fredag 9 oktober 2015

Fatahs Konstitution.

Olika varianter av Fatahs Konstitution.

Jag nämner ofta nog från den gamla Konstitutionen:

Artikel (12) Fullständig befrielse av Palestina, och utrotande av den sionistiska ekonomiska, politiska, militära och kulturella existensen.
Artikel (19) Väpnad kamp är en strategi och inte en taktik, och det palestinska arabiska folkets väpnade revolution är en avgörande faktor i befrielsekampen att utrota den sionistiska existensen, och denna kamp kommer inte att upphöra innan den sionistiska staten rivs och Palestina är helt befriat.
  • Länken till Fatahs Konstitution - en del klagar över att den är Fatahs gamla konstitution, medan den nya ser lite bätte ut, den som Mona Sahlin satt med för att beundra de gamla terroristerna. Men den nya, länk  börjar med "
  • In accordance with the Basic Charter ratified by Fatah's Fourth General Conference held in Tunis in 1989,
  • In adherence to the principles, objectives, and methods agreed by the members of Fatah,
  • And in implementation of the decision of Fatah's Sixth General Conference held in Bethlehem on 4 August 2009,"

så den nya omfattar också den gamla. En del gnäller om det.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar