söndag 4 oktober 2015

Flyktingar är OLIKA och har fört krig om det i 1000 år.

    Något svenska politiker inte har en aning om: att olika grupper i Mellanöstern har fört krig med varann i 1000 år. De tror att det automatiskt försvinner i det ögonblick alla packas in i en flyktingförläggning i EU. Alla gamla antagonistiska känslor blommar i stället upp när de kommer hit.
  • Kristna, kurder och yazidier attackeras allt oftare av muslimer på förläggningarna, med ökande frenesi.
  • "Jag flydde från iranska säkerhetstjänsten för att jag trodde att jag äntligen skulle få utöva min tro i Tyskland utan att bli förföljd. Men på flyktingförläggningen kan jag inte erkänna att jag är kristen, då skulle jag bli hotad... De behandlar mig som ett djur. De hotar att döda mig." – Iransk kristen på en tysk flyktingförläggning.
  • "Vi måste göra oss av med illusionen att alla de som kommer hit är människorättsaktivister. ... Vi får rapporter om hot om våld, inklusive hot om halshuggning, från sunnimuslimer mot shiamuslimer, men de som framförallt drabbas är yazidier och kristna. Kristna konvertiter som inte döljer sin tro löper 100 procents risk att utsättas för pöbelattacker." – Max Klingberg, chef för Frankfurtbaserade Internationella sällskapet för mänskliga rättigheter.
  • "Vi har observerat salafister som går runt på förläggningarna förklädda till frivilliga hjälparbetare och söker kontakt med flyktingarna, för att bjuda in dem till sina moskéer och rekrytera dem." – Hans-Georg Maaßen, chef för tyska underrättelsetjänsten.
  • Polisen vädjar om att migranter med olika trosinriktningar ska inhysas i separata boenden. En del politiker invänder att sådan segregation går emot Tysklands multikulturella värderingar.
  • "De flesta migranter som kommer hit kan inte integreras." – Heinz Buschkowsky, före detta borgmästare i Berlins Neukölln-distrikt.

Tysklands shariastyrda flyktingförläggningar


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar