söndag 13 februari 2011

Caroline Glick: När lögnerna tagit slut. Pakistan, Obama och mera.

http://www.carolineglick.com/e/2011/02/as-the-lies-come-crashing-down.php

Konfronterar man Obama-administra­tionens angrepp på grund av dess intresse för ideologisk trohet har Israel mycket få bra alternativ.

Mitt i den politiska oron som drabbat Egypten och stora delar av arab­världen kom förra månadens avslöjande [se t.ex. Washington Post , SkyNews ] att Pakistan har fördubblat stor­leken på sin kärnvapen­arsenal under de senaste fyra åren, vilket i stort sett har ignorerats.

Kärnvapen­spridnings­analytiker från Federation of American Scientists och Institutet för vetenskap och internationell säkerhet (ISIS) bedömer att sedan 2006 har Pakistan ökat storleken på sin kärn­vapen­arsenal från 30-60 atom­bomber till cirka 110. Det gör Pakistan till världens femte största kärn­vapen­land före Storbritannien och Frankrike.

När det gäller leverans-system har enligt Washington Post Pakistan utvecklat kärnvapen-kapabla kryssnings­robotar de kan avlossa från marken och luften. Dess Shaheen II missil, med en skottvidd på 2.400 kilometer, är på väg att bli operativ.

I onsdags testsköt Pakistan sin nya Hatf-VII kärnvapen­kapabla kryssnings­robot med en 600-kilometer räckvidd.

Obamas adminis­tration har varit tyst om Pakistans kärnvapen­spridnings­verksamhet. Som ISIS President David Albright sade till Washington Post, "Adminis­trationen tystar ner folk som är välin­formerade".

De försöker alltid tona ner antalet [av Pakistans nukleära stridsspetsar] och insisterar på att "det är mindre än du tror. '" Pakistans kärnvapen­tillväxt pågår trots att landets ekonomi är i spillror, dess regering faller samman och en stor del av landets territorium kontrolleras av talibanerna.

Pakistan är den största mot­tagaren av USA:s bistånd. Under 2009 godkände kongressen ett femårigt $7.500.000.000 civilt bistånds­paket. I oktober förra året föreslog Obama-administra­tionen att komplettera stödet med $2 miljarder för Pakistans militär.

Förvaltningen begärde komplet­terande stöd trots kritik om att det ekonomiska stödet till Pakistan indirekt finansierar dess nukleära projekt, eftersom Pakistan i princip är försatt i konkurs.

Dessutom publiceras en amerikansk inspektions­rapport denna vecka att $7,5 miljarder (48,663,750,887 kronor) i bistånd har uppnått mycket lite.

För sin del ansluter den pakistanska regeringen och militären  sig till en radikalt anti-amerikansk linje, och Pakistans mäktiga ISI underrättelse­tjänst och stora delar av militären fortsätter att ha intima band med al-Qaida och talibanerna. Men Obama är nöjd eftersom de är islamistiska. Inga försök att pressa fram demokrati där eller i Iran, till skillnad från Egypten.

Förra månaden arresterade pakistansk polis en amerikansk diplomat, Raymond Davis, i Lahore efter att han dödat två beväpnade män som enligt uppgift var på väg att råna honom under pistolhot. Pakistanska tjänstemän inom brotts­bekämpande myndigheter har anklagat Davis för mord och vägrar att släppa honom till amerikanskt förvar, trots att han åtnjuter skydd av diplomatisk immunitet. Hellre än att försöka lugna passionerna eldade den pakistanska regeringen upp anti­amerikanska känslor genom att bland annat släppa ett videoband av Davis polisförhör.

Hittills - samtidigt som medlemmar av kongressen har börjar hota med att begränsa stödet till Pakistan i väntan på Davis release, har administra­tionen begränsat sin reaktion på detta de facto tagande av gisslan av Pakistan med att vägra hålla diskussioner på hög nivå med pakistanska ledare. Och även detta begränsade svar har inkonsekvent genomförts.

Till exempel, medan USA: s utrikes­minister Hillary Clinton vägrade att träffa hennes pakistanska motsvarighet, Shah Mehmood Qureshi, på den säkerhets­politiska konferensen i München förra helgen, accepterade hon att träffa general Ashfaq Kayani, chefen för den pakistanska militären. Så också träffade den amerikanske ambassadören i Pakistan på måndagen Pakistans president Asif Ali Zardari.

Pakistan är ett skolboks­exempel på en katastrof av bibliska proportioner i vardande. Dess hyper­aktiva nukleära expansion, svag central­regering, fattiga, radikaliserade befolkning, och pro-islamistiska militär och underrättelse­tjänst är mycket proble­matiska. Detta blinkar ett skarpt larm i ljuset av talibanernas / al-Qaida: s kontroll över allt från en fjärdedel till en tredjedel av pakistanskt territorium och det utbredda stödet för dem i hela landet.

Efter sitt tillträde har Obama-administra­tionen inte kommit på någon strategi för att tampas med situa­tionen. Ett av de främsta hindren för bildandet av en sammanhållen amerikansk strategi är Obama­administra­tionens vansin­niga idé att förbjuda all diskussion om de grundläggande hoten mot amerikanska intressen. Strax efter det att han tillträdde förbjöd president Barack Obama användningen av termen "krig mot terrorn" vilket skulle ersättas med den med den ogenom­skinliga termen "Overseas Contingency Operation."

I april förra året förbjöd Obama användning av begreppen "jihad", "islamisk terrorism " och "radikal islam" i USA: s regerings dokument.

Med tanke på att amerikanska tjänste­män har avstängts från alla termer som är relevanta för att beskriva verklig­heten på platser som Pakistan är det uppenbart varför USA inte kan sätta ihop en strategi för att tampas med de utmaningar den möter där. Föreställ dig en underrättelse­officer i Peshawar som försöker rapportera om vad han ser. Föreställ dig en försvars­attaché i Lahore som försöker förklara problemen med den jihad-smittade pakistanska militären till sina över­ordnade i Washington.

Föreställ dig en USAID officer som försöker förklara varför allmänheten som går till en  jihadist-moské vägrar att arbeta på ett USA-finansierat motorvägs­program.

Obama-administ­rationens beslut att förbjuda relevant språk i den officiella amerikanska politiska diskursen var ideologiskt motiverad. Och i valet mellan ideologi och verkligheten har Obama-administra­tionen inducerat en situation där i stället för bygga strategier för att hantera verklig­heten, på alla nivåer, har amerikanska tjänstemän tvingats att bygga strategier för att förneka och ignorera verklig­heten.

Mot denna bakgrund blir det ganska tydligt varför Obama-administra­tionens hantering av den politiska oron i Egypten har varit så inkom­petent.

När han inledde sitt arbete som president gjorde Obama en kraftfull insats för att ignorera den politiska insta­biliteten som bubblar under ytan på hela den auktoritära arab­världen. USA: s regering instrue­rades att begränsa programemt som syftade till att utveckla liberala alternativ till det auktoritära och det muslimska brödra­skapet. Motiveringen till detta beteende var åter igen ideologisk.

Som världens största över­sittare hade USA ingen moralisk rätt att döma tyranner som Egyptens president Hosni Mubarak.

När det länge under­tryckta folkliga missnöjet kokat över till revolter vi har sett under den senaste månaden i Tunisien och Egypten samt Jemen, Jordanien, Algeriet och andra ställen rusade Obama-administra­tionen fram för att komma på "rätt sida" av problemet. För att undvika kritik för att vägra att brottas med de problem som har fötts av arabisk makt­full­komlighet, gick Obama till den andra ytterlig­heten. Han blev den mest frispråkiga förkämpen för fri folklig demokrati i Egypten.

Naturligt­vis för att lyckas skutta över till den andra sidan av skalan har Obama varit tvungen att ignorera faran som utgörs av den mest kraftfulla oppositions­rörelsen i Egypten. Muslimska Brödra­skapet är fientligt mot USA: s mest grund­läggande strategiska intressen i Mellanöstern, men det har sopats under mattan av Obamas administration och dess anhängare i de amerikanska medierna.

Men sedan, mot bakgrund av förbudet mot all diskussion om skälen varför Muslimska Brödraskapet utgör ett hot mot USA - dess jihadist­ideologi om islams erövring, dess folkmords­politik, dess islam-baserade judehat och hat mot Amerika, sitt stöd för islamisk terrorism mot icke-jihadis­tiska regimer i den muslimska världen och mot väst - det är inte förvånande att Obama-administ­rationen kräver införandet av rörelsen i en post-Mubarak egyptisk regim.

Hur kan administ­rationen invända mot något som den har valt att ignorera? Obamas administra­tions ideologiskt drivna strategiska oduglighet är uppenbar överallt.

Från dess slaviska hän­givenhet att blidka Iran, dess målmed­vetna insis­terande på att dra sig ur Irak, till sitt aviserade enga­gemang att dra sig ur Afgha­nistan, dess tolerans av Hugo Chavez, och dess infantila återstäl­lnings­knapps­diplomati mot Ryssland, är Obama-administra­tionens utrikes­politik på en kollisions­kurs med verklig­heten.

Men ingen­stans är dess utstu­derade inkom­petens tydligare än dess besatthet med upprättandet av en palestinsk stat väster om Jordan­floden.

Så det var att under sitt besök i Israel den här veckan som  Obamas nyligen pensio­nerade nationella säkerhets­rådgivare general James Jones hävdade att det är Guds vilja att Israel skulle dra sig tillbaka till oförsvar­bara gränser, och effektivt skyllde den politiska oron i Egypten på avsak­naden av en palestinsk stat .

Som Jones uttryckte det, "Jag är av den uppfatt­ningen att om Gud hade dykt upp framför president Obama i 2009 och sagt att om han kunde göra en sak på denna jorden, och bara en sak, att göra världen till en bättre plats och ge människor mer hopp och möjlighet för framtiden, vågar jag säga att det skulle ha något att göra med att hitta en tvåstats­lösning i Mellan­östern. "

Jones hävdade då, "Tiden är inte på vår sida, och ett miss­lyckande att agera [i upprät­tandet av en palestinsk stat] kan utlösa andra Egypten-liknande demon­strationer i andra länder i regionen."

Obama-administra­tionen är inte ensam om denna helt irratio­nella upp­fattning. Medan den arabiska världen genomgår stora konvul­sioner födda ur arvet från maktfull­komlighet och som drar näring från jihadism, står alla av Europas största statsmän i kö bakom Washington att försöka driva Israel till att sam­tycka till att avstå ännu mer mark till PLO för att skapa ännu en auktoritär, jihadin­fekterad arabisk stat.

Natos general­sekreterare Anders Fogh Ras­mussen, Storbritan­niens utrikes­minister William Hague, EU: s utrikespolitik chef Catherine Ashton och andra högre tjänstemän plagierade alla Jones denna vecka.

Att konfrontera Obama-administra­tionens angrepp på grund av dess ideologiska trohet ger Israel mycket få bra alternativ. De hot Israel står inför beror till stor del på stigande krafter inom jihad, islamisk terrorism och religiöst motiverad äventyrs­politik med kärnkraft som omfamnas av islamistiska politiker och religiösa ledare. Det vill säga, hoten mot Israel beror till stor del på de krafter som Obama-administra­tionen har valt att ignorera och förneka.

Dessutom innebär Obama-administ­rationens monotona besatthet att tvinga Israel att ge upp ännu mer mark till den palestinska myndigheten att USA: s centrala Mellanösternpolitik innebär krav på att Israel ytterligare skall stärka dessa onämnbara krafter inom jihad på egen bekostnad. Detta faktum underströks den här veckan när Jerusalem Posts Khaled Abu Toameh avslöjade att de högsta PA ledarna nyligen har ansökt om jordanskt medbor­garskap. Mahmoud Abbas och hans likar anser att de inte kommer att vara vinnare om deras repressiva regim i Judéen och Samarien allvarligt utmanas av deras populära jihadist­rivaler i Hamas.

Våra ledare är tveklöst frestade att helt enkelt ta minsta mot­ståndets väg och gå med Obama och hans glada gäng av blinda män som de flyttar från lögn till lögn för att försvara sin ideologi från verklig­heten.

Men att göra så komme inter att skydda oss när de faror som sås av USA: s strate­giska glömska provocerar nästa stor­brand.

Israels bästa alternativ är att helt enkelt tala sanning så högt och kraftfullt som det kan och basera vår politik på den. Därvid kommer inte Israel att vinna några vänner i Obama-administra­tionen eller i Europa, men det förbereder oss för den dag då muren av lögner de bygger från Islamabad till Kairo till Ramallah faller omkull.

caroline@carolineglick.com


Tillgångar

Jag ser att nu drevet verkligen är efter Mubarak, han ska renskrapas som om han råkat ut för den svenska Fattigvården, som vill veta varje krona man har. Hur vore det 0m murvlar och politiker först gick efter de oerhörda summor som Arafat tillskansade sej från mina skattepengar och många många andra? Men det har varit totalt ointressant nu rätt många år. Varför?
.


.

SvD099  SvD901 SvD379 SvD881 SvD745 Sk808   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar