söndag 4 oktober 2015

Ryssland jobbar på trots PK gnäll i våra massmedia.

De Obamaälskande massmedia kan inte se att någon annan kan göra ett bättre jobb, speciellt som Obama skapade ISIS, släppte dess första ledare från fängelset och sägs betala ISIS-terrorister

Andra nyhetskällor har annan uppfattning.


ISIS left so weakened by airstrikes and desertion it could be wiped out in just HOURS


End of ISIS? Putin 'sending 150,000 soldiers to Syria to WIPE OUT evil Islamic State'Putin's bombers blast ISIS suicide belt factory as Russian air attacks continue

Russia Surprises U.S. With Accord on Battling ISIS

Obama är bekymrad att Ryssland lyckas mycket bättre än han, gnäller att de inte skiljer mellan ISIS och hans rebeller. Vi minns hur han och Hillary för några år sen lyckades skilja onda och goda:
Från länk i min blogg:

”I ett försök att förstå och blidka syriska oppositionella grupper, bjöd sekreterare Clinton dem till ett möte i Washington. De flesta av de inbjudna har dock kopplingar till Muslimska Brödraskapet. Inga inbjudningar gick till kurdiska ledare, Sunniliberaler, assyrier och kristna talesmän. Enligt olika rapporter har utrikesdepartementet gjort ett avtal med Turkiet och Muslimska Brödraskapets representanter att antingen dela makten med Assad för att stabilisera regeringen eller ersätta honom om arbetet misslyckas. En organisation, det syriska demokratirådet (SDC), en opposition bestående av olika etniska och religiösa organisationer, inklusive Alawiter, arameiska kristna, druser och assyrier har tydligt – och inte av någon slump – utelämnats från inbjudningslistan ”.
Vad svenska massmedia har tagit upp av detta får du själv rota fram.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar