söndag 13 november 2016

Caroline Glick: "Israel in the Trump era"

Analytikern Caroline Glick förtydligar ofta mina egna tankar. Läs denna länk i detalj.

 Israel in the Trump eraAnnat av Glick: länk


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar