onsdag 4 november 2015

USA jämför Israels teknik med den ålderdomligare europeiska.

Som du vet är handeln mellan det Svenska Kalifatet och Israel inte det bästa, som det står på länk:
Imports from Ireland, Sweden, South Africa and the Ukraine decreased significantly during 2014.
Så vi ser vilka länder vi kan jämföras med.

Från länk:

Försvarsminister Carter berömde också israelisk militär innovation och krediterade Israel för medhjälp i USA: s försvar.
"Det är en två-vägs relation," sade han till Goldberg. "Det finns ingen tvekan om att de inte är symmetriska, men det är två-vägs-vi får verkligen saker från israelerna i teknik. Jag tvekar att göra olyckliga jämförelser, men om du gör jämförelser, säg, med den europeiska äldre vapenindustrin, har killarna som har gjort stridsvagnar och flygplan och fartyg i Europa, varit mycket långsamma med att komma ut ur den industriella eran. Israelerna märker du att de är smartare och mer innovativa. "

Defence Secretary Carter also praised Israeli military innovation, and credited Israel with aiding in America’s defense.


“It’s a two-way relationship,” he told Goldberg. “There’s no question that it’s not symmetric, but it is two-way—we really do get things from the Israelis in technology. I hesitate to make invidious comparisons, but if you’re making comparisons to, say, the European legacy arms [industry], the guys who have made the tanks and planes and ships in Europe, they’ve been very slow to come out of the industrial age. The Israelis you will find to be more clever and more innovative.

Det är Israel, inte det lika stora Sverige, som deltar i militära utställningar i Asien, som jag nyss skrev om på länk.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar