torsdag 9 mars 2017

Boris försöker minska Israels säkerhet.

Englands utrikesminister besöker Israel och försöker tvinga Israel  minska sin säkerhet, glömma när England gav araberna 80% av det judiska hemlandet till Jordaniens kung eftersom han var en bra kompis. Och hur sen FN försöker tvinga Israel att ge 50% av de återstående 20% till araberna. 

Vad Israels motståndares Konstitution säger är bl.a.

Artikel (12) Fullständig befrielse av Palestina, och utrotande av den sionistiska ekonomiska, politiska, militära och kulturella existensen.
Artikel (19) Väpnad kamp är en strategi och inte en taktik, och det palestinska arabiska folkets väpnade revolution är en avgörande faktor i befrielsekampen att utrota den sionistiska existensen, och denna kamp kommer inte att upphöra innan den sionistiska staten rivs och Palestina är helt befriat.
Någon borde upplysa Boris om det, Netanyahu tycks ha glömt det. Är det lämplig start på fredsförhandlingar?


.


British Foreign Minister moralizes: Two states - or apartheid

Boris Johnson still believes Israel has no choice but to allow the creation of a Palestinian state.


'Peace partner' Abbas meets other terrorists

PA chairman again meets with Arabs who carried out terrorist attacks.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar