspektiv är detta helt enkelt utsökt.
Det är också sant att denna mycket breda nya regering lättare kan hantera de tre mest besvärliga frågorna på den israeliska inhemska dagordningen: att ersätta Tal-lagen om militärtjänst för haredim, passera en budget för 2013-2014, och reformera Israels valsystem. Stjärnögda israeliska analytiker drömmer om ett nytt israeliskt fredsinitiativ på den palestinska fronten också. Med sin fasta politiska grund kommer Netanyahu att bättre kunna ta itu med dessa frågor, och andra som de judiska nybyggena också.
Men jag tvivlar på att verkliga revolutioner är att vänta, inte heller tror jag att dessa frågor är överst i statsministerns sinne.
Marginalen för betydande politisk förändring på någon av ovanstående frågor är smal. Realistiskt kommer en ny ordning för att pressa och motivera haredim att delta i arbetskraften och göra civil- eller militärtjänst, att sluta som en kompromiss som ger marginella och gradvisa framsteg, i bästa fall. Nästa års budget kommer oundvikligen att vara en drakonisk åtstramningsbudget med ökade militära utgifter som endast ger en läpparnas bekännelse till höjda krav på social och ekonomisk rättvisa.
Mild reform av det politiska systemet är möjlig, men mer långtgående reformer kommer att kvävas av etniska och religiösa påtryckningsgrupper, misstänker jag. Det finns ingen vettig palestinsk partner för realistiska förhandlingar, och varken Netanyahu eller Mofaz eller Barak kommer att stödja några större ensidiga tillbakadraganden.
Detta leder oss till Iran, vilket är den fråga där långtgående och betydelsefulla beslut är nära förestående. I Netanyahus regering och inre kabinett finns nu tre tidigare IDF chefer (Barak, Mofaz och Moshe Ya'alon), något som i sig är en form av avskräckning. Detta borde få iranierna och Obama-administrationen att börja tänka, och att stärka ryggen hos P5 +1-förhandlarna - de som samlades i Istanbul för ett tag sedan [utan att fatta några beslut mer än att mötas igen]. Det är en viktig motvikt till de otäcka antydningar om "oansvarighet och messianism" i regeringens beslut om Iran från tidigare underrättelsechefer Dagan och Diskin.
Jag vet att Mofaz verkligen syftar till att driva en seriös kampanj mot Netanyahu i höst, och byggde en professionell valmaskin för att underminera Likuds politiska bas bland missgynnade delar av befolkningen. Till skillnad från många andra bedömare, underskattar jag inte Mofaz' förmåga eller chanser, och inte heller är jag imponerad av de aktuella opinionsundersökningar som ger Netanyahu en förkrossande ledning. Om Mofaz ändå nu har beslutat att gå med i en nationell samlingsregering med Netanyahu, måste han veta något vi inte vet. Han måste förstå att en konfrontation med Iran kommer, och att det nationella ansvaret dikterar en slutning av leden.
När min fru lämnade huset i morse för att gå och handla, föreslog jag henne att det var dags att fylla på lagret av batterier och vatten på flaska.

. . . . . ..

 http://www.svd.se/nyheter/utrikes/beslut-om-israelval-uppskjutet_7180543.svd

fredag 4 maj 2012

Livet i Europa under Islam - en mycket personlig redogörelse.

Självklart av en av de få som verkligen vågar se hur förtryckta vi är - bl.a. av media, som verkar totalt livrädda för att redovisa verkligheten, som den har utvecklats i Europa på ett decennium tack vare media och politikerna. Jag fann denna videon hos MXp, där du ser fler kommentarer och översättning av Wilders tal till svenska: [videolänk]

Och hur började vansinnet? En väsentlig början - eller rättare sagt avslöjandet av hur det  började, kan du läsa på http://israelisverige.info/?p=49
Detta är det enda riktiga avslöjande som gjorts, hur socialisterna i England släpade in mängder av muslimer enbart för att höja antalet röstande på dem, utan den minsta aning om resultatet - även om många nog hade kunnat berätta det för dom. 100.000 normala engelsmän har konverterat till islam, mest giftaslystna flickor som har charmats av föräktenskaplig charm utan en aning om vad som kommer efter, och en och annan kille som annars hade anslutit sig till gamla tiders främlingslegion för att få chansen att döda, och vad det gör med den gamla engelska kulturen kan du räkna ut, de kan det inte. Precis som Reepalu gör till Malmö, med "bränna stan"-Rosengård som resultat, och ingen stoppar honom. Det är ju inte riktigt PK, vad för vansinne de än ställer till med.
Man undrar ju varför flera svenska regeringar verkligen har ansträngt sig för att få hit så många muslimer som möjligt, helst från de länder med lägst genomsnittlig utbildning, så de verkligen kan visa sitt goda hjärta - det är ju mer synd om somalier än svenska pensionärer, bara att se. Och ingen ser ju innanför väggarna på långvård och vårdhem, som blir allt omänskligare.
England, Frankrike och Tyskland - alla dessa ledare har mycket explicit sagt att experimentet multikulturalism har totalt misslyckats. Fråga mej inte varför de började det - enbart i England har det avslöjats. Frankrike, ah well, när de lämnade Nordafrika lät de liksom en massa muslimer bara hänga med. Tyskland? Ah well, Turkar och tyskar förde ju första världskriget tillsammans även om turkarna i det Ottomanska Riket förlorade mer. Tyskarna behövde två världskrig för att inse hur mycket de kunde förlora, och de fortsätter handla med Iran mer än någon annan. Kanske tur att många kärnanläggningar i iran har elektronik från Siemens eftersom industriviruset Stuxnet specialiserar sig på deras kontrollelektronik de i stor mängd har sålt till Iran.
Vad har svenska politiker sagt om multikulturalismen? Himlat med ögonen och berättat hur fantastiskt det är att äntligen ha fått hedersmord till Sverige, det är ju KULTUR intygar Aftonbladets kultursida.
Jag undrar var den svenska gränsen för inskyfflandet av denna totalt främmande kultur går? När den genomsnittliga svenska inkomsten är densamma som den i Somalien? Allt annat är ju orättvist. Det kan vilken logik som helst visa.
Jag har ofta framhållit denna boken som berättar hur vi hade det 1938, och inser hur snabbt vi kan backa dit och fortsätta bakåt. Inser du? Borde vara obligatorisk läsning för alla som kommer till Sverige och det relativa välstånd vi har, jämfört med många, är inte är något som automatiskt ramlat ner på oss. Hur många muslimska illegala flyktingar hit (alla som inte kommer tack vare FN:s flyktingorganisation) inser att folk måste jobba ihop till alla socialbidrag de får som inte jobbar?
. . . . . ..
Se också Avpixlat

 http://www.svd.se/nyheter/utrikes/kritikstorm-mot-anti-polsk-hotline_6861407.svd


Hur lyckades (krypto?muslimen) Obama fånga muslimen Osama?

Nu när Obama tycks ha byggt upp sin image som Osamajägare kan jag bara kopiera en story jag såg, där jag inte ansvarar för innehållet:
As the general stood before him Obama almost couldn’t believe the word’s he had just heard and had to ask him to repeat it. “We found OBL sir do you want us to take him out” the general repeated. Obama thought long and hard about the question he was just asked. “This is too important of a job to leave to the military. That is what one of those pansy republicans like Mitt Romney would do” he thought to himself. He carefully considered all of the options and ultimately decided he would have to take care of this himself. 
As the stealth chopper flew silently into Pakistan just a hundred feet over the ground Obama prepared himself. He was dressed completely in tactical black with two katanas strapped to his back and a bundle of c4 with a remote detonator on a pack at his side. As the helicopters arrived at the compound and hovered above the yard Obama ordered the door opened and took a running leap. He did a flip mid-air and landed perfectly behind two guards. While still in a crouching position on one knee from the landing he quickly drew the two katanas from their sheaths, and jabbed one into each of the two guards that stood before him. Obama had both katanas sheathed and was halfway to the door before he heard the distinctive double thump of two bodies hitting the ground. 
A dog barked in in the distance and Obama forced himself to refocus on the mission. Now was not the time to be thinking about food. As he got closer to the entrance, Obama could see the door knob turning and realized someone was about to walk through the door. He leaped into the air and grabbed the top of the door frame as a surprised guard opened the door inward. Obama grabbed the doorframe, swung his legs up and wrapped his ankles around the guards neck. He released the doorframe and with a twisting motion snapped the guards neck as he threw him to the ground. Obama found himself at the bottom of a set of stairs with a landing on top. He heard a door open and the sound of footsteps walking toward the landing. Without even batting an eye he quickly grabbed a bootknife and three it towards the landing. The knife hit the guard right between the eyes as soon as he turned the corner. Obama smiled to himself and quietly ran up the stairs. 
As he ran down a hall he recognized the voice of Osama bin Laden from behind one of the doors. He recognized the voice from the millions of CIA briefs, and recordings he had poured over late into his many sleepless nights as president. He threw his satchel of c4 on the ground and quickly leaped up into the air, wedging himself perfectly above the door using his arms and legs to brace himself against the hallway walls. He released an arm and knocked silently on the door, using the same arm to quickly pull a syringe from a cargo pocket. Using his teeth he pulled the needle cover off the syringe. Osama would need to be taken alive so he could face justice for his crimes against humanity. 
As the door opened Osama stepped out and looked both directions down the hall to see who had knocked. Obama released his arms and legs and landed directly in front of Osama Bin Laden. He wanted him to see who it was that caught him. As a shocked OBL began to realize that the president of the United States was standing before him, Obama said “surprise” and jabbed the needle into Osama’s neck. The effect was immediate and Osama slumped forward. He grabbed Osama Bin laden and threw him over his shoulder. It was at that time that the wives of Osama realized what was happening and began to scream. Obama could hear the distinctive thud thud of the a hovering chopper through the window at the end of the hall. He raced down the hall with Osama slung over his shoulder as bullets began to wizz by him. 
Fortunately the bullets shattered the window glass at the end of the hall. Obama leaped through the window and was just able to grab the skid of the hovering helicopter with his free arm. With his other arm he flung Osama into the helicopter and then flipped himself inside. “GO” he screamed to the pilot as the helicopter began to turn and fly away. A few guards stood at the window and began opening fire. As the tail end of the hellicopter turned towards the guards Obama could hear a few bullets hitting the metal hull of the aircraft. He just smiled and pulled the wireless detonator from his pocket. As he pressed the button he could hear the explosion followed by a blast of heat.
An hour later as the helicopter flew over the North Arabian Sea towards the aircraft carrier, Obama stood at the open door pondering all that had just occurred. He would need to get back to Washington quickly, there would be press conferences and, Obama needed to get back to the business of running the country.
  • 2 days ago

Additional Details

Osama began to stir and realized where he was. Osama whispered “so you caught me, and I will be tried, and executed. All you will do is make me a martyr, I will be ushered into Paradise and be given seventy six virgins as a reward.” Obama realized he was right, not about the 76 virgins, but about being a martyr. He could not allow that to happen. “They are not virgins” he growled back, “I made sure of that the other night”. Obama grabbed Osama and lifted him off the floor of the helicopter by his scraggly beard. Osama screamed in pain, desperately trying to grab for anything that would support his weight. “Besides”, Obama growled, “I’m sending you straight to hell”. With that Obama flung Osama out the open door by his beard. He couldn’t help but wonder how the screams of a falling Osama sounded exactly like the Wilhelm scream in the movies as he watched Osama disappear into the waves below. Obama was only vaguely aware of the cheers, and pats on his back from the helicopter crew as he realized… He had just done something that no other president would, or could do.
2 days ago
Comment:
Obama dithered for months while Panetta, Gates and Hillary worked around the clock to force Obama to finally make the damn decision. 
Tänk om det är sant?..... Men nä, då hade Obama haft med storyn i sin valpropaganda. Att det var Bush som startade jakten, eller redan Bill Clinton, och att Obama var högst motvillig att avsluta den (lika ovillig som att göra något seriöst åt problemen Iran och Syrien) har jag läst innan. Kommentaren om Panetta ovan kan mycket väl vara sann, åtminstone det faktum att Obama var helt ovillig att döda Osama, väl medveten om att det inte skulle få fler muslimer att älska honom. Söker man efter det såg jag att nån trodde det var en groda, vad vet jag.
Yahoo har "svar", där folk diskuterar såna frågeställningar.
Is it true that Bush started the hunt for Osama bin Laden "dead or alive"?
Was it not Bush's plan that allowed Obama to get Osama?
Med ett svar:
Yes, particularly the waterboarding of Khalid Sheikh Muhammed. That's what yielded the names of the couriers which ultimately lead us to Osama. Even Obama has given Bush credit, but his followers will never admit it.
 Vi vet från många källor att det var CIA:s hårda metoder  som Obama förbjudit, man får inte vara så stygg mot potentiella terrorister vilken information de än sitter inne med, information av vikt för USA:s säkerhet - det var dessa metoder som fick fram de bekännelser som ledde till Osama.

tisdag 1 maj 2012

57% av palestinierna litar inte på någon av terroristgrupperna.

Enkät: 57% av palestinierna litar inte på någon politisk fraktion
Ramallah, 29 april, 2012 (WAFA) -
Fatah och Hamas logos. Vilken ser fredligast ut? Den med ett UFO i mitten?
Totalt 57% av pa­les­tini­erna ut­tryck­te att de inte li­tar på nå­gon pa­le­stinsk po­li­tisk frak­tion, en­ligt en opi­nions­under­sök­ning publi­cerad på sön­dagen.
Omr­öst­nings­resul­taten vi­sa­de att 33% hade för­tro­ende för Fatah, 7% förtroendeför  Hamas medan 3% litade på andra fraktioner.
Undersökningen, med en 3,5% felmarginal, genomfördes av Near East Consulting på ett urval av 840 palestinier distribuerade i alla palestinska provinser, inklusive östra Jerusalem och Gaza.
Resultat visade att medan 59% av palestinierna stöder ett fredsavtal med Israel, vill 44% att Hamas fortsätter sina aktioner mot Israel.
Omkring 36% trodde att Doha-avtalet mellan Fatah och Hamas kommer att bidra till att påskynda fredsprocessen, 35% hävdade att den utgör ett hinder för fred och 29% uppgav att det inte kommer att ha någon effekt.
Enligt resultaten anser 43% att varken Fatah eller Hamas arbetar för det palestinska folkets intressen.
När det gäller förseningen i genomförandet av Doha-avtalet, sade 52% att både Fatah och Hamas är ansvariga för det.
Nästan 79% av palestinierna uttryckte förtroende för president Mahmoud Abbas, medan 21% uppgav att de litar på Hamasledaren Ismail Haniyeh.
M.H.
. . . . . . .
[Jämför korta utdrag av deras stadgar här.]

Antisemiterna har stora problem med läsförmågan.

De talar om [judiska] "illegala bosättningar" eftersom det är PK att göra det utan att veta ett skvatt. Jag ska senare skriva en artikel om den enorma mängden illegala arabiska bosättningar.
I vilken ända ska vi börja?

Jag ska inte tala om den långa historien, läs själv Bibeln. När turkarna förlorade allt de ockuperat i och med att de förlorade första världskriget och fick nöja sej med Turkiet, fördelades dessa enorma områden. 1/200 utgjorde det s.k.. palestinska mandatet, en del av gamla provinsen Sydsyrien (araberna fick resten), som beslöts skulle bli det judiska hemlandet. Detta är fortfarande giltig internationell lag!!! Den övertogs oförändrad av FN. Läs på denna länken vad som fortfarande gäller, även om mandatmakten England, som var stormakt på den tiden, bröt mot de flesta regler. Folke Bernadotte försökte, som vi vet, upprätthålla dessa brott för att göra det än värre för judarna där som fick kämpa mot både araber och England. Judarna var lika klämda som dagens nybyggare i Judéen/Samarien, en del av det palestinska mandatet, där de kläms mellan araber och Israels vänster.
Observervera noga vad som står i mandatreglerna:
ett nationellt hem för det judiska folket, är det klart att inget bör göras som kan skada de civila och religiösa rättigheter för befintliga icke-judiska samhällen i Palestina, eller de rättigheter och politiska ställning åtnjuts av judar i något annat land, och
Erkännandet har därmed gjorts av det historiska sammanhang det judiska folket har med landområdet kallat Palestina och grunderna för att återupprätta sitt nationella hem i det landet;
D.v.s. araber som bor där ska bo kvar ostörda men eftersom livet efter judarnas hårda arbete från första aliyan 1880 kunde många fler människor bo där, arbeta, få skolgång och sjukvård - araber vällde in ostört eftersom inte England hindrade dem, och denna folkvandring av araber från omgivande länder var definitivt inte kompatibelt med mandatreglerna! Samtidigt som England blockerade judisk invandring. Arabiska bosättningar växte fram överallt i närheten av de judiska uppodlade områdena eftersom de kunde få arbete där. Sök efter orden arabiska bosättningar på den sidan så ser du många foton.
Som står erkännes judarnas långa historia där, på den tiden kunde alla västerlänningar sin Bibel och trodde på den.
Jag ska inte ta upp alla sätt som England försökte pressa judarna till arabernas fördel - de hade ju olja  -utan tar ett stort språng till det moderna Israels bildande. Om jag minns rätt fanns det lika många judar i Israel på Jesu tid som nu. Under långa tider var det tämligen tunt befolkat eftersom turkar och andra muslimer fullständigt vanskötte området. En av de mest kända berättelserna är förstås när Mark Twain reste där, hela boken här. En 200 år äldre redogörelse här. Läs noga under stycket "Hans mest framträdande slutsatser".
Judarna utvecklade ett land där (vilket t.ex. inte palestinerna har börjat med) från slutet av 1800-talet till 1948, då det fanns ett färdigt land som FN erkände - man kan knappast erkänna ett icke-existerande land som har terror som sin främsta egenskap. Israel erkändes alltså, vilket inte innebär mer än det. Ett land byggdes, deklarerades och erkändes därefter av FN och andra länder.
Araberna hade börjat redan för nästan 100 år sen, inte med att bygga något land utan att attackera judarna som hade gjort det möjligt för mycket fler araber att bo där. Läs noga alla detaljer i denna länken. Det har sannerligen varken med deklaration av Israel eller Israels lagliga ockupation av Judéen/Samarien efter att ha blivit attackerat därifrån i krig. Ett förhållande vars detaljer endast kan lösas genom förhandlad fred.
Vänsterregeringen Rabin med Peres smygande runt omkring i buskarna försökte förhandla med ärketerroristen Arafat. Vi kom till Osloavtalen och Rabins tal till Knesset när han beskrev vad som gällde, har jag lagt här. Det var en temporär överenskommelse, med åtaganden från bägge sidor, där sedan fredssamtal skulle pågå till fred. Bland annat hade Arafat skrivit under på att area C i Judéen/Samarien kontrolleras helt av Israel, på samma sätt som han fick kontroll över area A och B, den första gången i historien några palestinier hade statlig kontroll över ett område (jag talar förstås inte om privatägd mark) - denna kontroll fick han mot villkor att han stoppade all terror och hatpropaganda. Hur bra det gått kan vi ju se här.
 Till rubriken, "illegala bosättningar". Enligt vilken lag? Det var turkiskt till de förlorade första världskriget, därefter hade England mandatmakten - och 1948 attackerade Jordanien helt illegalt och omotiverat, de ville bara ha makt. Som en första approximation är anfallskrig illegalt, försvarskrig legalt. Jordanien höll detta område 1948-67 sen var de vansinniga nog att ANFALLA IGEN trots att Israel hade bönat och bett och varnat. De förlorade kriget och ansiktet så kapitalt så - vem kom på den totalt helfnoskiga idén att judiskt nybygge skulle ara illegalt i det område som Arafat fått Nobelpris för när  han skrev under på att area C var under Israelisk kontroll? Jo, faktiskt Röda Korset! De hade suttit i ett hemligt sammanträde och kom ut och berättade för världen att nybyggena var illegala........    Här en artikel om den hjärnflippen. Det senaste om Röda Korsets vansinne är att de förbjuder deras systerorganisation, Röda Davidsstjärnan, att ha några stjärnor på sina ambulanser i Judéen/Samarien! Att det lett till mycket seriösa protestaktioner är kanske inte så konstigt.
RK hade tjafsat om Genèkonventionen, som de påtagligt inte läst. Den uppsattes för att passa nazisternas omskyfflande av folk. Här finner du en lättläst förklaring av vad denna Konvention säger. Deras utnyttjande av ord i konventionen påminner om när den svenska polisen bötfäller när en ensam bil står mitt på en kvarterstor parkeringsplats mitt i natten.
Detta hemliga RK-möte har alltså gett världens massmedia ett roligt sätt att visa sin antisemitism och okunnighet.
Högsta Domstolen - det låter ju vackert, om man inte känner till att den institutionen helt styrs av extremvänstern, och inte har någon slags demokrati när det gäller nyval av domare, så extremvänstern föder extremvänstern där. De älskar att attackera det demokratiskt valda Knesset och anse att de står högre än de folkvalda. Om knesset brutit mot någon lag hade deras instick haft någon motivering men inte nu, då det enbart speglar den högsta domarens personliga åsikter.. . . . . . .http://www.svd.se/nyheter/utrikes/illegal-bosattning-far-frist_7123145.svd