torsdag 24 september 2015

Avpixlat inför ny begrepps-, anonymitets- och hembesökspolicy

Avpixlat har beslutat att de ska följa samma förakt för personers identitet som tidningar som DN, Expressen har uppvisat. Se Avpixlats förklaring på länk.

Skillnaden är att Avpixlat först frågar offret om de är emot hembesök av DN-Expressentyp, ch den som är emot, slipper.

Det hela är föranlett av länk, som väldigt många nu har läst.  Det berättar i detalj om massmedias attacker - de insåg inte hur väl publicerade attackerna skulle bli. Till deras stora nackdel.

Andra läsvärda artiklar av den uthängda författaren på länk.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar