söndag 23 april 2017

BDS = Nazism

Denna moderna Nazi-bojkott av Israel  ses väldigt olika från olika håll. Dess Nazi-stil nämns:


'We must show that BDS supporters are modern Nazis'


Wallström talar ur alla mungipor:

”Överens om att BDS-rörelsen inte bör stödjas”


Medan världens organisationer är blandade om de stöder Nazibojkott av Israel:Anti-Semitism:State Anti-BDS Legislation

Texas passes anti-BDS billSvenska palestinagrupper med deras explicita hat mot judarna i Israel. Länk. Det är trivialt att se att de inte har något som helst intresse att hjälpa palaraberna. ("palestinier" har haft så förtvivlat olika betydelse genom historien. Innan KGB uppfann dagens användning mitt på 60-talet som propagandahjälp för Arafat betydde det entydigt "judar i Palestinamandatet" som deras viktigaste engelskspråkiga dagstisidadning "Jerusalem Post" som hette "Palestine Post" 1932-50

Innan skämdes inte araberna för att vara araber

Ser du palestinagruppernas sida om palestinska varor har de glömt att export till EU  normalt sker via Israel, och den begränsas starkt av palestinagruppers bojkott av denna export. Andra kanaler vore oerhört mycket dyrare. Samma gäller varor från Gaza. Jag har skrivit om fall då araber på Västbanken har skickat  sina produkter tillsammans med Israeliska produkter för att gå runt denna totalt tanklösa bokott..


Det är ingen hemlighet att araber i Judeen/Samarien ofta köper bättre produkter från Israel. Israel och Holland har hjälpt producenter i Gaza att producera varor av EU-standard. Har några palestinagrupper hjälpt några araber i Judeen/Samarien på den punkten?

I Osloavtalet skrevs explicit att alla skulle hjälpa dessa araber sätta upp industribyar etc.,  ytterst lite har gjorts, i stället har de blivit översköljda av donationer som har gett dem känslan att vara odugliga socialhjälpsmottagare..

.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar