tisdag 26 juli 2011

Chockerande rapport om Norges antisemitism.

Jag tänker ingalunda spekulera om massmordet i Norge men denna artikeln ger en viss sorts bakgrundsinformation hur illa det står till med Norges moral och ansvar.
När du har läst, gå till blogghuvudet och skriv in Norge i sökrutan - du hittar en del.

Översättning av
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/145473
Norge behandlar en svidande rapport om antisemitism  genom att placera en extremistisk anti-israelisk minister för att ta ansvar för kampen mot hatet mot de 2000 norska judarna.
Av Dr Manfred Gerstenfeld
Publicerad: 06/07/11, 11:37 / Senaste uppdatering: 06/07/11, 12:33
Under de senaste åren har det utländska intresset för den utbredda anti-israelismen bland den norska eliten och motsvarande antisemitism i det norska samhället ökat. Fram till förra månaden fanns det ingen officiell statistik att backa upp denna information.
Detta gjorde det möjligt för den norska regeringen och media att förneka all anstiftan till hat, samtidigt som man försökte demonisera de som vågade säga sanningen.
Förra månadens publicering av en undersökning som beställts av Oslo kommun om rasism och antisemitism bland elever i 8:e till 10:e klass i stadens skolor kom som en chock. Studien fann att 33% av de judiska studenterna regelbundet upplevde mobbning i skolan. Enligt den definition som användes innebar det att minst två eller tre fall av verbala och fysiska kränkningar riktades mot dessa judiska elever per månad.
Det skulle vara svårt att hitta lika extrema uppgifter någon annanstans i Västeuropa. I studien gjordes det också svårt att skylla antisemitismen enbart på muslimska barn, då det blev uppenbart att inhemska norrmän också är starkt involverade.
Efter judarna var den näst mest påhoppade gruppen buddhister, med 10% som upplever mobbning, "Övriga" var på 7% och muslimer på drygt 5%. 51% av alla elever anser att termen "judisk" används nedsättande, 41% hade hört etniska skämt om judar och 35% hörde kränkande kommentarer. Nära 5% hade varit närvarande när Förintelsen förnekades i klassen. Endast 25% av studenterna såg aldrig något negativt om judar i skolan.
Allt detta händer i ett land där bland den generella befolkningen på cirka 5 miljoner, medlemskapet i det organiserade judiska samfundet bara är 800 personer. Det totala antalet judar i det land som inkluderar israeler, som ofta lämnar efter några år, beräknas till 2000.
För dem som vill veta sanningen, kom resultaten inte som någon överraskning. Redan 2002 rapporterade Martin Bodd, en företrädare för den judiska församlingen i Oslo på en internationell konferens för Anti-Defamation League, att det hade varit mer trakasserier av judar under de föregående två åren än någon gång sedan 1945.
Bodd nämnde att "den mesta av hetsen och trakasserierna mot judar har inte rapporterats. Knappast något av barnen eller de vuxna som kränkts av antisemitiska uttalanden eller liknande var villiga att träda fram offentligt. "Han sa att det fanns cirka 15 incidenter där 10 barn hade blivit trakasserade.
Ett år senare i en intervju, säger Irene Levin, professor i socialt arbete vid Oslo högskola:
"Vissa judiska barn fick veta att de inte skulle få delta i en födelsedagsfest på grund av Israels agerande. När det fanns antisemitiska incidenter i skolan, diskuterade judiska föräldrar här med några skolledare, som stödde aggressionen. Man bad en judisk flicka att ta bort hennes "provocerande" Magen David. Dessa händelser är viktiga, men för närvarande förblir de undantag. "
Förra året lyckades en modig tv-journalist Tormod Strand, övertyga NRK, den statliga televisionen att sända ett program om antisemitism i grundskolan och andra skolor. Denna sändning inriktades främst på mobbning av judar av muslimer. Lärarna som diskuterade dessa otäcka omständigheter gjorde det under förutsättning av anonymitet. Detta var ett tecken på den norska verkligheten.
Kristin Halvorsen, utbildningsminister och ledare för vänstern socialistpartiet reagerade med förvåning och sade att denna information var helt nytt för henne.
Några veckor senare gavs min bok ut på norska, "Antisemitism i Norge, Bakom den humanitära masken", och det arrangerades en presskonferens i Oslo. Detta gav mig en möjlighet att fråga journalisterna hur det var möjligt att jag, som bodde långt borta och inte talar deras språk, har varit medveten om detta problem i norska skolor under en lång tid, samtidigt som deras egen minister inte hadle en aaaaning. Det kom inget svar.
Jag kände mig då som om jag var tvungen att trösta dem. Jag sa till dem att detta inte innebar att jag planerade att bli utbildningsminister i deras land.....
Efter sändningen beställde Halvorsen en nationell undersökning om rasism i skolorna, som fortfarande pågår. Efter det att studier av Oslo kommun offentliggjordes meddelade Halvorsen att hon kommer att satsa mer än $ 1.000.000 på att informera lärare om frågan och hur den ska hanteras i skolan.
Detta arbete kommer sannolikt inte att vara särskilt framgångsrikt. Halvorsen och hennes partikamrater är extremistiska anti-israeliska hatskapare. År 2006 främjade hon en konsumentbojkott av israeliska varor. Den norska regeringen fick ta avstånd från hennes uttalanden efter det att USA:s utrikesminister Condoleezza Rice hotade Norge med allvarliga politiska konsekvenser.
År 2009, då Halvorsen blev finansminister, tillkännagav hon att den norska regeringen hade beslutat att den statliga pensionsplanen bör avyttra all inblandning av det israeliska företaget Elbit eftersom det var inblandat i byggandet av Israels säkerhetsstaket. Detta ansågs oförenligt med den så kallas investeringsetik som hade fastställts för pensionsfonden. Samtidigt fortsatte dock fonden att inneha aktier i företag i andra länder som deltar i högst oetiska aktiviteter.
Under 2009 under  kriget i Gaza, var Halvorsen den enda västerländska ministern som deltog i en anti-israelisk demonstration. Hon blev fotograferad nära någon med en affisch som säger: USA och Israel - den Onda Axeln. Vid demonstrationen, skriks det "Död åt judarna", vilket tydligt kunde höras.
Den viktigaste frågan om åtgärder som ska vidtas är: Kan en minister som är en känd pyroman vara brandman på samma gång?
Det är uppenbart för de som inte vill stänga sina ögon att den utbredda antisemitismen i Oslo skolor är direkt kopplad till den extrema anti-israeliska instiftan av hat i Norge som uttrycks av ministrar, politiker, media, fackföreningar, akademiker, vissa kyrkliga ledare och andra.
Ett viktigt ämne som inte utreds i Oslo-studien är hur många lärare det är som diskuterar den palestinsk-israeliska konflikten i klassen och i vilken utsträckning deras kommentarer är partiska. Detta kommer förmodligen att tjäna som ett exempel på hur mordbrännare samtidigt kan läras att bli brandmän.

 http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/norge-alskar-sin-frihet-och-kommer-tillbaka_6345930.svd. ......

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar