fredag 18 september 2015

Abbas spyr ut sitt judehat - "de förorenar våra rena muslimska platser".

Abbas har tydligen upptäckt att han inte kommer att bli mycket äldre - han är 80 och skriker på sista versen. Hans senaste galenskap hittar du på

Abbas: We won't allow Jews' "filthy feet"


by Itamar Marcus and Nan Jacques Zilberdik
Sept. 17, 2015
 
Abbas: We won't allow Jews' "filthy feet"
"We bless every drop of blood
that has been spilled for Jerusalem...
blood spilled for Allah...
Every Martyr will reach Paradise,
and everyone wounded will be rewarded by Allah"
PA: Jews are filth, they desecrate and defile Jerusalem

Knappast en fredlig figur även om påven insisterar. Abbas kommer väl ihåg Fatahs Konstitution även om Löfvén och Wallström inte gör det. Det är dessa Abbas ord som de supportar med våra pensionärers pengar.

Och alla skäller på Israel för att de försvarar sig, som vanligt. Vill du veta en sak - israelerna skiter fullständigt i sån gallimatias.

Minns Fatahs Konstitution där detta är taget ifrån:

Artikel (12) Fullständig befrielse av Palestina, och utrotande av den sionistiska ekonomiska, politiska, militära och kulturella existensen.
Artikel (19) Väpnad kamp är en strategi och inte en taktik, och det palestinska arabiska folkets väpnade revolution är en avgörande faktor i befrielsekampen att utrota den sionistiska existensen, och denna kamp kommer inte att upphöra innan den sionistiska staten rivs och Palestina är helt befriat.
Läs hela den första länken med åtskilliga videos.

Vad Israel säger, se länk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar