lördag 31 oktober 2015

Proceduren för import av "ensamkommande flyktingbarn".

Detta hittade jag på FB. Läs vidare påMeddelande: ENSAMKOMMANDEBLUFFEN (tjänsteman på Migrationsverket) beskriver utförligt hur det kan gå till när ett s.k. “ensamkommande flyktingbarn” ljuger sig till asyl i Sverige, för att senare få hit hela sin familj från hemlandet, och hur Migrationsverket benäget medverkar till fusket.

En yngling söker asyl i Sverige. Han säger sig vara från Afghanistan, närmare bestämt en plats som heter Ghazni. Dock kan ynglingen inte beskriva var någonstans Ghazni ligger eller hur det ser ut där. Han uppger att han lämnats till människosmugglare av föräldrarna men helt saknar möjlighet att kontakta familjen. Däremot har han telefonnumret till sin bror. Brodern antas dock av okänd anledning inte heller kunna kontakta föräldrarna.

Trots att ynglingen faktiskt vittnar om en stor släkt i Afghanistan som han t o m bott samman med görs inga ansträngningar för att hitta dem. Ynglingen medger också att han vistats i Italien innan han kom till Sverige. Migrationsverket ignorerar detta och därmed Dublinförordningen om asyl i första ankomstland.

Sex månader efter att ynglingen beviljats permanent uppehållstillstånd anländer en stor skara släktingar till ynglingen till en svensk ambassad i ett helt annat land än Afghanistan. Det är ynglingens moder, två syskon, en vuxen broders hustru och tre brorsbarn, inalles sju personer. Och i en intervju som gjordes på ambassaden kan man bland annat läsa följande:

Dessa sju personer har nu rätt att komma till Sverige med ynglingen som anknytningsperson eller “ankare”. Totalt handlar det alltså om åtta personer som under många år ska försörjas av de svenska skattebetalarna. Samtliga åtta är analfabeter, vilket förlänger denna tid med åtskilliga år utöver de sju som är genomsnittstiden i bidragsförsörjning.

Som framgår av citatet ovan hade ynglingen inga flyktingskäl från början, och för anhöriga till någon som beviljats permanent uppehållstillstånd behövs inga skäl alls utöver själva släktskapet. Inga krav ställs heller på egen försörjning för anhöriga till asylanter eller på att anknytningspersonen ska försörja dem.

Detta är bara ett av de flera tusen ensamkommandefall som Migrationsverket handlägger varje år och som så gott som alltid leder till PUT för den sökande och sedan för ytterligare ett antal personer.

Min fråga till dig är hur länge ni tänker blunda för det här systematiska bluffandet? Hur kommer det sig att personalen på Migrationsverket blundar för det här och fortsätter med bedrägeriet år in och år ut? Myndigheterna i Sverige begår kriminella handlingar som inte utreder ALLA som söker sig hit. Det ska vara flyktingar som kommer och inte ekonomiska lycksökare. Det här är skandal hur ni håller på. Vad har du att säga till svenska folket som ni försöker lura så här???

Man undrar högeligen hur många föräldralösa skäggiga barn får informationen att på vinst och förlust ta sej till Nordpolen. Hur mycket av informationen kommer från den infantila  svenska regeringen?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar